සිංහල தமிழ் English
Medium_viraj-e550adf108c0d7a948843ea061f461bd

Akila Viraj Kariyawasam

Minister - Education

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kurunegala district

0372284244/0372282444 akilakariya@gmail.com

SUMMARY

#29

Overall Rank

#12

Party Rank

404

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-12 (2018-10-12) Written Question- Response Page 11
263-12 (2018-10-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
263-12 (2018-10-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
263-10 (2018-10-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
263-10 (2018-10-10) Written Question- Response Page 13
263-10 (2018-10-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
263-8 (2018-09-21) Written Question- Response Page 16
263-8 (2018-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 33
263-8 (2018-09-21) Written Question- Response Page 23
263-8 (2018-09-21) Written Question- Response Page 32

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1973-05-23
Gender: male
Profession: Lawyer
Education
School: Kuliyapitiya Madya Maha Vidyalaya, Kuliyapitiya
Undergraduate: B.A. , University of Colombo
Postgraduate: LLB, Open University of Sri Lanka
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0372284244/0372282444
Email: akilakariya@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.