සිංහල தமிழ் English
Medium_aluthamage-da0d075dee005d734b80e6811d00f333

Ananda Aluthgamage

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kandy district

812386878 / 0773026239

SUMMARY

#61

Overall Rank

#27

Party Rank

239

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 13
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question Page 22
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question Page 20
273-13 (2019-08-22) Written Question Page 20
273-13 (2019-08-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 29
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question Page 18
273-12 (2019-08-21) Written Question Page 17
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question Page 19
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question Page 42
273-11 (2019-08-20) Written Question Page 41

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-04-24
Gender: male
Profession: Businessman
Family Political Engagement: Cousin - Mahindananda Aluthgamage (late minister)
Education
School: Giraulla Central College, Navalapitiya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 812386878 / 0773026239
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.