සිංහල தமிழ் English
Medium_aluthamage-da0d075dee005d734b80e6811d00f333

Ananda Aluthgamage

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kandy district

812386878 / 0773026239

SUMMARY

#77

Overall Rank

#31

Party Rank

122

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-6 (2018-05-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
260-6 (2018-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
260-5 (2018-05-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
260-5 (2018-05-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
260-2 (2018-05-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
259-10 (2018-04-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 39
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 69
257-14 (2017-12-05) Written Question - Supplementary Question Page 10
257-14 (2017-12-05) Written Question Page 8
257-13 (2017-12-04) Petitions
Page 5

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-04-24
Gender: male
Profession: Businessman
Family Political Engagement: Cousin - Mahindananda Aluthgamage (late minister)
Education
School: Giraulla Central College, Navalapitiya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 812386878 / 0773026239
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.