සිංහල தமிழ் English
Medium_himi-934fa8b0b63edc02a8e6d3b795abc187

Athuraliye Rathana Thero

Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e

Jathika Hela Urumaya (JHU) - UNFGG, From National List

0112882198/0333338950

SUMMARY

#16

Overall Rank

#1

Party Rank

55

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-8 (2019-08-07) Expunged Statement
Page 61
273-8 (2019-08-07) Expunged Statement
Page 60
273-8 (2019-08-07) Expunged Statement
Page 60
273-8 (2019-08-07) Expunged Statement
Page 60
273-8 (2019-08-07) Expunged Statement
Page 60
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 63
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 46
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1962-10-10
Gender: male
Education
School: Randombe Sangaraja Piriwena, Ambalangoda
School 2: Pinwatta Piriwena, Panadura
Undergraduate: University of Peradeniya
Postgraduate: Master in Philosophy
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e Jathika Hela Urumaya (JHU), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112882198/0333338950
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.