සිංහල தமிழ் English
Medium_gajadeera-8b82465e069f1dcd94c0292f9e432bb6

Chandrasiri Gajadeera

Icon_party-cbcc02f49dc08effd4aafa147c472b4f-0014eb829ebaec26709295bf787e6542

Communist Party of Sri Lanka (CPSL) - UPFA, from the Matara district

412230829

SUMMARY

#56

Overall Rank

#1

Party Rank

120

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-8 (2018-03-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 56
259-8 (2018-03-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 55
259-5 (2018-03-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
259-2 (2018-03-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 54
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 104
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 94
258-8 (2018-02-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 26
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 44
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 36
258-6 (2018-02-20) Oral Contribution Page 49

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1946-02-26
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_party-cbcc02f49dc08effd4aafa147c472b4f-0014eb829ebaec26709295bf787e6542 Communist Party of Sri Lanka (CPSL), UPFA,
Contact
Telephone: 412230829
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA