සිංහල தமிழ் English
Medium_gajadeera-8b82465e069f1dcd94c0292f9e432bb6

Chandrasiri Gajadeera

Icon_party-cbcc02f49dc08effd4aafa147c472b4f-0014eb829ebaec26709295bf787e6542

Communist Party of Sri Lanka (CPSL) - UPFA, from the Matara district

412230829

SUMMARY

#48

Overall Rank

#1

Party Rank

97

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
253-7 (2017-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
253-6 (2017-07-26) Point of Order - Other
Page 42
253-3 (2017-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 99
253-3 (2017-07-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 72
253-1 (2017-07-04) Oral Contribution Page 107
253-1 (2017-07-04) Oral Contribution Page 106
252-11 (2017-06-20) Oral Contribution Page 31
252-11 (2017-06-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27
252-10 (2017-06-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 54
252-10 (2017-06-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1946-02-26
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_party-cbcc02f49dc08effd4aafa147c472b4f-0014eb829ebaec26709295bf787e6542 Communist Party of Sri Lanka (CPSL), UPFA,
Contact
Telephone: 412230829
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA