සිංහල தமிழ் English
Medium_karunathileka-60f2a0767f8e24ef146fda1237028ebb

Gayantha Karunatileka

Minister - Lands and Parliamentary Reforms and Chief Government Whip

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Galle district

0912296711/0112626143

SUMMARY

#6

Overall Rank

#1

Party Rank

2178

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 16
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 28
272-10 (2019-07-12) Oral Contribution Page 5
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 19
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 24
272-10 (2019-07-12) Oral Contribution Page 5
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 30
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1962-08-21
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0912296711/0112626143
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.