සිංහල தமிழ் English
Medium_wakkumbura-f8ce88f30a3c0642fa14227b1fc1c503

Janaka Wakkumbura

State Minister - Export Agriculture

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Ratnapura district

0452230497/0452225968

SUMMARY

#126

Overall Rank

#32

Party Rank

65

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
271-4 (2019-05-08) Petitions
Page 6
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
270-12 (2019-03-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 109
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102
269-2 (2019-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
267-5 (2019-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1967-12-15
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: St.Alloscious Collage,Ratnapura
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0452230497/0452225968
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.