සිංහල தமிழ் English
Medium_hasheem-d35e8069064a690a86befa0b6e8fcc89

Kabir Hashim

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kegalle district

0252224904 / 011340055

SUMMARY

#62

Overall Rank

#27

Party Rank

155

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 67
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 42
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 38
271-4 (2019-05-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 26
270-19 (2019-04-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 82
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 108
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 108
270-14 (2019-03-29) Point of Order- Technical/Procedural
Page 87

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1955-03-05
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0252224904 / 011340055
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.