සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesekara-d9fdbd2fc3621e6769807142523147ae

Kanchana Wijesekara

Deputy Minister - Fisheries and Aquatic Resources

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Matara district

0777386896/ 0412222798

SUMMARY

#69

Overall Rank

#11

Party Rank

93

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-4 (2019-07-26) Point of Order - Other
Page 43
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
273-3 (2019-07-25) Written Question - Supplementary Question Page 15
272-8 (2019-07-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 55
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 21
271-3 (2019-05-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 30
271-3 (2019-05-07) Point of Order - Other
Page 29
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1982-04-27
Gender: male
Family Political Engagement: Father:  Mahinda Wijesekara, former Cabinet Minister
Education
School: Trinity College, Kandy
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate: Economics, Monash University, Melbourne
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0777386896/ 0412222798
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.