සිංහල தமிழ் English
Medium_kiriella-416703aba4aae7effaf4ac6b34bd300f

Lakshman Kiriella

Minister - State Enterprises, Up Country heritage and Kandy development

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kandy district

0812203008/ 0813848600

SUMMARY

#23

Overall Rank

#9

Party Rank

1098

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
261-4 (2018-06-19) Oral Contribution Page 25
261-4 (2018-06-19) Oral Contribution Page 25
261-4 (2018-06-19) Oral Contribution Page 24
261-3 (2018-06-08) Oral Contribution Page 29
261-3 (2018-06-08) Oral Contribution Page 20
261-2 (2018-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
261-1 (2018-06-06) Oral Contribution Page 61
261-1 (2018-06-06) Oral Contribution Page 61
260-9 (2018-06-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 101
260-9 (2018-06-05) Oral Contribution Page 60

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1948-02-02
Gender: male
Profession: Lawyer
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0812203008/ 0813848600
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.