සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha-30dea504f88ca8cffdebea3bfb8c8a84

Namal Rajapaksa

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Hambantota district

rajapaksa_n@parliament.lk

SUMMARY

#153

Overall Rank

#42

Party Rank

84

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-4 (2019-06-21) Oral Contribution Page 19
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 21
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 21
270-16 (2019-04-02) Point of Order- Technical/Procedural
Page 26
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
269-6 (2019-03-11) Point of Order - Other
Page 38
269-3 (2019-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1986-10-04
Gender: male
Family Political Engagement: Son of Mahinda, nephew of Chamal, grandson of D.A Rajapaksa
Education
School: St. Thomas' College, Mt. Lavinia
Undergraduate: City University London and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone:
Email: rajapaksa_n@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.