සිංහල தமிழ் English
Medium_wanniarachchi-c6135c4f142df5745a5e6607b326ffa0

Pavithradevi Wanniarachchi

Minister - Women’s and Children’s Affairs & Social Security, Health and Indigenous Medicine.

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Ratnapura district

0452275585 / 0112585827

SUMMARY

#183

Overall Rank

#58

Party Rank

30

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-10 (2018-04-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 138
255-10 (2017-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 15
255-10 (2017-10-20) Written Question Page 14
255-10 (2017-10-20) Petitions
Page 6
255-10 (2017-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 15
255-9 (2017-10-19) Written Question Page 8
253-5 (2017-07-25) Oral Contribution Page 6
252-14 (2017-06-23) Oral Contribution Page 54
252-11 (2017-06-20) Oral Contribution Page 7
252-10 (2017-06-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 93

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-10-11
Gender: male
Family Political Engagement: Father: Dharmadasa Wanniarachchi, Provincial Council Sabargamuwa
Education
School: Pelmadulla Mahinda V/ Pelmadulla Gankanda V
School 2: Anula Vidyalaya, Nugegoda
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0452275585 / 0112585827
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.