සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanayaka-6a4dca993eccdbaf688f796f4b1f3b89

Ranjan Ramanayake

State Minister - Highways, Road Development and Petroleum Resources Development

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Gampaha district

112778533 / 0773624927

SUMMARY

#90

Overall Rank

#36

Party Rank

105

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 106
259-6 (2018-03-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 43
259-5 (2018-03-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
259-5 (2018-03-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
257-9 (2017-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
257-9 (2017-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
257-2 (2017-11-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 40
255-11 (2017-11-07) Point of Order - Other
Page 49
255-11 (2017-11-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 48
255-11 (2017-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-11-03
Gender: male
Education
School: Maristella College, Negambo
Undergraduate: Ceylon Hotel School - Restuarant and Bar Management Diploma
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112778533 / 0773624927
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.