සිංහල தமிழ் English
Medium_siyambalapitiya-2096546bc42569598e8bfab5aa880e40

Ranjith Siyambalapitiya

State Minister - Education

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kegalle district

0352229577 / 0362276155 / 0718030303 janath000@gmail.com udashiindumini9528@gmail.com

SUMMARY

#170

Overall Rank

#51

Party Rank

27

Times

Participated in parliament

2

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
249-16 (2016-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
249-16 (2016-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 19
248-5 (2016-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
245-8 (2016-08-10) Oral Contribution - Core Statements Page 38
245-5 (2016-07-21) Oral Contribution - Core Statements Page 34
245-4 (2016-07-20) Oral Contribution - Core Statements Page 30
243-5 (2016-03-23) Oral Contribution - Core Statements Page 38
243-5 (2016-03-23) Petitions
Page 6
243-5 (2016-03-23) Petitions
Page 6
241-15 (2015-12-19) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1961-05-01
Gender: male
Education
School: Ruwanwella Rajasinghe central college
School 2: Royal college - Colombo
Undergraduate: University of S'pura (B.BA )
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0352229577 / 0362276155 / 0718030303
Email: janath000@gmail.com udashiindumini9528@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.