සිංහල தமிழ் English
Medium_hakeem-a6a195ca87b460b94bbcc4334d097cb9

Rauff Hakeem

Minister - City Planning, Water Supply and Higher Education

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) - UNFGG, from the Kandy district

112375149/0777576370 rauffhakeem@slmc.lk

SUMMARY

#31

Overall Rank

#1

Party Rank

173

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
265-2 (2018-12-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 129
265-1 (2018-12-18) Oral Contribution Page 11
264-10 (2018-12-12) Oral Contribution Page 63
264-10 (2018-12-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
264-6 (2018-11-27) Oral Contribution Page 14
264-5 (2018-11-23) Oral Contribution Page 8
264-4 (2018-11-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 40
263-11 (2018-10-11) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 54
263-9 (2018-10-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
263-7 (2018-09-20) Written Question- Response Page 20

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1960-04-13
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 112375149/0777576370
Email: rauffhakeem@slmc.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.