සිංහල தமிழ் English
Medium_hakeem-a6a195ca87b460b94bbcc4334d097cb9

Rauff Hakeem

Minister - City Planning and Water Supply

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) - UNFGG, from the Kandy district

112375149/0777576370 rauffhakeem@slmc.lk

SUMMARY

#31

Overall Rank

#1

Party Rank

143

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-2 (2018-05-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 19
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 36
259-6 (2018-03-21) Oral Contribution Page 25
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 99
259-1 (2018-03-06) Question by Private Notice Page 80
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 39
258-7 (2018-02-21) Written Question- Response Page 10
258-6 (2018-02-20) Oral Contribution Page 36
258-1 (2018-01-10) Oral Contribution Page 77
257-17 (2017-12-08) Oral Contribution Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1960-04-13
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 112375149/0777576370
Email: rauffhakeem@slmc.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.