සිංහල தமிழ் English
Medium_wijewardene-a0a4a4561bc08ef413dab2d6e85dae5b

Ruwan Wijewardene

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Gampaha district

0112489895/0112552817

SUMMARY

#133

Overall Rank

#58

Party Rank

122

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
273-1 (2019-07-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 149
272-10 (2019-07-12) Point of Order- Technical/Procedural
Page 35
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 95
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
272-1 (2019-06-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 154
271-5 (2019-05-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
271-5 (2019-05-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
271-5 (2019-05-09) Written Question- Response Page 7
271-1 (2019-04-23) Oral Contribution Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

Personal
Date Of Birth: 1975-08-04
Gender: male
Family Political Engagement: Maternal great grandfather: D.S Senanayake, J.R. Jayewardene (a nephew of), Ranil Wickremesinghe (a cousin of)
Education
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
Undergraduate: University of Sussex, UK
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112489895/0112552817
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.