සිංහල தமிழ் English
Medium_sridharan-9d06928f6423a2720087df3ad3152813

S. Shritharan

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Jaffna district

SUMMARY

#9

Overall Rank

#1

Party Rank

216

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-9 (2019-07-11) Written Question Page 20
272-9 (2019-07-11) Written Question - Supplementary Question Page 21
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 49
272-6 (2019-06-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 41
272-5 (2019-06-27) Point of Order - Other
Page 27
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
272-5 (2019-06-27) Expunged Statement
Page 47
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
272-3 (2019-06-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 90
272-3 (2019-06-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 87

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-12-08
Gender: male
Education
School: KN/Ramanadapuram West GTMS, Allipitty Parashakthi Vidyasalai/Jaffna
School 2: KN/Vaddakachchi Central College, Killinochchi, Kilinochchi Hindu College, Jaffna Hindu College
Undergraduate: University of Jaffna,
Postgraduate: MED, NIEA
Professional Qualifications: Post Graduate Diploma Educatioon, NIEA, Diploma in Educcation Managemnet
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.