සිංහල தமிழ் English
Medium_sriskandarasa-b89d23a2d4c760f948c6cd7aee52017a

Shanthi Sriskandarasa

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, From National List

774188975 ddpshanthi@gmail.com

SUMMARY

#74

Overall Rank

#7

Party Rank

104

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
267-6 (2019-01-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
267-2 (2019-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
263-11 (2018-10-11) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 105
263-11 (2018-10-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 102
263-11 (2018-10-11) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 98
263-7 (2018-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
262-5 (2018-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 89
262-5 (2018-08-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
262-2 (2018-07-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
261-5 (2018-06-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1965-10-28
Gender: male
Education
School: Vidyananda College, Muliyawalai
Undergraduate: Bachelor of Arts in University of Jaffna
Postgraduate: PG diploma, University of Colombo
Professional Qualifications: MA Sociology, Kamaraj University
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 774188975
Email: ddpshanthi@gmail.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.