සිංහල தமிழ் English
Medium_jayakodi-26ad6c28eb23f8e403550a4e38977814

Sisira Jayakody

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Gampaha district

0773073518/ 0112910668

SUMMARY

#72

Overall Rank

#12

Party Rank

121

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-5 (2019-07-31) Petitions
Page 6
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
273-5 (2019-07-31) Oral Contribution Page 8
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
273-2 (2019-07-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
272-9 (2019-07-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 82
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 81
272-6 (2019-06-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 27
272-6 (2019-06-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1965-11-02
Gender: male
Education
School: Kelaniya Maha Vidyalaya
School 2: Nalanda College, Colombo
Undergraduate: LLB - University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0773073518/ 0112910668
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.