සිංහල தமிழ் English
Medium_gammanpila-0c5cd831dd79d7a713777633cd1de73d

Udaya Prabhath Gammanpila

Icon_urumaya-0ee660e33f501208cfaebfaf58b98a14

Pivithuru Hela Urumaya (PHU) - UPFA, from the Colombo district

113357666/0113357666

SUMMARY

#22

Overall Rank

#1

Party Rank

333

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-6 (2018-03-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
259-2 (2018-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
258-7 (2018-02-21) Oral Contribution Page 22
258-5 (2018-02-19) Oral Contribution Page 19
258-5 (2018-02-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
258-4 (2018-02-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
258-4 (2018-02-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
258-3 (2018-01-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 23
257-13 (2017-12-04) Written Question Page 12
257-13 (2017-12-04) Written Question - Supplementary Question Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1970-02-06
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_urumaya-0ee660e33f501208cfaebfaf58b98a14 Pivithuru Hela Urumaya (PHU), UPFA,
Contact
Telephone: 113357666/0113357666
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA