සිංහල தமிழ் English
Medium_nanayakkara-cfcd93b194b78216b8a3c284d41e9270

Vasudeva Nanayakkara

State Minister - Water Supply Facilities

Icon_dlf-27bca99c2ec784c77684c272e321c3ee-e50841f09d758e56f1c36cc2f049cadd

Democratic Left Front (DLF) - UPFA, from the Ratnapura district

0723271211 / 0112587494 / 0362258540 / 0777715654

SUMMARY

#11

Overall Rank

#1

Party Rank

593

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-14 (2019-08-23) Written Question Page 10
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 39
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question Page 12
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question Page 12
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question Page 17
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question Page 17
273-12 (2019-08-21) Written Question Page 16
273-10 (2019-08-09) Oral Contribution Page 9
273-10 (2019-08-09) Written Question - Supplementary Question Page 19
273-10 (2019-08-09) Written Question - Supplementary Question Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1939-01-03
Gender: male
Family Political Engagement: Younger Bro - Hemakumara N
Education
School: Mahinda Collage, Galle
Undergraduate: Sri Lanka Law Collage
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dlf-27bca99c2ec784c77684c272e321c3ee-e50841f09d758e56f1c36cc2f049cadd Democratic Left Front (DLF), UPFA,
Contact
Telephone: 0723271211 / 0112587494 / 0362258540 / 0777715654
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.