සිංහල தமிழ் English
Medium_vijithamuni-ac8fba06b16fdb50c06fc09d8d26b211

Wijith Wijayamuni Zoysa

Member of Parliament (MP)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, From National List

0573587909 / 0552265472 / 0777281862

SUMMARY

#92

Overall Rank

#22

Party Rank

97

Times

Participated in parliament

7

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-7 (2019-09-19) Point of Order - Other
Page 30
274-7 (2019-09-19) Point of Order - Other
Page 30
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 14
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24
269-2 (2019-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
268-7 (2019-02-22) Oral Contribution Page 56
268-1 (2019-02-05) Oral Contribution Page 83

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1958-11-01
Gender: male
Family Political Engagement: Son: Udara Wijithamuni Zoysa, Uva Provincial Council, Sumith Wijayamuni Zoya, Western Provincial Council
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0573587909 / 0552265472 / 0777281862
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.