සිංහල தமிழ் English
Medium_3281

මුහම්මදු නසීර්

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

ශ්‍රී.ල.මු.කො සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

සාරාංශය

#198

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#7

පක්ෂයේ ශේණිය

17

Times

නියෝජනය කළ වාර

8

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 87
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 87
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
271-7 (2019-05-21) Written Question Page 15
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 36
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 ශ්‍රී.ල.මු.කො , UNFGG,
දත්ත නොමැත

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.