සිංහල தமிழ் English
Medium_siyambalapitiya-2096546bc42569598e8bfab5aa880e40

රංජිත් සියඹලාපිටිය

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - අධ්‍යාපන

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

0352229577 / 0362276155 / 0718030303 janath000@gmail.com udashiindumini9528@gmail.com

සාරාංශය

#170

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#51

පක්ෂයේ ශේණිය

27

Times

නියෝජනය කළ වාර

2

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
261-6 (2018-06-21) Petitions
Page 7
261-6 (2018-06-21) Petitions
Page 7
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
250-11 (2017-02-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
249-16 (2016-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1961-05-01
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Ruwanwella Rajasinghe central college
පාසැල 2: Royal college - Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: University of S'pura (B.BA )
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0352229577 / 0362276155 / 0718030303
ඊමේල්: janath000@gmail.com udashiindumini9528@gmail.com
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.