සිංහල தமிழ் English

ප්‍රගතිය:

19%
81.0%

2021 අයවැයේ සදහන්

සැකසෙමින් පවතී

 • ජාතික වන වැස්ම වැඩි කිරීමට පියවර ගැනීම

  "නාගරික සහ අර්ධ නාගරික වනෝද්‍යාන ඇතිකිරීම, අධිවේගී මහාමාර්ග දෙපස වනතීරු සංවර්ධනය කිරීම රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන තුළ මෙන්ම කර්මාන්ත ශාලා පිහිටි ඉඩම්තුළ වන වගා කිරීම හරහා රටපුරා වන වගාව ප‍්‍රචලිත කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''අක්කර 15,000ක කැලෑ වගාකිරීමේ වැඩසටහනට සමගාමීව මග දෙපස, පාසැල්, රජයේ හා පෞද්ගලික කාර්යාල භූමි හා තෝරා ගත් නාගරික ඉඩම්වල විවිධ පරිමාණයෙන් වන ඝනත්වය වැඩි කිරීම කඩිනම් කිරීමට යෝජනා කරනවා.'' [45 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • වැලි කැණීමෙන් සිදුවන පාරිසරික හානිය අවම කිරීම සඳහා පියවර

  "අක‍්‍රමවත් හා අනවසර වැලි ගොඩදැමීම නිසා සිදුවන බරපතල පාරිසරික හානිය අවම කිරීම සදහා ගංගා හා භූගත වැලි ලබා ගතහැකි ස්ථාන හදුන්වා දීම"

  අයවැය කතාව 2021: ''එබැවින්, අවිධිමත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම් වැලැක්විමේ සහ නියමිත සංරක්ෂණ කොන්දේසින්ට අනුගත වූ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් තුළ වැලි ගොඩදැමීම නියාමනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක අතිරේක ප්‍රතිපාදනයක් වෙන් කිරීමට යෝජනා කෙරේ.'' [45 පිටුව] ''නිවාස, මාර්ග, වාරිමාර්ග, ජල සම්පාදනය ආදී ව්‍යාපෘතින් සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය තක්සේරුවක් ජනාධිපති කාර්යසාධන බලකාය විසින් සකස් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය ගල්, වැලි, පස් ආදී අමුද්‍රව්‍යයන් පරිසර හානි සිදු නොවන පරිද්දෙන් තෝරාගත් ස්ථාන වලින් ලබා ගැනීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. හඳුනාගත් කැනීම් මධ්‍යස්ථාන සියල්ල මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට පවරනු ලබන අතර එමගින් එම ද්‍රව්‍ය අතරමැදීන්ගෙන් තොර මිල ගනන් වලට ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට ලබාදීමට කටයුතු කරනවා. එම කැණීම් ස්ථාන පරිසර හිතකාමීව දියුනු කිරීමටද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට පැවරෙනවා'' [37 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පෞද්ගලීකරණය තහනම් කිරීම

  "රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පෞද්ගලීකරණය තහනම් කිරීම සඳහා නීතිමය රාමුවක් හඳුන්වා දීම සහ පෞද්ගලීකරණය කර ඇති රජයේ කොටස් නියෝජනය කිරීමේ දී රාජ්‍ය ප‍්‍රතිපත්ති අනුකූල කිරීමේ කොන්දේසි නීතිගත කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''වාණිජමය කටයුතු සඳහා පෞද්ගලික අංශය රාජ්‍ය අංශයට වඩා ඉදිරියෙන් සිටියත්, රාජ්‍ය අංශයේ ව්‍යාපාර පෞද්ගලීකරණය කිරීම එයට විකල්පයක් ලෙස අප තෝරා ගන්නේ නැහැ. අපගේ ප්‍රතිපත්තිය වී ඇත්තේ පෞද්ගලික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ නිදහස රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වලට ලබාදී, රාජ්‍ය අංශයේ මැදිහත්වීම තුළ වෙළදපළ තරඟකාරීත්වය මෙන්ම පාරිභෝගික හා සේවාලාභීන්ගේ සුභසාධනය වැඩි කිරීමයි. එබැවින්, විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ඇති රාජ්‍ය ව්‍යාපාරවල වාණිජමය නිදහස තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය රාජ්‍ය කළමනාකරණ ස්වාධීනත්වය ලබාදීමට නීති රාමුවක් ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජනා කරනවා.'' [42 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • සසුන් උදාව' වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම

  ''දුෂ්කර ප‍්‍රදේශවල පිහිටි විහාරස්ථාන සහ නිසි ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ශක්තිමත් දායක සභාවන් නොමැති සියලු ̈ විහාරස්ථාන සහ දසසිල් මාතා ආරාමවල ද සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, ජලය, විදුලිය, ප‍්‍රවේශ මාර්ග වැනි සියලු ̈ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ”සසුන් උදාව ̃ නමින් ජාතික වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම.

  අයවැය කතාව 2021: ''පුරාවිද්‍යා හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පුනුරුත්තාපන කටයුතු සඳහා අයවැය විසින් සලසා තිබෙන ප්‍රතිපාදන වලට අමතරව දුෂ්කර ප්‍රදේශවල පිහිටි විහාරස්ථාන සඳහා අවශ්‍ය මූලික යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුනු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන සලසනවා.'' [41 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • රාජ්‍ය ආයතන කටයුතු කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණ ව්යුහයක් ඇති කිරීම

  "ග‍්‍රාමීය සංවර්ධන, කෘෂිකර්ම, සංචාරක, වැවිලි කර්මාන්ත,පර්යේෂණ, ඉදිකිරීම් සහ අපනයන වැනි ක්‍ෂේත‍්‍රවල ඇති විවිධ රාජ්‍ය ආයතන කටයුතු කාර්යක්ෂම ලෙස ඉටු කිරීම සඳහා එක් එක් ක්‍ෂේත‍්‍ර ඉලක්ක කර ගත් ඒකාබද්ධ යාන්ත‍්‍රණ ව්‍යුහයක් ඇති කරනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ කාර්යයන් සඳහා වෙන වෙනම ආයතන පවත්වා ගැනීම නිසා එම ක්ෂේත්‍රවල සංවර්ධන කටයුතුවලට විශාල බාධාවක් මෙන්ම අධික වියදමක් දැරීමටද සිදුවී තිබෙනවා. සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සඳහා පවත්නා ආයතන 5 සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය ලෙසත්, පොල් කර්මාන්තය සඳහා ඇති ආයතන 4 පොල් වගා හා ආශ්‍රීත කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය වශයෙනුත් ඒකාබද්ධ ආයතනික ව්‍යූහයක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. පර්යේෂණ සඳහා වැයවෙන සම්පත් උපරිම ඵළදායිතාවයකින් යුතුව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ජාතික පර්යේෂණ සභාවේ අනුබද්ධිත ආයතන ලෙස පර්යේෂණ ආයතන ක්‍රියාත්මක කිරීමටද අවශ්‍ය වී තිබෙනවා. පොහොර ආනයනය හා බෙදාහැරීම සඳහා පවත්නා ආයතන ඒකාබද්ධ කිරීමටද යෝජනා කරනවා.'' [43 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • ජාතික නීති පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම

  "යල් පැන ගිය නීති ක‍්‍රියාපටිපාටි හා අණ පනත් සංශෝධනය කොට අනාගතයට ගැළපෙන නීති පද්ධතියක් සකස් කරන අතර රටේ නීතිය ජාත්‍යන්තර නීතිය සමඟ මනාව ගැළපීම සඳහා අවශ්‍ය ප‍්‍රතිසංස්කරණ සිදු කරනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''මෙයට අමතරව අනෙකුත් අධිකරණවල විනිශ්චයකාරවරුන් හා කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රමාණය තවදුරටත් අවශ්‍ය පරිදි වැඩි කිරීමටත්, එම නඩු කඩිනමින් විසදීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් පුළුල් කිරීමටත්, වසර 3ක කඩිනම් වැඩපිළිවෙළ සඳහා රුපියල් මිලියන 20,000ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමට මා යෝජනා කරනවා.'' [41 පිටුව] ''විශේෂඥ උපදේශක කණ්ඩායම් 10ක දායකත්වයෙන් රටේ පවත්නා වාණිජ නීතිය, සිවිල් නීතිය හා අපරාධ නීතියට අදාළ පනත් 60ක් පමණ සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය කෙටුම්පත් 2021 මුල් මාස 3 තුළ මෙම උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරනවා.තවද, 2007 සම්මත වූ සමාගම් පනතට, කාලීන අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව සිදු කළ යුතු සංශෝධනයන් ජනවාරි මස තුළදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.'' [42 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • අධිකරණ පද්ධතියේ ප්‍රමාදයන් තුරන් කිරීමට පියවර ගැනීම

  "2014 දී අපගේ රජය සැලසුම් කර තිබූ අධිකරණ ක්‍ෂේත‍්‍රයේ යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ වහාම ක‍්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් සැලසෙන පහසුකම් මගින් අධිකරණ පද්ධතිය තුළ ඇති ප‍්‍රමාදවීම් වළක්වා ගැනීමට පියවර ගැනීම"

  අයවැය කතාව 2021: ''එහෙයින්, නීතිගරුක සමාජ ආර්ථික ක්‍රමයක් සකස් කර ගැනීම සඳහා එවැනි නීති ප්‍රමාදයන් වලක්වා ගැනීමට සමස්ථ නීති ක්ෂේත්‍රයේ කැපවීම අවශය වී තිබෙනවා.මෑතදී සම්මත වූ 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මෙයට පිලියමක් ලෙස උපරිමාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන් සංඛ්‍යාව වැඩිකිරීමට කටයුතු කරනු ලැබූ අතර, අතපසු වී ඇති නීති ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ගනු ලැබූ මෙම ප්‍රධාන පියවරේ කොටස්කරුවන් ලෙස එයට පක්ෂව ඡන්දය දුන් මෙම උත්තරීතර සභාවේ ගරු මන්ත්‍රීවරුන් ආඩම්බර විය හැක්කේ තමන්ගේ ඡන්දය මහජන යහපත වෙනුවෙන් ප්‍රකාශ කිරීම නිසයි. මෙසේ උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් සංඛ්‍යාව වැඩි කරනු ලැබුවේ 1978ට පසුවයි. එනම් වසර 42කට පසුවයි.මෙම වැඩි කිරීමත් සමඟ, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ වසර ගනනක් ගොඩගැසී ඇති ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් වලට බලපාන විවිධ නඩු හා අභියාචනයන් කඩිනමින් නිම කිරීමේ අවස්ථාව උදාවී තිබෙනවා. මෙයට අමතරව අනෙකුත් අධිකරණවල විනිශ්චයකාරවරුන් හා කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රමාණය තවදුරටත් අවශ්‍ය පරිදි වැඩි කිරීමටත්, එම නඩු කඩිනමින් විසදීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් පුළුල් කිරීමටත්, වසර 3ක කඩිනම් වැඩපිළිවෙළ සඳහා රුපියල් මිලියන 20,000ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමට මා යෝජනා කරනවා.''[41 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • 353 ක් වූ ජාතික පාසල් ගණන 1000 දක්වා වැඩි කිරීම

  "ජනපි‍්‍රය යැයි සම්මත පාසැල්වල මෙන් සියලූ භෞතික හා මානව පහසුකම්වලින් සම්පූර්ණ පාසැල් තුන 03 බැගින් සෑම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකම පිහිටුව ඒවා ජාතික පාසැල් ලෙස උසස් කෙරෙන අතර ඒ අනුව 353 ක් වූ මෙරට ජාතික පාසැල් සංඛ්‍යාව දහසක් 1,000 දක්වා ඉහළ නංවනු ලැබේ."

  අයවැය කතාව 2021: ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමෙන් ව්‍යාප්ත කරනු ලබන ජාතික පාසැල් 1,000 වැඩසටහනට සමගාමීව අවට ඇති ග්‍රාමීය පාසැල්වල මූලික පහසුකම් වැඩි දිියුණු කිරීම හා අවශ්‍ය ගුරුවරු අනුයුක්ත කිරීම සඳහා අතිරේක ප්‍රතිපාදන රුපියල් මිලියන 3,000 වෙන් කරනවා.'' [48 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභ වැඩි කිරීම

  "දැනට සමෟද්ධි අධිකාරීයෙන් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට ලබාදෙන සියලූ සහනාධාර ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''ජනතාවගේ ආදායම් මාර්ග උත්පාදනයට ඇති ඉඩ ප්‍රස්ථා පුළුල් කිරීමට සමගාමීව සෑම දෙනාම ආවරණය වන ජාතික ඉතිරිකිරීම් වැඩපිලිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීම‍ට අප පෙරමුණ ගන්නවා. සමෘද්ධිලාභීන්, ගොවි හා ධීවර විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන.50කට අධික මුදලක් අයවැය මගින් සලසනු ලැබුවද, ඔවුන්ගේ විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් හා සැදෑසමය සඳහා ප්‍රමාණවත් ආදායමක් ලැබෙන ඉතිරිකිරීම් ක්‍රමයක් සකස් වී නැහැ. එබැවින් සමෘද්ධි බැංකුව විසින් සෑම සමෘද්ධිලාභියෙකු සඳහාම සමෘද්ධි ජීවිත ඉතුරුකිරීම් (Samurdhi Life Savings Account) ගිණුම් විවෘත කිරීමටත්, සමෘද්ධි ජීවන ආධාර එම ගිණුම්වලට තැන්පත් කිරීමටත් යෝජනා කරනවා. එම ආයෝජන සඳහා ලැබෙන පොලී ආදායම සියළු බදු වලින් නිදහස් කිරීමටද යෝජනා කරනවා. දැනට රාජ්‍ය බැංකුවල සමෘද්ධි බැංකුව විසින් තැන්පත් කර ඇති මුදල් වලින් සියයට 90ක ප්‍රමාණයක් සමෘද්ධිලාභීන්ගේ නේවාසික ආර්ථික හා ව්‍යාපාර දියුණු කිරීම සඳහා සියයට 7ක වාර්ෂික පොලියට ණය සැපයීමේ “නව සමෘද්ධි ව්‍යවසාය සංවර්ධන ණය යෝජනා ක්‍රමයක්” ක්‍රියාත්මක කරනවා.'' [09 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • සෑම විශ්වවිද්‍යාලයකට ම අනුබද්ධව තාක්ෂණ පීඨ ආරම්භ කිරීම

  "ඉදිරි දශකය තුළ 21 වන සියවසේ අනාගතය සඳහා වැඩි වැඩියෙන් ඉල්ලා සිටින තාක්ෂණවේදීන් බිහිකිරීම සඳහා සෑම විශ්වවිද්‍යාලයකට ම අනුබද්ධ ව තාක්ෂණ පීඨ ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යෙදේ"

  අයවැය කතාව 2021: විශ්ව විද්‍යාල අවස්ථා පුළුල් කිරීමට සමගාමීව තරුණ තරුණියන් අකර්ෂණය වන පරිදි හා තාක්ෂණ විද්‍යාල නවීකරණය “One TVET” සංකල්පය යටතේ විධිමත් නියාමනයක් තුළ උසස් තාක්ෂණවේදී උපාධි ආයතන වශයෙන් තාක්ෂණ සහ කාර්මික විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යා ආයතන පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීමට රජය ප්‍රමුඛතාවය දී තිබෙනවා.'' [ 17 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • නව දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් පිහිටු වීම

  "දැනට විශ‍්‍රාම වැටුප් නොලබන සෑම සමාජ සාමාජිකයෙකුට ම ඇතුළත් විය හැකි නව දායකත්ව විශ‍්‍රාම වැටුප් ක‍්‍රමයක් සහ වැඩිහිටි ප‍්‍රජාවේ සෞඛ්‍ය, ආගමික සහ වෙනත් කාලීන අවශ්‍යතා සඳහා ප‍්‍රතිලාභ ලැබෙන ජාතික දායකත්ව සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් පිහිටුවනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''රජයේ සේවකයන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රියාත්මක වූවත් ඇතැම් රාජ්‍ය සංස්ථා මෙන්ම පෞද්ගලික අංශය සඳහා ක්‍රියාත්මන වන්නේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ වරප්‍රසාද පමණයි.මේ අතර කෘෂිකරර්ම, ධීවර, කුඩා ව්‍යාපාර, ස්වයං රැකියා වැනි නිෂ්පාදන අංශවල හා සේවාවන්වල නියැලෙන්නන් මෙන්ම ඇඟළුම්, සංචාරක, වැවිලි, විදේශ රැකියාවල නිරතව විදේශ විනිමය උපයන අති බහුතරයකට විශ්‍රාම වැටුපක් හෝ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක නොවීම තුළ එම ජනතාවගේ සැදෑ සමය සඳහා ස්ථීර ආදායම් මාර්ග සීමා වී තිබෙනවා. එබැවින් ඔවුන් සඳහා දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට 2012 දී මා යෝජනා කළා. එ් අනුව, පොදු යහපත සඳහා වයස අවුරුදු 65 පසු විශ්‍රාම වැටුපකට හිමිකම ලබන දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට යෝජනා කරනවා.'' [46 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • ගුවන් සේවා විශ්වවිද්‍යාලයක් සහ නාවික සේවා විශ්වවිද්‍යාලයක් ස්ථාපිත කිරීම

  "ගුවන් සහ නාවික සේවා සඳහා අවශ්‍ය වෘත්තීමය කුසලතාවයන් පුළුල් කිරීම සඳහා ගුවන් සේවා විශ්වවිද්‍යාලයක් සහ නාවික සේවා විශ්ව පිහිටුවීමට කටයුතු කෙරේ" අයවැය කතාව 2021: ''මාතර දෙනියාය ප්‍රදේශයේ වරාය, නාවික, ගුවන්, තාක්ෂණ, ඉංජිනේරු විෂයන් කේන්ද්‍රකරගත් නවීන විශ්ව විද්‍යාලයක් 2023ට පෙර ආරම්භ කිරීමටද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මූලික්වය ගෙන තිබෙනවා.'' [14 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • නව තාක්ෂණික සහ කාර්මික විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාතන පද්ධතියක් ආරම්භ කිරීම

  "රට පුරා විහිදුණු 'නව තාක්ෂණික සහ කාර්මික විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතන' පද්ධතියක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • අධිකරණ පද්ධතිය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම

  ''සියලු අපරාධ නඩු නොපමා ව නිමාකිරීම සඳහා අධිකරණ පද්ධතිය ප‍්‍රතිව්‍යුහගත කෙරේ.''

  අයවැය කතාව 2021: ''මෑතදී සම්මත වූ 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මෙයට පිලියමක් ලෙස උපරිමාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන් සංඛ්‍යාව වැඩිකිරීමට කටයුතු කරනු ලැබූ අතර, අතපසු වී ඇති නීති ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ගනු ලැබූ මෙම ප්‍රධාන පියවරේ කොටස්කරුවන් ලෙස එයට පක්ෂව ඡන්දය දුන් මෙම උත්තරීතර සභාවේ ගරු මන්ත්‍රීවරුන් ආඩම්බර විය හැක්කේ තමන්ගේ ඡන්දය මහජන යහපත වෙනුවෙන් ප්‍රකාශ කිරීම නිසයි. මෙසේ උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් සංඛ්‍යාව වැඩි කරනු ලැබුවේ 1978ට පසුවයි. එනම් වසර 42කට පසුවයි.මෙම වැඩි කිරීමත් සමඟ, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ වසර ගනනක් ගොඩගැසී ඇති ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් වලට බලපාන විවිධ නඩු හා අභියාචනයන් කඩිනමින් නිම කිරීමේ අවස්ථාව උදාවී තිබෙනවා. මෙයට අමතරව අනෙකුත් අධිකරණවල විනිශ්චයකාරවරුන් හා කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රමාණය තවදුරටත් අවශ්‍ය පරිදි වැඩි කිරීමටත්, එම නඩු කඩිනමින් විසදීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් පුළුල් කිරීමටත්, වසර 3ක කඩිනම් වැඩපිළිවෙළ සඳහා රුපියල් මිලියන 20,000ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමට මා යෝජනා කරනවා.''[41 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • හෙදි පුහුණු පාසල් වල තත්වය උපාධියක් දක්වා උසස් කිරීම

  "හෙදි පුහුණු පාසල්වල තත්ත්වය උපාධියක් දක්වා උසස් කිරීමට කටයුතු කෙරේ" අයවැය කතාව 2021: ''හෙද හා සාත්තු සේවා වෘත්තිය අධ්‍යාපනය පුලුල් කිරීම සඳහා හෙද විදුහල , උපාධි ප්‍රදානය කරන අධ්‍යාපන ආයතනයක් බවට උසස් කීරිමට යොජනා කරානවා.'' [17 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • කාන්තා ව්‍යවසායකයින් සවිබල ගැන්වීම සඳහා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දක්වන යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වා දීම

  ''හඳුන්වා දෙනු ලබන නිශ්චිත වෙළෙඳපොළක් සඳහා ඒ ඒ ප‍්‍රදේශයට ආවේණික අත්යන්ත‍්‍ර රෙදි, ඇඟළුම්, බීරලු, රේන්ද, වේවැල්, පන්, මැටි, කොහු ලණු, කරවල සහ ජාඩි වැනි ධීවර නිෂ්පාදන ආදී සුළු සහ මධ්‍ය පරීමාණ ව්‍යවසායන් සඳහා ඉදිරීපත් වීමට කැමති ග‍්‍රාමීය කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන් සඳහා රාජ්‍ය අනුග‍්‍රහය සහ අධීක්ෂණය යටතේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය යාන්ත‍්‍රණයක් සකස් කෙරේ.''

  අයවැය කතාව 2021: ''සමෘද්ධි පවුල්වලින් තෝරාගත් තරුණ කාන්තා ව්‍යවසායකයින් 25,000ක් ඉලක්ක කර ගනිමින් වෙළදපළ ජාලය ප්‍රමාණවත් ල‍ෙස ව්‍යාප්ත කොට ඇති සෑම ග්‍රාමසේවක කොට්ඨාශයකටම වෙළඳසැලක් පිහිටුවීමට යෝජනා කරනවා‍මෙම රාජ්‍ය අනුග්‍රහය හා බැංකු ණය පහසුකම් ලැබෙන වෙළඳසැල් ජාලය තුළ දේශීය නිෂ්පාදන අලෙවියට ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලබනවා'' [47 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • විශේෂ ළමා පෝෂණ වැඩසටහනක් හඳුන්වා දීම

  " සියලූ ම දරුවෙන්ගේ මන්ද පෝෂණය ඉදිරි වසර 05 තුළ නිමා කිරීම විශේෂ ළමා පෝෂණ වැඩසටහනක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති සඳහා රජයේ ඉඩම් නිදහස් කිරීම

  ''මහා පරිමාණ සහ මධ්‍ය පරිමාණ කෘෂි වගාවන් සඳහා රජයේ ඉඩම් බදු පදනම යටතේ ලබාදීම සහ ගොවීන්ට වගා කටයුතු කිරීම සඳහා බලපත‍්‍ර ඉඩම් ලබා දෙනු ලැබේ ''

  අයවැය කතාව 2021: ''වගා නොකරන පුරන්කුඹුරු, නොසලකා හැර ඇති කෘෂිකාර්මික ඉඩම් ඵලදායී කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට යොමු කිරීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාට බලය පැවරෙන පරදි 2000 අංක 46 දරණ ගොවිජන සංවර්ධණ පනත සංශෝධනය කිරීමට යෝජනා කරනවා.'' [27 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා වැඩි කිරීම

  ''වතු කම්කරු දෛනික වැටුප රුපියල් 1,000 දක්වා වැඩි කෙරේ''

  අයවැය කතාව 2021: ''වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප 2021 ජනවාරි සිට රුපියල් 1,000 දක්වා වැඩි කිරීමටද යෝජනා කරනවා.'' [27 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • රාජ්‍ය සේවය සඳහා දිගු කාලීන මානව සම්පත් සැලැස්මක් සකස් කිරීම

  "රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵලදායීත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා සේවා අවශ්‍යතාවය අනුව භෞතික ව්‍යාප්තිය මත පදනම්ව දිගු කාලීන මානව සම්පත් සැලැස්මක් සකස් කිරීමට පියවර ගැනේ. ඒ යටතේ කාර්ය මණ්ඩල අවශ්‍යතාවල සේවකයින් බෙදී යා යුතු ආකාරය සහ එම කාර්ය මණ්ඩල ක‍්‍රියා කළ යුතු ආකාරය එම සැලැස්මකට ඇතුළත් කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''විවිධ නීති රාමු යටතේ ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතනවල කාර්යමණ්ඩල වලට එකම සේවා ස්ථානයක සිය මුළු සේවා කාලයම ගත කිරිමට සිදු වී තිබෙනවා. වෘත්තීමය හා තාක්ෂණික වශයෙන් ඔවුන්ගෙන් ලබා ගත හැකි දායකත්වය මෙන්ම සේවක සුරක්ෂිතභාවය හා සුභසාධනයද මේ නිසා සීමා වී තිබෙනවා. එබැවින්, සංවෘත රාජ්‍ය සේවා (close service) ආයතනවල සේවකයින්ට පවත්නා සේවා කොන්දේසි තුළ සේවා අවශ්‍යතාවයන් අනුව වෙනත් ආයතනවලට අනුයුක්ත කළ හැකි නීති රාමුවක් හඳුන්වා දීමට මුදල් පනත සංශෝධනය කිරීමට මා යෝජනා කරනවා. මෙමගින් දැනට වැසුන සේවා ආයතනවලට කොටු වී ඇති සේවකයින්ට තමාට වෘත්තීමය උනන්දුවක් ඇති වෙනත් රාජ්‍ය ආයතනයක හෝ තම ගම් ප්‍රදේශවලට ආසන්න ආයතනයක රැකියාව කිරීමේ අවස්ථාවන් ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. මෙමගින් සේවක තෘප්තිය සහතික කිරීමට හැකි වන අතර එවන් සේවකයන් කාර්යක්ෂම ලෙස සේවාවේ යොදා ගැනීමටද හැකි වෙනවා.'' [43 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • විශේෂ දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම විශේෂ දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට අමතර ව විශේෂ දායකත්ව විශ‍්‍රාම වැටුප් ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''රජයේ සේවකයන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රියාත්මක වූවත් ඇතැම් රාජ්‍ය සංස්ථා මෙන්ම පෞද්ගලික අංශය සඳහා ක්‍රියාත්මන වන්නේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ වරප්‍රසාද පමණයි.මේ අතර කෘෂිකරර්ම, ධීවර, කුඩා ව්‍යාපාර, ස්වයං රැකියා වැනි නිෂ්පාදන අංශවල හා සේවාවන්වල නියැලෙන්නන් මෙන්ම ඇඟළුම්, සංචාරක, වැවිලි, විදේශ රැකියාවල නිරතව විදේශ විනිමය උපයන අති බහුතරයකට විශ්‍රාම වැටුපක් හෝ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක නොවීම තුළ එම ජනතාවගේ සැදෑ සමය සඳහා ස්ථීර ආදායම් මාර්ග සීමා වී තිබෙනවා. එබැවින් ඔවුන් සඳහා දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට 2012 දී මා යෝජනා කළා. එ් අනුව, පොදු යහපත සඳහා වයස අවුරුදු 65 පසු විශ්‍රාම වැටුපකට හිමිකම ලබන දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට යෝජනා කරනවා.'' [46 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට අමතර ව එහි මුදල් බැර නොවන දායකත්ව විශ‍්‍රාම වැටුප් ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • විදේශගතව සේවය කරන්නන්ට දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "වසර 06කට වඩා වැඩි කාලයක් විදේශගත ව සේවය කරන්නන්ට දායකත්ව විශ‍්‍රාම වැටුප් ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''රජයේ සේවකයන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රියාත්මක වූවත් ඇතැම් රාජ්‍ය සංස්ථා මෙන්ම පෞද්ගලික අංශය සඳහා ක්‍රියාත්මන වන්නේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ වරප්‍රසාද පමණයි.මේ අතර කෘෂිකරර්ම, ධීවර, කුඩා ව්‍යාපාර, ස්වයං රැකියා වැනි නිෂ්පාදන අංශවල හා සේවාවන්වල නියැලෙන්නන් මෙන්ම ඇඟළුම්, සංචාරක, වැවිලි, විදේශ රැකියාවල නිරතව විදේශ විනිමය උපයන අති බහුතරයකට විශ්‍රාම වැටුපක් හෝ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක නොවීම තුළ එම ජනතාවගේ සැදෑ සමය සඳහා ස්ථීර ආදායම් මාර්ග සීමා වී තිබෙනවා. එබැවින් ඔවුන් සඳහා දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට 2012 දී මා යෝජනා කළා. එ් අනුව, පොදු යහපත සඳහා වයස අවුරුදු 65 පසු විශ්‍රාම වැටුපකට හිමිකම ලබන දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට යෝජනා කරනවා.'' [46 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • 2020-2025 කාලය තුළදී සාමාන්‍ය ආර්ථික වර්ධන වේගය 6.5% හෝ ඉහළ මට්ටමකට ලඟා කර ගැනීම

  "2020-2025 කාලය තුළදී සාමාන්‍ය ආර්ථික වර්ධන වේගය 6.5% හෝ ඉහළ මට්ටමකට ලඟා කර ගැනීම " අයවැය කතාව 2021: ''සියයට 6ක් ඉක්මවන මැදිකාලීන ආර්ථික වර්ධනයක් පවත්වා ගැනීම අපගේ ඉලක්කය වෙනවා.'' [ 4 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • වාර්ෂික උද්ධමන අනුපාතය 5% නොඉක්මවීම

  "2020-2025 කාලය තුළදී වාර්ෂික උද්ධමන අනුපාතය 5% නොඉක්මවීම"

  අයවැය කතාව 2021:''මිල ස්ථාවරත්වය ඇති කර ගනිමින්, සියයට 5ක පමණ වාර්ෂික උද්ධමන වේගයක් පවත්වා ගනිමින්, ජීවන වියදම් පාලනයට මුල් තැනක් දිය යුතු වෙනවා.''[4 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • අයවැය හිඟය 4% ට වඩා අඩු මට්ටමක තබා ගැනීම

  "2020-2025 කාලය තුළදී අයවැය හිඟය 4% ට වඩා අඩු මට්ටමක තබා ගැනීම"

  අයවැය කතාව 2021: ''රජයේ ආදායම හා වියදම අතර ඇති සියයට 9ක පමණ පරතරය සියයට 4ක මට්ටමකට වාර්ෂිකව අඩුකර ගැනීම අපගේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණයේ අරමුණු අතර ප්‍රධාන සන්ධිස්ථානයක්.'' [4 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • අමුද්‍රව්‍ය සහ අතරමැදි භාණ්ඩ සඳහා වන ආනයන බදු පහළ දැමීම

  "දේශීය ව නිෂ්පාදනය කළ හැකි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සහාඳ අයකරන බදු එකී නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීමට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවතී. එම නිසා දේශීය නිෂ්පාදන දිරි ගැන්වීම පිණිස වහා ම අමුද්‍රව්‍ය ආනයන බදු පහළ දැමීමට පියවර ගනු ලැබේ " අයවැය කතාව 2021: ''භාණ්ඩ අපනයන හා දේශීය කර්මාන්තවල එකතු කළ අගය වැඩි නිෂ්පාදනයන්ට යොමුවීම දිරිගැන්වීම සඳහා දේශීයව ලබාගත නොහැකි අමුද්‍රව්‍ය, නවීන තාක්ෂණික යන්ත්‍ර හා උපකරණ හා ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා තිරුබදු ඉවත් කිරීම.'' [33 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • වත්මන් එකතුකල අගයමත බදු (VAT) සහ ජාතිය ගොඩනැගිමේ බදු (NBT) වත්මන් එකතුකල අගයමත බදු (VAT) සහ ජාතිය ගොඩනැගිමේ බදු (NBT) වෙනුවට 8% ක සරල එකතුකල අගයමත බද්ද ආදේශ කීරිම

  "එකතුකල අගයමත බදු (VAT) 15%ක් හා ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු (NBT) 2%ක් වෙනුවට 8%ක සරල එකතුකල අගය මත බද්දක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''එම බදු ක්‍රමය ඉදිරි වසර 5 තුළ නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීම, ව්‍යාපාරික කටයුතු දියුණු කරමින් ආර්ථික පුනර්ජීවනයක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය එක් ප්‍රධාන සාධකයක්. බැංකු, මූල්‍ය හා රක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර හැර, භාණ්ඩ ආනයනය හා නිෂ්පාදන හා සේවා සැපයීම සඳහා ව්‍යාපාර පිරිවැටුම මසකට රුපියල් මිලියන 25ට වැඩි ව්‍යාපාර වලට අදාළ සියයට 8ක වැට් බද්ද නොවෙනස්ව පවත්වා ගෙන යෑමට යෝජනා කරනවා.'' [7 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • පුද්ගලික ආදායම් බද්ද 15% ක සීමාවකට යටත්ව උපයනවිට ගෙවීම් බදු (PAYE tAX) පුද්ගලික ආදායම් බද්ද 15% ක සීමාවකට යටත්ව උපයනවිට ගෙවීම් බදු (PAYE tAX) අහෝසි කිරීම

  "පුද්ගලික ආදායම් බදු වලින් නිදහස්වන ආදායම දමා බදු අනුපාතය 15% ක උපරිමයකට සීමා කරන අතර ආදායම් බදු ගෙවිය යුතු සියලූ දෙනාගෙන් බදු අයකිරීමේ ක‍්‍රමවේදයක් සකස් කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''පුද්ගලික ආදායම් බද්ද ක්‍රියාත්මක වන්නේ වැටුප්, පොලී,කූලී, ලාභාංශ හෝ වෙනත් ආදායම් ප්‍රභවයන්ගෙන් මසකට රුපියල් 250,000කට වැඩි ආදායම් ලබන්නන් සඳහා පමණයි . උපයන විට බදු ගෙවීම්, පොලී මත රඳවා ගැනීම් බඳු අහෝසි කර තිබෙනවා.'' [8 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • ගොවීන් සහ සුළු, මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් විසින් ගෙවිය යුතු බදු වසර 5 කට අත්හිටුවීම

  "කෘෂිකාර්මික සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා වසර 5කට බදු අය කිරීම අත්හිටුවන අතර හිඟ බදු මුදල් කපා හැරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''ඉදිරි වසර 5 තුළ කෘෂිකර්ම, සත්ව හා ධීවර කටයුතු වලින් ලැබෙන පෞද්ගලික හා ආදායම් බඳු වලින් නිදහස් කර තිබෙනවා.'' [8 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • විවිධ වර්ගයේ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා විශේෂ බද්දක් ක්‍රියාත්මක කීරිම

  "බදු ක‍්‍රමයේ අකාර්යක්‍ෂමතාවය, අක‍්‍රමිකතා, දූෂණ මෙන් ම විනිවිදභාවයෙන් තොරවීමට බලපා ඇති අනෙකුත් විවිධ බදු අහෝසි කර ඒ වෙනුවට එක් විශේෂ භාණ්ඩ හා සේවාබද්දක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021:''දැනට විවිධ ආයතන හා නීතිමය විධිවිධාන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මත්පැන්, සිගරට්, දුරකථන සේවා, සූදු (Gaming), මෝටර් රථ වැනි, මුළු බදු ආදායමෙන් සියයට 50කට වැඩි බදු ආදායම් දායකත්වයක් දෙන භාණ්ඩ හා සේවා බදු වඩා කාර්යක්ෂම ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා එක බදු ක්‍රමයක්, online තාක්ෂණය ඔස්සේ කළමනාකරණය කිරීමට සඳහා විශේෂ භාණ්ඩ හා සේවා බද්දක් (Special Goods and Service Tax) හඳුන්වා දීමට යෝජනා කරනවා.'' [7 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • ආනයනික ගාස්තු ඉහළ නැංවීම

  "දේශීය නිෂ්පාදකයන් විසින් නිෂ්පාදන කරනු ලබන ආනයන ආදේශන භාණ්ඩ දිරිගැන්වීම සඳහා අදාළ ආනයනික භාණ්ඩවල බදු ඉහළ දමනු ලැබේ "

  ''නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ඉහත කී අරමුණු ඉටුවන අයුරින් සකස් කර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් යෝජනා ක්‍රියාත්මක කෙරේ.'' ''1.දේශීයව නිපදවිය නොහැකි කෘෂිද්‍රව්‍ය හැර අනෙකුත් කෘෂි භාණ්ඩ ආනයනය සීමා කිරීම (Negative List).'' ''2. දේශීය නිෂ්පාදන සැපයුම හා ඉල්ලුම තුළණය කිරීමට අදාළ තෝරාගත් කෘෂි නිෂ්පාදන සඳහා විශේෂ භාණ්ඩ බද්ද ක්‍රියාත්මක කිරීම.'' ''3.ආනයන හා අපනයන සඳහා දේශීය නිෂ්පාදනවලට අවශ්‍ය ආරක්ෂණය සඳහා CESS බදු ක්‍රියාත්මක කිරීම'' ''4.භාණ්ඩ අපනයන හා දේශීය කර්මාන්තවල එකතු කළ අගය වැඩි නිෂ්පාදනයන්ට යොමුවීම දිරිගැන්වීම සඳහා දේශීයව ලබාගත නොහැකි අමුද්‍රව්‍ය, නවීන තාක්ෂණික යන්ත්‍ර හා උපකරණ හා ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා තිරුබදු ඉවත් කිරීම'' ''5.ඉහත සඳහන් භාණ්ඩ ගනයන්ට අයත් නොවන සමස්ථ ආනයන භාණ්ඩ සියයට 0, 10 සහ 15 වශයෙන් තිරුබදු කාණ්ඩ 3ක් යටතේ වර්ගීකරණය කිරීම.'' [33 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • ගොවීන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දීම

  "ගොවි විශ‍්‍රාම වැටුප නැවත ස්ථාපනය කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''සමෘද්ධිලාභීන්, ගොවි හා ධීවර විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන.50කට අධික මුදලක් අයවැය මගින් සලසනු ලැබුවද, ඔවුන්ගේ විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් හා සැදෑසමය සඳහා ප්‍රමාණවත් ආදායමක් ලැබෙන ඉතිරිකිරීම් ක්‍රමයක් සකස් වී නැහැ.'' [9 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • ගම්මිරිස් සැකසුම්කරණය ඉහළ නැංවීම සඳහා අඩු පොළී සහන ණය ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "දේශීය ගම්මිරිස් නිෂ්පාදකයා දැඩි දුෂ්කරතාවට පත් කරමින් සහ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළේ ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වෙළෙඳ කීර්තිනාමයට හානි කරමින් සිදුකරන ගම්මිරිස් ආනයනය සහ ප‍්‍රති අපනයනය සීමා කිරීම සඳහා ගම්මිරිස් ආනයනය මත ඉහළ තීරු බද්දක් පනවනු ලැබේ."

  අයවැය කතාව 2021: ''ගම්මිරිස්, කරාබුනැටි, එනසාල්, කෝපි ආදී වැවිලි භෝගවල දේශිය වටිනාකම වැඩිවන කාර්මික අපනයන කටයුතු සඳහා ආයෝජනය කරන ව්‍යාපාරිකයන්ට අවශ්‍ය ඉඩම් හා නවීන තාක්ෂණික උපකරණ ආනයනය සඳහා තීරුබදු සහන හා මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදීමටත් යෝජනා කරනවා. වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ මෙම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන සැලසීමට යෝජනා කරනවා.'' [පිටුව 26]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • කරදිය හා මිරිදිය මත්ස්‍ය අභිජනනය වාණිජ මට්ටමින් ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "කරදිය සහ මිරිදිය මත්ස්‍ය අභිජනනය වාණිජ මට්ටමින් ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා ධීවර ප‍්‍රජා සමිති සහ ධීවර හා ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය ඒකාබද්ධ ව පුළුල් වැඩපිළිවෙළක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''ග්‍රාමීය ආදායම් මාර්ග හා පෝෂණ ආහාර සුලභ කිරීම සඳහා වසරකට පැටව් මිලියන 50ක් වැව් හා ජලාශවලට නිකුත් කරමින් මිරිදිය මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය මෙ.ටො.250,000ක් දක්වා වැඩි කිරීමට රුපියල් මිලියන 150ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන වෙන් කරනවා.අපනයන වෙළදපළේ ආකර්ශණීයම මත්ස්‍ය වර්ග හා පැලෑටි (Aquatic Plants) අපනයනය වැඩිකර ගැනීම සඳහා පවත්නා පරිපාලන ක්‍රමවේදයන් සරල කිරීම, tissue culture ක්‍රමයට පැලෑටි දියුණු කිරීම, මත්ස්‍ය ආහාර සුලභ කිරීම සහ ගුවන්තොටුපොළ පහසුකම් හා ගුවන් පහසුකම් වැඩි කිරීමට යෝජනා කරනවා. ඉස්සන්, කකුළුවන්, කාප්, තිලාපියා, මොදා වැනි මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා මඩකලපුව, යාපනය, පුත්තලම, මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවල තෝරා ගත් ස්ථානවල පරිසර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලවූ යටිතල පහසුකම් ඇතුලත් මත්ස්‍ය ගොවිපොල කලාප සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කරනවා.'' [24 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • කර්මාන්තපුර, නිදහස් වෙළඳ කලාප සහ නිදහස් වරාය 50ක් පිහිටුවීම

  "අපනයනය ආශ‍්‍රිත නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ආර්ථික කොරිඩෝවල සහ කොළඹ, හම්බන්තොට නාවික සහ ගුවන් කේන්ද්‍ර ආශි‍්‍රතව සියලූ පළාත් ආවරණය වන පරිදි කර්මාන්තපුර, නිදහස් වෙළෙඳ කලාප සහ නිදහස් වරාය 50ක් පිහිටුවනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''අපනයනය ආශ‍්‍රිත නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ආර්ථික කොරිඩෝවල සහ කොළඹ, හම්බන්තොට නාවික සහ ගුවන් කේන්ද්‍ර ආශි‍්‍රතව සියලූ පළාත් ආවරණය වන පරිදි කර්මාන්තපුර, නිදහස් වෙළෙඳ කලාප සහ නිදහස් වරාය 50ක් පිහිටුවනු ලැබේ.'' [11 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • රාජ්‍ය ඉදිකිරීම් සියල්ල දේශීය ඉදිකිරීම්කරුවන් සඳහා වෙන් කිරීම

  "රාජ්‍ය ඉදිකිරීම් සියල්ල දේශීය ඉදිකිරීම්කරුවන් සඳහා වෙන් කරනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන වෙනුවට අවම වශයෙන් එම මුදල් මෙන් දෙගුණයකට වැඩි රජයේ විවිධ සංවර්ධන වැඩසටහන් එම ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීම යෝජනා කරනවා. උදාහරණ වශයෙන් කොලොන්නාව රජයේ වැඩපළ, ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව, රාජ්‍ය ඉදිකිරීම් සංස්ථාව, මධ්‍යම ඉංජිනේරු කාර්යාංශය, දුම්රිය ඉංජිනේරු කාර්යාංශය, ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සංස්ථාව වැනි ඉදිකිරීම් අංශයේ ර‍ාජ්‍ය ආයතනවලට රජයේ විවිධ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කළ හැකියි. එබැවින් 2021 වර්ෂය සඳහා ඇති වර්තන හා ප්‍රාග්ධන වියදම් වෙනුවට රාජ්‍ය ආයෝජන වැඩසටහනේ ඇති ව්‍යාපෘති එම ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක කරමින් ආදායම් උපදවන ආයතන බවට පත් කිරීමට යෝජනා කරනවා. උප කොන්ත්‍රාත් පෞද්ගලික අංශයට දීමේ අතරමැදි කාර්යය මගින් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අවතක්සේරු කිරීමෙන් රාජ්‍ය ආයතන වැලකි සිටීමටද පියවර ගනු ලබනවා.'' [36 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • රාජ්‍ය අංශයේ සියලු මිලදී ගැනීම් සඳහා විද්‍යුත් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම

  ''රටපුරා විහිදුණු අධිවේගී ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් දත්ත හුවමාරු පද්ධතියක් සහ අධිවේගී ජංගම 5G රටපුරා විහිදුණු අධිවේගී ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් දත්ත හුවමාරු පද්ධතියක් සහ අධිවේගී ජංගම 5G බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාල පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම''

  අයවැය කතාව 2021: ''සියයට සියයක් 4G/ fiber Broadband ආවරණයක් ලබාදිමේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ කළ “ගමට සන්නිවේදනය” වැඩසටහන සමස්ත රටම ආවරණය කෙරෙන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ටෙලිකොම් සංවර්ධන අරමුදල රුපියල් මිලියන15ක ආයෝජනයක් 2021 – 2022 කාලය තුළ සිදු කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.මෙම වැඩසටහන මගින් Mobile හා fixed broadband services සඳහා පුළුල් ආවරණයක් ලබාදෙනවා. දිවයින පුරා විසිර ඇති සියළුම ග්‍රාම නිළධාරි කොට්ඨාශ ආවරණය වන පරිදි broadband සබඳතා ලබාදීම සඳහා දුරකථන සැපයුම්කරුවන්ට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සමඟ සන්නිවේදන කුළුණු සහ fiber installations ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.'' [13 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ගනුදෙනු හැසිරවීම සඳහා ජංගම හා ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "සියලූ දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ගනුදෙනු සඳහා ජංගම දුරකථන සහ ඩිජිටල් ගෙවීම් ක‍්‍රමයක් සඳහා අවශ්‍ය වන භෞතික සම්පත් සහ නීතිමය ප‍්‍රතිපාදන ඇති කෙරේ"

  ''රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය, හා වෙළඳපළ ක්ෂේත්‍රයන්හි ක්‍රියාවලිය සරල කරමින් කාර්යක්ෂම හා ජනතා කේන්ද්‍රීය සේවා සැපයීම හා දැනුම් හුවමාරුවේ මෙවලමක් ලෙස තොරතුරු තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ඩිජිටල් ආණ්ඩුකරණය පුළුල් කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විශේෂ අවධානයක් යොමු කර තිබෙනවා. දේශාන්තර විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය සහ ජාත්‍යන්තර විද්‍යුත් ගෙවීම් ක්‍රම ස්ථාපනය කිරීම හා රට පුරා විහිදුනු අධිවේගි දත්ත හුවමාරු පද්ධතියක් හා ආශ්‍රිත ජංගම ජාල පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීම ඉන් ප්‍රධාන ආයෝජන මාර්ගයක් වෙනවා. දත්ත ආරක්ෂාව, සයිබර් ආරක්ෂාව, බුද්ධිමය දේපල අයිතිය සඳහා නව නීති හා ආයතනික ව්‍යූහය සකස් කිරීමට මුල්තැන දෙනු ලබනවා. තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ අපනයන දායකත්වය හා ජාතික ආර්ථිකයේ දැණුම හා වෘත්තීය සේවා දායකත්වය පුළුල් වන අයුරින් ව්‍යවසාය සංවර්ධනයට දායක වීම මෙන්ම, තාක්ෂණික යටිතල පහසුකම් හා ආශ්‍රිත සේවාවන් පුළුල් කිරීම මගින් තාක්ෂණික ව්‍යවසාය ආර්ථිකයක් සඳහා පරිවර්තනය කිරීම මෙහි අපේක්ෂිත අරමුණයි. එබැවින් තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය පුළුල් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 8,000ක විශේෂ ප්‍රතිපාදනයක් වෙන් කිරීමටද යෝජනා කරනවා.'' [13 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සහ මූල්‍ය ගනුදෙනු සම්පූර්ණයෙන් විද්‍යුත් මාර්ගයෙන් සිදු කිරීම සඳහා (Cross-border E-Commerce and International E-Payment) අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම

  "අන්තර්ජාතික වෙළෙඳාම සහ මුදල් ගනුදෙනු සම්පූර්ණයෙන් විද්‍යුත් මාර්ගයෙන් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ක‍්‍රමවේදයක් සකස් කරන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය ප‍්‍රතිපාදන නොපමාව සකස් කෙරේ" අයවැය කතාව 2021: ''දේශාන්තර විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය සහ ජාත්‍යන්තර විද්‍යුත් ගෙවීම් ක්‍රම ස්ථාපනය කිරීම හා රට පුරා විහිදුනු අධිවේගි දත්ත හුවමාරු පද්ධතියක් හා ආශ්‍රිත ජංගම ජාල පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීම ඉන් ප්‍රධාන ආයෝජන මාර්ගයක් වෙනවා.'' [13 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • දත්ත ආරක්ෂණය, සයිබර් ආරක්ෂාව සහ බුද්ධිමය දේපොළ අයිතිය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය නීති සකස් කිරීම

  "දත්ත ආරක්ෂණය සයිබර් ආරක්ෂාව සහ බුද්ධිමය දේපොළ අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නව නීති සහ රෙගුලාසි සකස් කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021 : ''දත්ත ආරක්ෂාව, සයිබර් ආරක්ෂාව, බුද්ධිමය දේපල අයිතිය සඳහා නව නීති හා ආයතනික ව්‍යූහය සකස් කිරී.'' [13 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • නාගරීකරණ ක්‍රියාවලිය වෙනුවට ඒකාබද්ධ භෞතික අවකාශ භාවිතා කිරීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "ඒකාබද්ධ භෞතික අවකාශ භාවිතය මගින් නාගරීකරණ කි‍්‍රයාවලිය වෙනුවට මුළු රටපුරා පැතිරුණු සී හැඩයේ ආර්ථික කොරිඩෝර් ක‍්‍රමයට උපරිම වශයෙන් දායක වෙමින් නගරවල පැරණි හැඩය වෙනුවට නව වටිනාකමක් එකතු කිරීම"

  අයවැය කතාව 2021: ''දිවයින පුරා විසිර ඇති මහා නගර සභා සහ නගර සභා බල ප්‍රදේශවල නාගරික ඇවිදින මංතිරු හා ආශ්‍රිත ප්‍රජා පහසුකම් පරිසර හිතකාමී සහ ඒ ඒ ප්‍රදේශවල ජෛව විවිධත්වය මතු කරමින් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ප්‍රජා අවශ්‍යතා මෙන්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න බාහිර විවේකි පරිසරයක් නාගරික ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතාවක් බැවින් එම පහසුකම් දියුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 2,000ක් වෙන් කිරීමටද යෝජනා කරනවා'' [19 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • කොළඹ මාර්ග තදබදය 50% කින් අඩු කිරීම

  "කොළඹ නගරය ආශ‍්‍රිත ව දිනපතා සහ නිතර පවතින අධික වාහන තදබදය 50% කින් අඩු කිරීම සඳහා තනි අතට දිවෙන වටරවුම් මාර්ග ධාවන සැලැස්ම නොපමා ව දියත් කරන අතර ප‍්‍රධාන මංසන්ධිවල ඇති වන වාහන තදබදය අවම කිරීම සඳහා ප‍්‍රවේශ මාර්ග සඳහා කුඩා ගුවන් පාලම් පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමට සහ සෑම ප‍්‍රධාන නගරකටම යාන්ත‍්‍රික සිරස් වාහන අංගන පද්ධතියක් එක් කරනු ලැබේ''

  අයවැය කතාව 2021: ''රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ ප්‍රථම අදියර ලෙස ඉංගිරිය කහතුඩුව කොටස නිම කර ජාතික අධිවේගී මාර්ග පද්ධතියට සම්බන්ධ කෙරෙනවා. වරාය පිවිසුම් මාර්ගය මෙන්ම කැළණි පාලම සිට අතුරුගිරිය මාර්ගයද කඩිනමින් ඉදිකිරීමටත් ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අවසන් අදියරට පත්වී තිබෙනවා. ජාතික අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය හා එය ආශ්‍රිත වත්කම් වෙනම රාජ්‍ය ආයතනයක් යටතේ පවත්වා ගනිමින් අධිවේග මාර්ග නඩත්තුව හා සංවර්ධන කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.මෙරීන් ඩ්‍රයිව් මාර්ගය මොරටුව දක්වා දිර්ඝ කිරීමටත් පියවර ගෙන තිබෙනවා. කොළඹ හා තදාසන්න මාර්ග බාධා ඉවත් කර අතුරු මාර්ග හා පාලම් සංවර්ධනයට අවශ්‍ය රාජ්‍ය ආයෝජන ප්‍රතිපාදනද වෙන් කර තිබෙනවා. අයවැය ඇස්තමේන්තුවලින් හඳුනාගෙන ඇති, දිස්ත්‍රික් 25ම අවරණය වන 3 අවුරුදු මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහනට අදාළ මාර්ග කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමටද යෝජනා කරනවා.අධිවේගී මාර්ග පද්ධතියට සමගාමීව හා එයට අනුපූරක මාර්ග පද්ධතියක් ලෙස කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශ වල දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය පුළුල් කිරීමටත්, කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය අවිස්සාවේල්ල දක්වා වැඩි දියුණු කිරීමටත් යෝජනා කරනවා.'' [27 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • අලුත් කොළඹ ආසියාවේ අලංකාරම නගරය බවට පත් කිරීම සඳහා උද්‍යාන, ජල උද්‍යාන, මාර්ග දෙපස හරිත මං තීරු හා අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කර හරිත පුරවරයක් බවට පත් කිරීම

  "අලූත් කොළඹ ආසියාවේ අලංකාරම නගරය බවට පත්කිරීම සඳහා උද්‍යාන, ජල උද්‍යාන, මාර්ග දෙපස හරිත මංතීරු, අඛණ්ඩ ව ක‍්‍රියාත්මක කොට අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය ක‍්‍රමවේදයක් සහිත පවිත‍්‍රතාව ප‍්‍රමුඛ හරිත පුරවරයක් බවට පත් කෙරේ."

  අයවැය කතාව 2021: ''අක්කර 15,000ක කැලෑ වගාකිරීමේ වැඩසටහනට සමගාමීව මග දෙපස, පාසැල්, රජයේ හා පෞද්ගලික කාර්යාල භූමි හා තෝරා ගත් නාගරික ඉඩම්වල විවිධ පරිමාණයෙන් වන ඝනත්වය වැඩි කිරීම කඩිනම් කිරීමට යෝජනා කරනවා.'' [45 පිටුව ] දිවයින පුරා විසිර ඇති මහා නගර සභා සහ නගර සභා බල ප්‍රදේශවල නාගරික ඇවිදින මංතිරු හා ආශ්‍රිත ප්‍රජා පහසුකම් පරිසර හිතකාමී සහ ඒ ඒ ප්‍රදේශවල ජෛව විවිධත්වය මතු කරමින් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ප්‍රජා අවශ්‍යතා මෙන්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න බාහිර විවේකි පරිසරයක් නාගරික ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතාවක් බැවින් එම පහසුකම් දියුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 2,000ක් වෙන් කිරීමටද යෝජනා කරනවා.'' [19 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • කොළඹ මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු සහ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය වරාය නගරය දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම. එම මාර්ගයේ සිට කොට්ටාව, බත්තරමුල්ල හරහා පෑලියගොඩ දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම

  "කොළඹ - මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු සහ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය වරාය නගරය දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කරනු ඇත. එම මාර්ගයේ සිට කොට්ටාව, බත්තරමුල්ල හරහා පැළියගොඩ දක්වා දිවෙන මාර්ග කටයුතු ද ඊට සමගාමීව ආරම්භ කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''වරාය පිවිසුම් මාර්ගය මෙන්ම කැළණි පාලම සිට අතුරුගිරිය මාර්ගයද කඩිනමින් ඉදිකිරීමටත් ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අවසන් අදියරට පත්වී තිබෙනවා. ජාතික අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය හා එය ආශ්‍රිත වත්කම් වෙනම රාජ්‍ය ආයතනයක් යටතේ පවත්වා ගනිමින් අධිවේග මාර්ග නඩත්තුව හා සංවර්ධන කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.'' [7 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • ප්‍රධාන මාර්ග සහ අධිවේගී මාර්ගවලට තදබදයෙන් තොරව ඇතුලු විය හැකි අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම

  "රටේ සියලු ප‍්‍රධාන මාර්ගවල සෑම කි. මී. 3-5 අතර දුරින් "ඉස්සර කිරීමේ මංතීරු” ස්ථාපනය කලර එම මාර්ගවල තදබදය සහ වාහන අනතුරු සිදුවීම අඩු කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''සෑම ගමක්ම ආවරණය වන පරිදි මාර්ග ලක්ෂයේ වැඩසටහන යටතේ ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝමිටර 50,000ක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 20,000ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන වෙන් කරනවා.දුෂ්කර ගම්මාන 12,000ක් අවට පරිසරය හා සම්බන්ධ කිරීම ඉලක්ක කර ගනිමින් කුඩා වාහන වලට ප්‍රවේශ විය හැකි ග්‍රාමිය පාලම් 10,000ක් ඉදිකිරීමේ වැඩසටහන කඩිනම් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 7,000ක් වෙන් කරනවා.'' [48 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • දුම්රිය නවීකරණය කිරීම

  "පවතින තත්ත්වයෙන් දුම්රිය සේවාව ගොඩගැනීම සඳහා තාවකාලිකව දුම්රිය වැඩි දියුණුව සහ නඩත්තු පිළිබඳ වගකීම රජය විසින් දැරීමට සිදුවේ"

  අයවැය කතාව 2021 ''එසේම දුම්රිය මැදිරි නිෂ්පාදනය දේශීය කර්මාන්තයක් වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීමටද යෝජනා කරනවා.'' [37 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම

  "පවතින තත්ත්වයෙන් දුම්රිය සේවාව දුම්රිය මාර්ග වැඩි දියුණුව සහ නඩත්තු පිළිබඳ වගකීම රජය විසින් දැරීමට සිදුවේ"

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • කොළඹ- කටුනායක සහ හම්බන්තොට - මත්තල ගුවන් හා නාවික මගී සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථාන දෙකක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම

  "දේශීය සහ විදේශීය ආයෝජකයන්ට නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම සඳහා කොළඹ - කටුනායක සහ හම්බන්තොට - මත්තල කලාප දෙකෙහි නිදහස් ආයෝජන කලාප දෙකක් ආරම්භ කරන අතර මෙම කලාපවල ප‍්‍රමුඛතාව මධ්‍ය පරිමාණ දේශීය ව්‍යවසායකයින්ට ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''කොළඹ හා හම්බන්තොට වරායන් කේන්ද්‍රකොට ගෙන ජාත්‍යන්තර වෙළදාමේ භාණ්ඩ තොග හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන (Commodity Trading Hub) වශයෙන් බන්ධිත ගුදම් (Bonded Warehouse) පහසුකම් සඳහා ආයෝජන දිරිගැන්වීමට එවැනි අක්වෙරළ (Offshore) ව්‍යාපාර ආශ්‍රිත ගුදම් පහසුකම් සඳහා කුලී බදු සහන දීමටද යෝජනා කරනවා.'' [11 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • හම්බන්තොට වරාය ගිවිසුම සංශෝධනය කිරීමට චීන රජය සමග එක්ව පියවර ගැනීම

  "හම්බන්තොට වරාය ගිවිසුම සංශෝධන කිරීමට චීන රජය සමඟ රාජත‍්‍රාන්ත‍්‍රික සාකච්ඡා නොපමාව ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදනු ලැබේ"

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් වර්ධනය කිරීමට කටයුතු කිරීම

  "ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව හා ස්වයංපෝෂිතත්වය අපගේ ප‍්‍රධානතම ප‍්‍රතිපත්තිමය සහ උපාය මාර්ගික අරමුණක්වන අතර ඒ සඳහා අප උපරීම වශයෙන් කැප වෙනු ඇත"

  අයවැය කතාව 2021: "2030 වන විට මෙරට බලශක්තියෙන් අවම වශයෙන් සියයට 70ක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගැනීම “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” හි ඉලක්කයක් වී තිබෙනවා.දැනටමත් මෙගා වොට් 300ක සූර්යබලය විදුලි පද්ධතියට එක්කර ඇති අතර 2021 – 2023 කාලය තුළ දේශීය ආයෝජන හරහා මෙගා වොට් 1,000ක ධාරිතාවයක් එක් කිරීම අපේක්ෂා කරනවා.'' [29 පිටුව]''රජයේ දායක මුදල් වලට පරිපූරකව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ඉන්දියානු ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ අඩු ආදායම්ලාභී නිවසකට කිලෝ වොට් 5 බැගින් නිවාස ලක්ෂයකට (100,000) සූර්ය ජනන පද්ධති ලබාදීම තුළින් මෙගා වොට් 500ක පමණ ධාරිතාවක් ඇති කිරීමට යෝජනා කරනවා.'' ''ආයෝජන මණ්ඩලයේ දිරි ගැන්වීම් මගින් මෙගා වොට් 100ට වැඩි off shore සුළං හා පාවෙන සුර්ය බලාගාර සඳහා පෞද්ගලික ආයෝජන ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාව මෙගා වොට් 1,000 දක්වා වැඩි කිරීමටද යෝජනා කරනවා.'' [30 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • 2023 ට පෙර කෙරවලපිටියේ සහ හම්බන්තොට ස්වාභාවික ගෑස් ටර්බයින් ආශ්‍රිත බලාගාර දෙකක් ආරම්භ කිරීම

  "කැලණිතිස්ස බලාගාරය නොපමා ව ස්වභාවික ගෑස් ටර්බයින් ආශ‍්‍රිත බලාගාරයක් බවට පත් කිරීමටත් 2023 ට පෙර හම්බන්තොට සහ කෙරවලපිටියේ ද එවැනි බලාගාර 2 ක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදන අතර පරිසර හිතකාමී ප‍්‍රතිපත්තිය යටතේ ඉදිරී සහ වසර තුළ කොළඹ සහ ඒ ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රදේශවල ඉන්ධන ආශ‍්‍රිත බලශක්ති උත්පාදන බලාගාර ස්වභාවික ගෑස්වලට මාරු කිරීම අපගේ සැලසුම වේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''කෙරවලපිටිය විදුලි බලාගාර ස්වභාවික විදුලි බලාගාර බවට පරිවර්තනය කිරීම මෙන්ම පෞද්ගලික ස්වභාවික විදුලි බලාගාර යෝජනා මගින් අතිරේක ස්වභාවික විදුලි බලාගාර ඉදිකිරිමටද සැලසුම් කර තිබෙනවා. [28 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • මන්නාරමෙන් මෙගාවොට් 100 ක සුළං ශක්තියක් එක් කිරීම

  "2021 ට පෙර මන්නාරම් දූපතෙහි මෙගාවොට් 100 ක මහා පරිමාණ සුළං බලාගාරය පද්ධතියක් රජය මගින් ආරම්භ කිරීම"

  අයවැය කතාව 2021: ''ආයෝජන මණ්ඩලයේ දිරි ගැන්වීම් මගින් මෙගා වොට් 100ට වැඩි off shore සුළං හා පාවෙන සුර්ය බලාගාර සඳහා පෞද්ගලික ආයෝජන ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාව මෙගා වොට් 1,000 දක්වා වැඩි කිරීමටද යෝජනා කරනවා.'' [30 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • මෙගාවොට් 800 ක සූර්ය බලශක්තිය එකතු කිරීම

  "රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වයෙන් මන්නාරම, පූනරින් සහ මොණරාගල වැනි ප‍්‍රදේශ ඇතුළු දිවයින පුරා විවිධි පරිමාණයේ සුළං බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඉදිරි දශකය තුළ මෙගාවෝට් 800 සුර්ය බලශක්තියක් රටේ බලශක්ති නිෂ්පාදනයට අලූතින් එක්කිරීමට සැලසුම් කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: "දැනටමත් මෙගා වොට් 300ක සූර්යබලය විදුලි පද්ධතියට එක්කර ඇති අතර 2021 – 2023 කාලය තුළ දේශීය ආයෝජන හරහා මෙගා වොට් 1,000ක ධාරිතාවයක් එක් කිරීම අපේක්ෂා කරනවා.රජයේ දායක මුදල් වලට පරිපූරකව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ඉන්දියානු ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ අඩු ආදායම්ලාභී නිවසකට කිලෝ වොට් 5 බැගින් නිවාස ලක්ෂයකට (100,000) සූර්ය ජනන පද්ධති ලබාදීම තුළින් මෙගා වොට් 500ක පමණ ධාරිතාවක් ඇති කිරීමට යෝජනා කරනවා. මේ සඳහා සියයට 4ක පොලී යටතේ ණය මුදල් සැපයීමටද යෝජනා කරනවා. එමගින් ඔවුන්ගේ විදුලි බිල්පත් වියදම් ඉතිරි වන අතර නිවසේ සිටම විදුලිය ජාතික පද්ධතියට ලබා දීමෙන් අතිරේක ආදායමක් ලබා ගැනීමටද හැකි වෙනවා. ආගමික ස්ථාන, රාජ්‍ය ආයතන, රෝහල්, පාසැල් හා ආරක්ෂක සේවා මධ්‍යස්ථානවල පියසි මත සූර්ය විදුලි ජනනය සඳහා ආයෝජනය කිරීමටද යෝජනා කරනවා. “ගමට බලාගාරයක් – ගමට ව්‍යවසායකයෙක්” තේමාව යටතේ ග්‍රාමීය මට්ටමින් තෝරාගත් ව්‍යවසායකයින්ගේ ආයෝජන මගින් විදුලිය බෙදාහැරීමේ පද්ධතියට අයත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් 10,000කට සූර්ය ජනන බලාගාරවලට සම්බන්ධ කිරීමට යෝජනා කරනවා". [29 පිටුව] "ආයෝජන මණ්ඩලයේ දිරි ගැන්වීම් මගින් මෙගා වොට් 100ට වැඩි off shore සුළං හා පාවෙන සුර්ය බලාගාර සඳහා පෞද්ගලික ආයෝජන ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාව මෙගා වොට් 1,000 දක්වා වැඩි කිරීමටද යෝජනා කරනවා. සියළුම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ආයෝජන සඳහා වසර 7ක බදු විරාමයක්ද ලබාදීමට යෝජනා කරනවා."[30 පිටුව]"

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • අලි මිනිස් ගැටුම අවම කිරීම සඳහා විදුලි වැටවල් ඉදිකිරීම

  "දැනට නවතා දමා ඇති අලිවැට ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය නොපමා ව ආරම්භ කරන අතර අලි ගම්වැදීම නවතා දැමීම සඳහා වඩාත් නවීන තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේදයක් නොපමාව හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: "අලි මිනිස් ගැටුම් නිසා ඇතිවන ජීවිත හා දේපල හානි වලක්වා ගනිමින් ජනාවාස අරක්ෂා කර ගැනීම ඇතුළු ආරක්ෂන වැඩපිළිවෙළවල් ග්‍රාමිය ප්‍රජා දායකත්වයද ඇතිව බල ගැන්වීම සඳහා අලිවැට හා අගල් සකස් කිරීම, වනජීවි භූමිවල වැව් ගංගා හා ඔවුන්ගේ ආහාර අවශ්‍යතා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක් වෙන් කරනවා.සංක්‍රමණික රටාවට බාධා නොවන පරිදි අභයභූමි හා වන අලීන්ගෙ සංක්‍රමණික මාර්ග හා ප්‍රදේශ සුරක්ෂිත කිරීමද එයට ඇතුලත් වෙනවා."[49 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • පරිසරය සංරක්ෂණය හා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පාරිසරික රෙගුලාසි ප‍්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම

  "රටෙහි පවතින පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට සංරක්ෂණය කිරීමට හා ප‍්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට ක‍්‍රියා කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: "පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් කළමනාකරණය පරිසර සංවේදීව ඉටුකිරීම සඳහා ඉවතලද පොලීතීන් හා ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීමට එක්වරක් භාවිතකර ඉවතලන (single use) පොලීතීන් හා ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන 2021.01.01 දින සිට තහනම් කිරීමට, යෝජනා කරනවා." [45 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • අතහැර දමා ඇති ඉඩම් හඳුනාගෙන කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ඒවා යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම

  "සෝදා පාළුව හෝ නිසරු වීම නිසා අතහැර දමා ඇති භූමි, කෘෂි වන වගාව ව්‍යාප්ත කිරීම සහ වන උද්‍යාන ඇති කිරීම සඳහා වෙනම වැඩසටහනක් ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: "වී වගා කළ හැකි කුඹුරු හා ගොඩ ඉඩම් කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට නොගෙන තිබෙනවා. වගා කළ හැකි සෑම බිමක්ම කවර හෝ වගාවකට යොමු කිරීම ජාතික ප්‍රමුඛතාවක්. සියළුම කුඹුරු හා ඉඩම් හිමියන් එළඹ ඇති මාස් කන්නයේ කඩිනම් වගාවන් සඳහා යොමුවන ලෙස මා ඉල්ලා සිටිනවා. වගා නොකරන පුරන්කුඹුරු, නොසලකා හැර ඇති කෘෂිකාර්මික ඉඩම් ඵලදායී කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට යොමු කිරීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාට බලය පැවරෙන පරදි 2000 අංක 46 දරණ ගොවිජන සංවර්ධණ පනත සංශෝධනය කිරීමට යෝජනා කරනවා. ''[22 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • සමුද්‍ර දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් ඇති කිරීම

  "ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම නිසා දැනට ලංකාවට අයත් සහ ඒ අවට මුහුදු තීරයට සහ මුහුදු පත්ලට සිදු වී ඇති හානිය නිසා සාගර සම්පත්වලට සිදුවන විනාශය වළක්වා ගැනීම සඳහා සමුදුරු පවිත‍්‍රතා වැඩසටහනක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ."

  අයවැය කතාව 2021: ''එක්වරක් භාවිතාකර ඉවතලන (single use) පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන වලින් පරිසරයට සිදුවන හානී අවම කළ යුතුයි. වීදුරු හා පරිසර හිතකාමී සෞඛ්‍යාරක්ෂිත අමුද්‍රව්‍ය හා දිරාපත්වන අමුද්‍රව්‍ය භාවිතය වැඩි කිරීම සඳහා ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය අනිවාර්ය විය යුතුයි. පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් කළමනාකරණය පරිසර සංවේදීව ඉටුකිරීම සඳහා ඉවතලද පොලීතීන් හා ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීමට එක්වරක් භාවිතකර ඉවතලන (single use) පොලීතීන් හා ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන 2021.01.01 දින සිට තහනම් කිරීමට, යෝජනා කරනවා.''[45 පිටුව] ''අවිධිමත් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් මෙන්ම නාගරීකරණය හා කාර්මිකරණයත් නිසා රටෙහි ගංගා පද්ධතිය දූෂණය වෙමින් පවතිනවා. පොලීතින්, ප්ලාස්ටික්, මලඅපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම්, කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය මෙන්ම පාංශු ඛාදනය හේතුවෙන් ගංගා ජලයට අපද්‍රව්‍ය මුසුවීම පාරසරික තර්ජනයක් වී තිබෙනවා. එබැවින්, අවිධිමත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම් වැලැක්විමේ සහ නියමිත සංරක්ෂණ කොන්දේසින්ට අනුගත වූ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් තුළ වැලි ගොඩදැමීම නියාමනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක අතිරේක ප්‍රතිපාදනයක් වෙන් කිරීමට යෝජනා කෙරේ.'' [45 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • නිසි අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "කාර්මික සහ ගෘහස්ථ කැලිකසල වර්ගීකරණය කර බැහැර කිරීම අනිවාර්ය කරන අතර ඒ පිළිබද ජනතාවගේ දැනුවත්භාවය වර්ධනය කිරීම සදහා පළාත් පාලන ආයතනසමග එක්ව පුළුල් ප‍්‍රචාරණ වැඩසටහනක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021:ඉවතලන කැලිකසල වනජීවී ප්‍රදේශ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල දැමීම නිසා වනඅලින් ගම්වලට ආකර්ශණයවීම වලක්වාගැනීම සඳහා ප්‍රාදේශීය සභාවල කැලි කසල කළමනාකරණ සඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක ප්‍රතිපාදන සපයනවා.'' ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ප්‍රමාණවත් ආදායම් මාර්ග නොමැති ප්‍රාදේශීය සභා වල මාර්ග නඩත්තු කිරීම, සතිපොළ හා පොදු ස්ථාන පවිත්‍රව තබා ගැනීම, අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම හා සනීපාරක්ෂක ප්‍රජා පහසුකම් පවත්වා ගැනීම ආදී කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කෙරේ.'' [49 පිටුව]

  more
  Mentioned-in-the-budget.si
 • ස්වාභාවික පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණය කිරීම

  "ස්වභාවික පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණය කරන අතර හානියට ලක්වූ පරිසර පද්ධති ප‍්‍රතිෂ්ඨාපනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සංවේදී පරිසර කලාපවල දැවන්ත සංවර්ධන තහනම් කිරීම

  "ජනාවාස ඉදි කිරීමේදී මූලිකවම පරිසරයට අවම බාධාවක් සිදු වෙන ආකාරයට ස්ථාන තෝරා ගන්නා අතර දැනටමත් හඳුනාගෙන තිබෙන අවධානමට ලක්වී ඇති සංවේදී පරිසර කලාපවල කිසිදු ආකාරයක දැවැන්ත සංවර්ධනයක් සිදු නොකිරීමට පියවර ගැනීම "

  more
  Progress-unknown.si
 • ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රම සම්පාදන කොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපනය කිරීම

  "ජාතික සංවර්ධන සැලසුම්කරණය. ප‍්‍රසම්පාදන ක‍්‍රියාවලිය, ව්‍යාපෘති විශ්ලේෂණය සහ කළමනාකරණය යන කේන්ද්‍රීය අංශ විනිවිද භාවයකින් යුතු ව සහ රජයේ උපාය මාර්ගික දිශානතීන්ට අනුව සිදුකිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා යටතේ පවතින ‘ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති සහ ක‍්‍රම සම්පාදන කොමිෂන් සභාවක් අවශ්‍ය බලතල සහිත ව ස්ථාපනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම උපාය මාර්ගික පාරිසරික විශ්ලේෂනයන් සිදු කිරීම

  "දීර්ඝකාලීන සැලැස්මකට අනුව එක් එක් දිස්ත‍්‍රික්කය සඳහා උපාය මාර්ගික පාරිසරික විශ්ලේෂණයන් බෙදා වෙන්කරනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • වසර තුනක කාලයකට රාජ්‍ය අංශයට වාහන හා කාර්යාල මිල දී ගැනීම, කුලියට ගැනීම නතර කීරීම

  "රාජ්‍ය වියදම් සහ ආයෝජන සඳහා ඉදිරිපත් වන අමාත්‍ය මණ්ඩල පති‍්‍රකා ආමත්‍ය මණ්ඩල ලේකම්වරයාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරී කණ්ඩායමක නිරීක්ෂණයට ලක් කර එහි නිර්දේශ සහිතව ඉදිරිපත් කිරීමටකටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • අසල්වාසි මූලධර්ම මත ජනාවාස ඉදි කීරිම

  "අසල්වාසී මූලධර්ම හා ඉහලට නැගෙන හරිත සංවර්ධනය යන සංකල්පය යටතේ ජනාවාස ඉදිකිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • මූල්‍ය අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය අධිකරණයක් පිහීටුවීම

  "පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය නීත්‍යනුකූල ව පිහිටුවා මහජනතාවට ද පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙන අතර පාට පක්ෂ නොසලකා සියලූ දූෂණ හා වංචාවලටවැටබඳින ‘මූල්‍ය අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය අධිකරණයක්’පිහිටුවනු ලැබේ."

  more
  Progress-unknown.si
 • ජාතික ප්‍රසම්පාදන ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම

  "අද බොහෝ රටවල් දූෂණය පිටු දැකීමට තාක්ෂණය විසඳුම ලෙස යොදා ගෙන ඇත. එමනිසා ජාතික ප‍්‍රසම්පාදන ප‍්‍රතිපත්තියක් සකස් කොට එය අකුරටම කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු"

  more
  Progress-unknown.si
 • වැලි පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළ තත්ත්ව සහතිකයක් නිකුත් කිරීම

  "මුහුදු වැලි භාවිතයට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇති දුර්මත බැහැරකොට මුහුදු වැලි සෝදා භාවිතයට ගැනීමටත් නිසි වැඩපිළිවෙළක් සකස් කොට, ඊට තත්ත්ව සහතිකයක් නිකුත් කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • රාජ්‍ය බැංකු, ප්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තු හා සංස්ථා සඳහා ව්‍යවහාරික විගණන සිදු කර විනිවිද භාවයෙන් යුත් අදායම් හා වියදම් පිලිබඳ කළමණාකරන ක්‍රමවේදයක් ඇති කිරීම

  "රාජ්‍ය බැංකු, ප‍්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තු සහ සංස්ථා සඳහා ව්‍යවහාරික විගණන සිදුකර විනිවිද භාවයෙන් යුත් ආදායම් හා වියදම් පිළිබඳ කළමනාකරණ ක‍්‍රමවේදයක් ඇති කරන අතර නියමිත ව්‍යවස්ථාපිත අවශ්‍යතාවන්ට අනුව වාර්ෂික ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීමේ වගකීම පැහැර හරින අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල වෙනස් කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • පාරිසරික ආරක්ෂාව සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "වන සංරක්ෂණය, ජල සංරක්ෂණය, පාංශු සංරක්ෂණය, වෙරල සංරක්ෂණය, කසළ කළමනාකරණය, බළශක්ති කළමනාකරණය සහ ශබ්ද කළමනාකරණය වැනි පාරිසරික වගකීම් පිළිබඳ ජනතාවගේ දැනුවත් භාවය වර්ධනය කොට එහිලා ජනතා සහභාගිත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා නිශ්චිත වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීම

  ''ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 9 වැනි වගන්තියේ සඳහන් වන ආකාරයට ම බුද්ධාගමට හිමි ප‍්‍රමුඛස්ථානය සහ බුද්ධ ශාසනය අප විසින් ආරක්ෂා කරනු ලැබේ. ''

  more
  Progress-unknown.si
 • ජාතික ව්‍යවසාය අධිකාරියක් ස්ථාපිත කිරීම

  "ජාතික ව්‍යවසාය අධිකාරියක් ඇති කිරීම මගින් මෙම ව්‍යවසායන් ලාබදායී ව්‍යාපාර ලෙස පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය වාණිජමය පරිසරයක් ඇති කරනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • භික්ෂුන් වහන්සේලා සඳහා අධ්‍යාපන වැඩසටහන්

  ''තරුණ භික්ෂූන් වහන්සේගේ ඉංග‍්‍රීසි භාෂා දැනුම, පරිගණක සහ තාක්ෂණික දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා නව අධ්‍යාපන වැඩසටහනක් සකස් කිරීම "

  more
  Progress-unknown.si
 • රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි වාර්ෂික වාර්තා පිළියෙළ කිරීම විධිමත් කිරීම

  "රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි වාර්ෂික වාර්තා පිළියෙල කිරීම විධිමත් කළයුතු අතර ඒ ඒ ආයතනවල ක‍්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ ආයතන කාර්ය සාධනය ඇගයීම සඳහා විධිමත් ක‍්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කරනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය නඟා සිටුවීම සඳහා විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය නඟාසිටුවීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කොට එමගින් පරිවේණාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේගේ හා පිරිවෙන් සහ දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ගේ නොවිසඳී ඇති පත්වීම්, වැටුප් සහ දීමනා පිළිබඳ ගැටලූ නිරාකරණය කිරීමට පියවර ගැනේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි වාර්ෂික වාර්තා පිළියෙළ කිරීම විධිමත් කිරීම

  "රජයට මූලෝපායික ව වැදගත් යැයි මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් හඳුනාගනු ලැබ ඇති ආයතනවල ක‍්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • නව ව්‍යවස්ථාවක් බිහි කිරීම සඳහා තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීම

  "මහජනතාවගේ මෙන් ම විවිධ දේශපාලන සහ බහුජන සංවිධානවල යෝජනා ලබා ගෙන නව ව්‍යවස්ථාව බිහි කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ සියලූ ම පක්‍ෂ නියෝජනය කරන තේරීම කාරක සභාවක් පත් කිරීමට කටයුතු කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • සර්ව ආගමික උපදේශන සභාවක් පත් කිරීම

  "දිස්ත‍්‍රික් සහ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් සර්ව ආගමික සභාවක් බිහිකර ආගමික කණ්ඩායම් අතර මතුවන ගැටලු විසඳා ගැනීමේ යාන්ත‍්‍රණයක් බිහි කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • බේරුම්කරණය සහ සමථකරණය වැඩි දියුණු කිරීමේ පියවර ගැනීම

  " සිවිල් ආරවුල් අධිකරණය දක්වා ගෙන නොගොස් විසඳා ගැනීම සඳහා සමථ මණ්ඩල ක‍්‍රියාවලිය බල ගැන්වීමට කටයුතු කරනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • ත්‍රස්තවාදී චෝදනා යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන දිගු කලක් රඳවා ගෙන සිටින සියලුම දෙනා මාස තුනක් ඇතුලත නඩු පැවරීමට හෝ නිදහස් කිරීමට කටයුතු කිරීම

  "ත‍්‍රස්තවාදී චෝදනා යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන දිගු කලක් රඳවා ගෙන සිටින සියලූ ම දෙනා මාස තුනක් ඇතුළත නඩු පැවරීමට හෝ නිදහස් කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • අධිකරණ පද්ධතියට ඩිජිටල් තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම

  "අධිකරණ පද්ධතිය සහ ඊට සම්බන්ධ ආයතනයක් අන්තර්ස ම්බන්ධීකරණය කරන ඩිජිටල් තාක්ෂණික අධිකරණ පද්ධතියක් ඇති කිරීමට පියවර ගැනීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • ජාතික ඉඩම් කොමිසමක් පත් කිරීම

  "පාරම්පරික සහ පුරා විද්‍යාත්මක වැදගත්කම, ඛනිජ සම්පත් පිහිටීම, නාගරීකරණය, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, අනාගත අවශ්‍යතා යන සාධක පදනම් කරගෙන ඉඩම් පරිහරණ සැලැස්මක් ජාතික, පළාත්, දිසා සහ ප‍්‍රාදේශීය මට්ටමෙන් පිළියෙල කිරීම සඳහා ජාතික ඉඩම් කොමිසමක් ඇති කරනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ජනමාධ්‍ය සඳහා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් පිහිටු වීම

  "ඉහළ වෘත්තීය නිපුණතා සහිත මාධ්‍ය වෘත්තිකයින් බිහිකිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකූල රාජ්‍ය අනුග‍්‍රහය සහිත ජනමාධ්‍ය උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් පිහිටුවනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සිංහල දෙමළ ද්වී භාෂා අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කිරීම

  "සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්නා දරුවන්ට දෙමළ භාෂාව ද දෙමළ මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්නා දරුවන්ට සිංහල භාෂාව ද ඉගැන්වීමට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් සපයා එකී භාෂාවන් ඉගෙන ගැනීම අනිවාර්ය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ජනමාධ්‍ය අධ්‍යාපනය අභිවර්ධනය කීරිමට කමිටුවක් ජනමාධ්‍ය අධ්‍යාපනය අභිවර්ධනය කීරිමට කමිටුවක් පත් කිරීම

  "දැනට බෙහෙවින් ව්‍යාකූලව පවතින ජනමාධ්‍ය හා සන්නිවේදන ක්‍ෂේත‍්‍රයේ පවතින ගැටලූ හඳුනාගෙන ශාස්ත‍්‍රීය ප‍්‍රමිතීන් අනුව මෙම අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත‍්‍රය අභිවර්ධනය කිරීම සඳහා විද්වත් කමිටුවක් එහි නිර්දේශ අනුව පූර්ණ ලෙස ප‍්‍රතිසංවිධානය කෙරේ. වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ට ජාත්‍යන්තර මට්මේ පුහුණුවීම සඳහා ඉඩ ප‍්‍රස්ථා වර්ධනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • මැතිවරණයක දී විදයම් කළ හැකි උපරිම මුදල් ප්‍රමාණය සහ එහි භාවිතය සම්බන්ධයෙන් නීති සම්පාදනය කිරීම

  " දේශපාලකයින්ට මැතිවරණයක දී විදයම් කළ හැකි උපරිම මුදල තීරණය කිරීමටත් එකී උපරිමය ඉක්මවා කටයුතු කරනවාදැයි අධීක්‍ෂණය කිරීමටත් මැතිවරණ කොමිසමට බලය පැවරෙන නීති සම්පාදනය කරනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිණි සංස්ථාව සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව පාර්ලිමේන්තුවට වගකියන කොමිෂන් සභාවක් යටතට පත් කීරිම

  "ශී‍්‍ර ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව සහ ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව වාණිජ තරගකාරිත්වයේ පීඩනයෙන් තොර ව ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රයේ ආදර්ශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සරිලන සේ ක‍්‍රියාකරන ආයතන බවට පත්කර පාර්ලිමේන්තුවට වගකියන කොමිෂන් සභාවක් යටතට පමුණුවනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • ආරක්ෂක හමුදාවල සහ පොලිස් නිලධාරීන්ට දේශපාලන බලපෑමෙන් තොරව රාජකාරී කරගෙන යාමට අවශ්‍ය නීතිමය රැකවරණය සැලැස්වීම

  "වර්ෂ 2015 සිට පසුගිය කාලය පුරා ම ඇති කරන ලද විවිධ පීඩාවන් නිසා බිඳ වැටුණ ආරක්ෂක හමුදාවල හා පොලිස් නිලධාරීන්ගේ මානසිකත්වය සහ අභිමානය නැවත නගා සිටුවීම සඳහාත් දේශපාලන බලපෑමෙන් තොර ව සිය රාජකාරි කරගෙන යාම සඳහාත් අවශ්‍ය නීතිමය රැුකවරණය ඔවුන්ට ලබා දෙනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • පුවත්පත් මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම

  "පුවත්පත් මණ්ඩලය ව්‍යූහාත්මක ලෙස ප‍්‍රතිසංස්කරණය කර විද්‍යුත්, මුද්‍රිත සහ නව මාධ්‍ය ආවරණය වන පරිදි මාධ්‍යවේදීන් සහ මාධ්‍ය ආයතන පිළිබඳ විනිශ්චය ආයතනයක් ලෙස ද මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය ප‍්‍රවර්ධනය කෙරෙන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ද ප‍්‍රතිසංවිධානය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • අප්‍රේල් 21 වනදා සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය විමර්ශනය කිරීමට ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීම

  "අප්‍රේල් 21 පාස්කු ඉරිදා දින සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය විමර්ශනය කිරීමට පූර්ණ බලතල සහිත ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් පත් කරන අතර එම කොමිෂමේ යෝජනා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගැනේ "

  more
  Progress-unknown.si
 • ජනමාධ්‍ය ස්ථාගාර (Press Clubs) පිහිටුවීම

  "ප‍්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් ද ඇතුළුව මාධ්‍යවේදීන්ට පහසුකම් සලසා දීම උදෙසා පුළුල් පහසුකම් සහිත ව 'ජනමාධ්‍ය ස්ථාගාර' ක‍්‍රමයක් පළාත්බද ව පිහිටුවනු ඇත"'

  more
  Progress-unknown.si
 • ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් සදාකාලිකව අකර්මන්‍ය වුවන් දීර්ඝ කාලීනව රැක බලාගැනීම සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කිරීම

  "ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් සදාකාලික අකර්මණ්‍යතාවයට පත් වූවන් දීර්ඝ කාලීනව රැකබලා ගැනීම සඳහාවැඩපිළිවෙලක් සකස් කෙරෙනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • ඓතිහාසික උරුම ස්ථාන සඳහා නීතිමය ආරක්ෂාව ලබා දීම

  "කිසිදු පූජනීය ස්ථානයක ඓතිහාසික උරුමයන්ට හෝ පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම්වලට හානි සිදු කිරීමට කිසිවෙකුටත් ඉඩ නොතබන අතර එවැනි සියලූ සිද්ධස්ථාන ජාතික උරුමයන් සේ සලකා උපරිම ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය නීති අණ පනත් සංශෝධනය කර ඒ සඳහාපවතින ආයතනවල ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා සම්බන්ධීකරණ වැඩසටහනක් ආරම්භ කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් දෙමාපියන් අහිමි වූ දරුවන් බලාගන්නා ඥාතීන්ට මාසික දීමනාවක් ලබා දීම සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කිරීම

  "ත්‍රස්ත ප‍්‍රහාරය නිසා දෙමව්පියන් අහිමි වූ දරුවන් රැක බලාගැනීමට ඉදිරිපත් වී සිටින ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට මාසික දීමනාවක් ලබා දීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ඩිජිටල් පුරා විද්‍යා විශ්වකෝෂයක් නිර්මාණය කිරීම

  "සියලූ ජන කණ්ඩායම් සහ ආගම්වලට අයත් පුරා විද්‍යාත්මක සහ ඓතිහාසික වටිනාකමක් ඇති සිද්ධස්ථාන සහ ජාතික උරුමයන් ඳ තොරතුරු ඇතුළත් 'ඩිජිටල් පුරා විද්‍යා විශ්වකෝෂයක්' නිර්මාණය කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය ට හසු වූ පුද්ගලයන්ට මෙතෙක් ගෙවා නොමැති වන්දි මුදල් මාස දෙකක් තුල ලබාදීමට කටයුතු කිරීම

  "ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය නිසා මියගිය පුද්ගලයන්ට සහ පවුල්වලට මෙතෙක් ගෙවා නොමැති වන්දි මාස දෙකක් තුළ ලබා දීමට කටයුතු සම්පාදනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • කතුවරුන්ට සහයක් වශයෙන් බදු සහන ලබා දීම

  "ග‍්‍රන්ථ මුද්‍රණයට අනුබල දීම සඳහා අවශ්‍ය කඩදාසි සහ මුද්‍රණ යන්ත‍්‍ර ආදිය සඳහා බදු සහන ලබාදීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුවන් සඳහා ජාතික පුරුත්තාපන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "මත්ද්‍රව්‍යවලට අබ්බැහිවූවන් සම්පූර්ණයෙන් ම එයින් මුදවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ‘ජාතික පුනරුත්තාපන වැඩසටහනක්’ ආරම්භ කරනු ඇත. ඒ යටතේ අති නවීන ප‍්‍රතිකාර සහ විශෝධන ක‍්‍රමවලින් සමන්විත ජාතික මත් නිවාරණ මධ්‍යස්ථාන 4 ක් මුළු රටම ආවරණය වන ලෙස ආරම්භ කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • කතෘභාග නිසි ලෙස ගෙවීම සදහා යෝග්‍ ක්‍රමයක් සැකසීම

  "ලේඛක කර්තෘභාග නිසි ලෙස ගෙවීම සඳහා යෝග්‍ය ක‍්‍රමවේදයක් සකස් කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • නිසි ආකාරයේ චෝදනා රහිතව බන්ධනාගාර භාරයේ රඳවා සිටින සියලු ආරක්ෂක පොලීස් හෝ සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සෙබළුන් හා නිලධාරීන් නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම

  "අභූත හේතු මත නිසි ආකාරයේ චෝදනාවක් පවා රහිතව දේශපාලන පළිගැනීම සඳහා බන්ධනාගාර භාරයේ රඳවා සිටින සියලූ ආරක්ෂක පොලිස් හෝ සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සෙබලූන් හා නිලධාරීන් වහාම නිදහස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර වහාම ගනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ප‍්‍රකාශනාධාර ව්‍යාපෘතියේ ධාරිතාව පුළුල් කිරීම අරමුදල් සැපයීම

  "ශ‍්‍රී ලංකා ජාතික පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලය යටතේ පවතින ග‍්‍රන්ථ ප‍්‍රකාශනාධාර ව්‍යාපෘතියේ ධාරිතාව පුළුල් කිරීම සඳහා දැනට සපයන මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන ඉහළ නංවනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • පොලිස් විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීම

  "සේවයේ යෙදෙන කාන්තා පොලිස් නිලධාරීනියන් ඇතුළු සියලූ ම පොලිස් නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය නිපුණතාව සහ දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය වැනි පොලිස් විශ්වවිද්‍යාලයක් නොපමාව ආරම්භ කෙරෙනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර නාට්‍ය පුහුණු පාසල ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම

  "සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර නාට්‍ය පාසල පූර්ණ ලෙස ප‍්‍රතිසංවිධානය කෙරෙන අතර ඒ යටතේ දේශීය වේදිකා නාට්‍ය ඉතිහාසයෙහි විශිෂ්ට කෘති ප‍්‍රතිනිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍යාධාර වැඩසටහනක් කි‍්‍රයාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • පොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ට යතුරු පැදි ලබා දීම

  ''පොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ට පහළ නිලයන් සඳහා රාජකාරී භාවිතයට සහ පෞද්ගලික පරිහරණයට අවසර ඇති යතුරුපැදියක් ලබා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • චිත්‍රපට කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විශේෂ කාර්ය සාධන ඒකකයක් පිහිටුවීම

  "දේශීය චිත‍්‍රපට කර්මාන්තය වර්තමානයේ මුහුණ පා සිටින අර්බුද හා ගැටලු අධ්‍යයනය කොට අවශ්‍ය කඩිනම් ක‍්‍රියාමාර්ග නිර්දේශ කිරීම සඳහා විශේෂ කාර්යසාධන ඒකකයක් ස්ථාපනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • පෙර පාසල් සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවිම සඳහා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දීම

  "සෑම ග‍්‍රාම සේවා වසමකට ම නියමිත ප‍්‍රමිතියකින් යුත් එක් පෙර පාසලක් සහ දිවා සුරැුකුම් මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කිරීමට රාජ්‍ය අනුග‍්‍රහය සහ දිරි ගැන්වීම් ලබා දී රටේ සෑම දරුවෙකුගේ ම මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සහතික කරනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • නව චිත්‍ර හා මූර්ති ප්‍රදර්ශන කලාගාරයක් ඉදි කීරිම

  "චිත‍්‍ර හා මූර්ති නිර්මාණ ක්‍ෂේත‍්‍රයේ නිර්මාණ ශිල්පීන්ට ස්වකීය නිර්මාණ ප‍්‍රදර්ශනය සඳහා අගනුවර අංගසම්පූර්ණ චිත‍්‍ර හා මූර්ති ප‍්‍රදර්ශන කලාගාරයක් සහ අදාළ පහසුකම් සහිත නිත්‍ය කලාගාර පද්ධතියක් දිස්ත‍්‍රික් මට්ටමින් ඉදිකෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • බලි තොවිල් සහ ශාන්තිකර්ම අංශයේ ගැටළු විසඳීම සඳහා නියාමන ඒකකයක් පිහිටුවීම

  "සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය යටතේ සාම්ප‍්‍රදායික බලි තොවිල් ශිල්පීන් ඇතුළු ශාන්තිකර්මවේදීන් ගේ ගැටලු සොයාබලා කටයුතු කිරීමටනියාමන ඒකකයක් ස්ථාපනය කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම එක බැගින් ත්‍රෛභාෂික පාසල් ආරම්භ කිරීම

  "දිවයිනේ සෑම දිස්ත‍්‍රික්කයකටම,අවම වශයෙන් 'ත්‍රෛභාෂිත, අග‍්‍රගණ්‍ය සුපිරි ජාතික පාසල' බැගින් හිමිවන ද්විතීක ආදර්ශ පාසලක් 20 ක් පළමු වසර දෙක තුළ දී ආරම්භ කරන්නට කටයුතු කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • ශාන්තිකර්ම අංශයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමේ රාමුවක් සැකසීම

  "දේවාල ආශ‍්‍රිත සහ ශාන්තිකර්ම කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සමහර අමුද්‍රව්‍ය සහ උපකරණ ළඟ තබා ගැනීමට නීත්‍යානුකූල අවසර ලබාදීමේ ක‍්‍රමවේදයක් සකස් කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • විශ්ව විද්‍යාලවලට සිසුන් තෝරා ගැනීමට නව විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "විශ්ව විද්‍යාලවලට සිසුන් තෝරා ගැනීමේ ලකුණු ක‍්‍රමයේ මධ්‍ය අංකනය හෙවත් (z-score) සඳහා දිස්ත‍්‍රික්ක පදනම යොදා ගැනුණත් එක් දිස්ත‍්‍රික්කයක තිබෙන ප‍්‍රධාන හා ජනප‍්‍රිය පාසැලට සමාන්තරව දුෂ්කර පැසැල්වල ශිෂ්‍යයන්ට ඒ නිසා ඇතිවන අසාධාරණය ඉවත් කිරීම සදහා පාසැල් පදනම් වූ නව විද්‍යාත්මක ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම."

  more
  Progress-unknown.si
 • දිවිනැගුම ව්‍යාපාරය නැවත ආරම්භ කිරීම

  "දේශපාලනික හේතු මත නවතා දැමු ඉහළ ප‍්‍රතිඵල අත්පත් කරගත් දිවිනැගුම ව්‍යාපාරය නොපමා ව ක‍්‍රියාත්මක කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පැවැත්වෙන වයස් සීමාවන් වෙනස් කිරීම

  "සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ ඊට සමගාමී ජාත්‍යන්තර විභාග පැවැත්වෙන වයස් සීමාවලට ගැළපෙන පරිදි වෙනස් කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • ගම්මාන සමූපකාර ක්‍රමයක් ආරම්භ කිරීම

  "අඩු ආදායම්ලාභීන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ලක්ෂයක් තෝරාගෙන කෘෂිකර්මික, ධීවර, සත්ව පාලන ආශ‍්‍රිතව අගය එකතු කිරීමේ නිෂ්පාදන පොකුරු ගම්මාන සමූපකාර ක‍්‍රමයක් ඇති කර ඒ සඳහා අවශ්‍ය පුහුණුව, යටිතල පහසුකම්, අවශ්‍ය උපකරණ, සහ වෙළෙඳපොළ ද සපයා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • උසස් උපාධියක් ලබාගැනීමට වැය කරන කාලය අවම කිරීමට ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙන ඒම

  "උසස් උපාධියක් ලබා ගැනීමට වැය කරන කාලය අවම කිරීමට අවශ්‍ය ප‍්‍රතිසංස්කරණ ගෙන ඒමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • තරුණ තරුණියන් සඳහා වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථා සැපයීම

  ''සමෘද්ධිලාභී පවුල්වල තරුණ තරුණියන් වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා යොමු කිරීම''

  more
  Progress-unknown.si
 • දරුවාගේ බුද්ධිය (IQ) දරුවාගේ බුද්ධිය (IQ) විමසන දියුණු විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් 6 වසරේදී හදුන්වා දීම

  "දරුවාගේ බුද්ධිය (IQ) විමසන දියුණු විද්‍යාත්මක ක‍්‍රමවේදයක් 6 වැනි වසරේදී හඳුන්වා දෙන අතර එමගින් දරුවාගේ සහජ කුසලතාව හනාඳුගෙන ඔහුට අදාළ ක්ෂේත‍්‍රය තුළ උපාධි පාඨමාළා දක්වා ජාත්‍යන්තරට ගමන් කිරීමේ සියලූ පහසුකම් ද මාර්ග ද විවිර කර දීම "

  more
  Progress-unknown.si
 • සියලුම විශ්වවිද්‍යාල සුහුරු අධ්‍යාපන විශ්වවිද්‍යාල බවට පත් කිරීම

  "සියලූ ම විශ්වවිද්‍යාල 'සුහුරු අධ්‍යාපන විශ්වවිද්‍යාල' (smart learning universities) බවට පත්කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලූ තාක්ෂණික පහසුකම් ලබා දීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • සමෘද්ධි බැංකු ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම

  "සියලු සමෘද්ධි බැංකු නවීන තාක්ෂණික ක‍්‍රමයට ප‍්‍රතිව්‍යූහගත කොට දෛනික කටයුතු ජංගම දුරකථනය හරහා සිදු කිරීමේ පහසුකම් සැපයීම ''

  more
  Progress-unknown.si
 • සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් පිහිටුවීම

  "වැඩිහිටි ප‍්‍රජාවේ සෞඛ්‍ය, ආගමික සහ වෙනත් කාලීන අවශ්‍යතා සඳහා ප‍්‍රතිලාභ ලැබෙන ජාතික දායකත්ව සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් පිහිටුවනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ඒක මාපිය පවුල් සඳහා මාසික දීමනාවක් ලබා දීම

  "කිසිදු ජීවන මාර්ගයක් නොමැති, වයස අවුරුදු 12 ට වඩා අඩු දරුවන් සිටින, ඒක මාපිය පවුල් සඳහා මාසික දීමනාවක් ලබා හදුනවා දෙනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • ජර්මන් කාර්මික ආයතනයට අනුබද්ධ ආයතන ආරම්භ කිරීම

  "ජර්මානු කාර්මික ආයතනයේ අනුබද්ධ ආයතන 04ක් මාතර, මන්නාරම, මඩකළපුව සහ බදුල්ලේ ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම "

  more
  Progress-unknown.si
 • දැනට ක්‍රියාත්මක වන විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාතන ප්‍රමාණය වර්ධනය කිරීම

  "දැනට ක‍්‍රියාත්මක විිශ්ව විද්‍යාල විද්‍යාතන ප‍්‍රමාණය 6 සිට 20 දක්වා වර්ධනය කොට වෘත්තීය තාක්ෂණික විිශ්ව විද්‍යාලයට අනුබද්ධ ආයතන බවට පත් කරනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • නව විශෝධන මධ්‍යස්ථාන දෙකක් පිහිටුවීම

  ''සුළු වැරදිවලට සහ පළමුවරට සිරගත වන්නන් නැවත සමාජ ගත කිරීමට විශෝධනය කිරීම සඳහා නූතන විශෝධන ක‍්‍රමෝපායන් ගෙන් සමන්විත අංග සම්පූර්ණ විශෝධන මධ්‍යස්ථාන 2 ක් ආරම්භ කෙරේ.''

  more
  Progress-unknown.si
 • 'සුව දිවිමග' නමින් සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම

  "රෝග සෑදීමෙන් පසු ප‍්‍රතිකාර කිරීමේ ප‍්‍රතිපත්තිය වෙනුවට ‘නීරෝගීතාව’ මුලික කරගත් ප‍්‍රතිපත්තියකට මාරුවීම සඳහා කාලය පැමිණ ඇත. එම නිසා ඒ පිළිබඳව රට තුළ ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා ‘සුව දිවිමග’ නමින් පුළුල් වැඩසටනක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදනු ඇත.''

  more
  Progress-unknown.si
 • පදික මාර්ග ඉදිකිරීම

  ''සියලු මාර්ගවල පදිකයන් වෙනුවෙන් ප‍්‍රධාන මාර්ගයට ප‍්‍රවේශ නොවී ගමන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පදික වේදිකා ඉදි කිරීම''

  more
  Progress-unknown.si
 • සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම තෝරාගත් රෝහලක් දැනට කොළඹ ජාතිකරෝහල මෙන් සියලු පහසුකම් වලින් යුත් රෝහලක් බවට පත් කිරීම

  "සෑම දිස්ත‍්‍රික්කයක ම තෝරාගත් රෝහලක් දැනට කොළඹ ජාතික රෝහල මෙන් සියලූ වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර ශල්‍යාගාර පහසුකම් සහ රසායනාගර පහසුකම්වලින් යුත් අංග සම්පූර්ණ රෝහලක් බවට පත් කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • මාර්ග අනතුරු සම්බන්ධයෙන් පවත්නා නීති සංශෝධනය කිරීම

  ''රිය අනතුරු මගින් සිදුවන මරණ සහ සදාකාලික අබාධිතභාවයවට පත් වූවන් සඳහා ප‍්‍රමාණවත් වන්දි මුදලක් නොපමා ව ලබාදීමේ ක‍්‍රමවේදයක් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීති සංශෝධන් ගෙනෙනු ලැබේ''

  more
  Progress-unknown.si
 • සියලු රෝහල්, බෙහෙත් ශාලා සහ රසායනාගාර නියාමනය සඳහා නියාමන අධිකාරියක් පත් කිරීම

  "සියලූ රෝහල්, බෙහෙත් ශාලා සහ රසායනාගාර නියාමනය සඳහා ‘නියාමන අධිකාරියක්’ ස්ථාපනය කර ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සේවාවන් පිළිගත් ප‍්‍රමිතීන් තුළ කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය නියාමන පරිසරයක් ඇති කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • අලි ගාතකයින් සඳහා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග අලි ගාතකයින් සඳහා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම

  ''පසුගිය වසර පහ තුළ සහාසික ලෙස මරා දමන ලද අලි ඇතුන් පිළිබඳව නිසි පරීක්ෂණ කර අපරාධකරුවන්ට එරෙහි ව දැඩි නීතිමය පියවර ගනු ලැබේ.''

  more
  Progress-unknown.si
 • පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන අන්තර්ජාල මනෝ උපදේශන සේවාවක් ආරම්භ කිරීම

  "කායික සෞඛ්‍ය මෙන් ම මානසික සෞඛ්‍යය ද යහපත් ව පවත්වාගෙන යාම සඳහා පැය 24 පුරා ක‍්‍රියාත්මක වන නොමිලේ සේවය ලබා ගත හැකි ජංගම දුරකථන සේවාවක් ද සහිත අන්තර්ජාල මනෝ උපදේශන සේවාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ආරම්භ කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සුරතල් සතුන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා සහනදායී මිලකරණ යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දීම

  ''සුරතල් සතුන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් සහ අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය සඳහා සහන මිල ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.''

  more
  Progress-unknown.si
 • සෑම ග්‍රාම සේවා වසමක් තුලම ජනමූල මණ්ඩලයක් පිහිටුවීම

  ''ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ, අනෙකුත් ආගමික පූජකතුමන්ලා, දැන උගත් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්, තරුණ ප‍්‍රජා නායකයින් සහ කාන්තා නියෝජනයෙන් සමන්විත ගමේ අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරගැනීම සම්බන්ධව සොයා බලන, ඒවා සම්පූර්ණ කර දීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙළට මැදිහත් වන සහ අඩුපාඩු පෙන්වාදීමේ අයිතිය ඇති ”ජනමූල මණ්ඩලයක් ̃ අප සෑම ග‍්‍රාමසේවා වසමක් තුළ ම ස්ථාපනය කෙරේ. ''

  more
  Progress-unknown.si
 • සෞඛ්‍ය පර්යේෂණ පුහුණු හා නව නිපැයුම් රජය මගින් දිරිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීම

  "‘සෞඛ්‍ය පර්යේෂණ’ පුහුණු හා නව නිපැයුම් රජය මගින් දිරිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සෑම ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාසයකටම එක් ජනමූල මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටු වීම

  ''සෑම ග‍්‍රාමසේවා කොට්ඨාසයකට ම එක් 'ජනමූල මධ්‍යස්ථානයක්' පිහිටුවනු ලැබේ''

  more
  Progress-unknown.si
 • සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රමසම්පාදන පර්යේෂණ හා විගණන දත්ත මත පදනම්ව රෝගී සත්කාර සේවයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් යෝග්‍ය ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම

  "සෞඛ්‍ය ප‍්‍රතිපත්ති හා ක‍්‍රමසම්පාදන පර්යේෂණ හා විගණන දත්ත මත පදනම්ව රෝගී සත්කාර සේවයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් යෝග්‍ය ක‍්‍රමවේදයක් සකස් කෙරේ "

  more
  Progress-unknown.si
 • ජාතික දේශීය වෛද්‍ය සභාවක් සහ ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවක් ලියාපදිංචි කිරීමට කටයුතු කිරීම

  "ජාතික දේශීය වෛද්‍ය සභාවක් සහ ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවක් ලියාපදිංචි කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • නව පළාත් සීමාවන් වෙන් කිරීමේ කමිටුවක් පිහිටුවීම

  ''භූගෝලීය, ජනගහනමය සහ පරීපාලනමය හේතු සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වල අළුතින් සීමා නීර්ණය කිරීම සඳහා පූර්ණ බලතල සහිත කමිටුවක් පත් කෙරේ.''

  more
  Progress-unknown.si
 • දේශීය පාරම්පාරික ප‍්‍රතිකාර ක‍්‍රමවලට සංචාරකයන්ගේ ඇති ඉල්ලූම සපුරාලීම අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කිරීම

  "ආයුර්වේද, සිද්ධ, යුනානි, දේශීය පාරම්පාරික සහ හෝමියෝපති ඇතුලු ප‍්‍රතිකාර ක‍්‍රමවලට ඇති සංචාරකයන්ගේ ඉල්ලූම සපුරාලීම අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කිරීම සංචාරකකර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට පවරනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා පළාත් සභාවල බලය වැඩි දියුණු කිරීම

  ''ප‍්‍රාදේශීය සභාව, නගර සභාව හෝ මහ නගර සභාව යන සීමා තුළ ක‍්‍රියාත්මක කළ යුතු නිශ්චිත ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරීම සහ ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩි බලතල පළාත් පාලන ආයතනවලට ලබාදීමට කටයුතු කෙරේ.''

  more
  Progress-unknown.si
 • ''තරුණ ව්‍යාපාරික මාර්ගෝපදේශක මධ්‍යස්ථාන ක්‍රමයක් 'ආරම්භ කිරීම

  "ව්‍යාපාරික අවස්ථා හඳුනා ගැනීම, ව්‍යාපාරික ගැටලූ නිරාකරණය කර ගන්නා ආකාරය සහ වෙළෙඳපොළ අවස්ථා හඳුනා ගැනීම සහ පුළුල්කර ගැනීම පිළිබඳව අවශ්‍ය දැනුම දියුණු කර ගැනීම සඳහා ‘තරුණ ව්‍යාපාරික මාර්ගෝපදේශක මධ්‍යස්ථාන ක‍්‍රමයක් ’ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ආරම්භ කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • පුනර්ජීවන අරමුදල ආරම්භ කිරීම

  ''උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ජනතාවගේ ජීවනෝපාය මාර්ග සහ මූලික අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සවිබල ගැන්වීමට 'පුනර්ජීවන අරමුදලක්' ආරම්භ කෙරේ''

  more
  Progress-unknown.si
 • ජාතික තරුණ ව්‍යාපාරික අරමුදලක් ආරම්භ කිරීම

  "තරුණ ව්‍යවසායකයින් මුහුණපාන ප‍්‍රධාන ගැටලූව වන්නේ ව්‍යාපාර සඳහා අවශ්‍ය ආයෝජන අඩුකම සහ ඊට පිළියමක් ලෙස ‘ජාතික තරුණ අරමුදලක’ ආරම්භ කෙරේ. ඒ ස`දහා ආරම්භක මුදලක් වශයෙන් රුපියල් මිලියන 1,000 ක් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වෙනවාග අරමුදල ප‍්‍රවර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ‘තරුණ සංවර්ධන ලොතරැයියක්’ ආරම්භ කිරීමටඑම අරමුදලට අවසර දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් පවුල් සඳහා නිවාස ලබා දීම

  ''යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් උතුරු හා නැගෙනහිර පවුල් සඳහා නිවාස ලබා දීම''

  more
  Progress-unknown.si
 • තරුණ මානව සම්පත් දත්ත බැංකුවක් ආරම්භ කීරීම

  "රාජ්‍ය අංශයේ, පෞද්ගලික අංශයේ හෝ විදේශීය රැුකියා අවස්ථාව සඳහා ගැළපෙන ශ්‍රී ලාංකේය තරුණයන් නිවැරදි ව හඳුනාගැනීම පහසු කිරීම පිණිස ‘තරුණ මානව සම්පත් දත්ත බැංකුවක්’ ආරම්භ කෙරේ. ඕනෑම තරුණයෙකුට අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා තම අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් හා නිපුණතා ඇතුළත් ජීව දත්ත සටහනක් මෙම බැංකුවේ තැන්පත් කිරීමට අවස්ථාව සැලසේ. එය කාලානුරූප ව යාවත්කාලීනකිරීමේ අවස්ථාව ද ලබා දෙනු ලැබේ "

  more
  Progress-unknown.si
 • පුනරුත්ථාපනය කරන ලද තරුණ තරුණියන් සඳහා ආයෝජන යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දීම

  ''පුනරුත්තාපනය කරනු ලැබූ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල තරුණ තරුණියන්ට තම ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය ආයෝජන ලබාදීම''

  more
  Progress-unknown.si
 • ක්‍රීඩා විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීම

  "ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රමිතියෙන් යුත් ක‍්‍රීඩා විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • රජය සතුව ඇති පෞද්ගලික ඉඩම් ඔවුන්ගේ අයිතිකරුවන්ට නිදහස් කිරීම

  ''උතුරු සහ නැගෙනහිර රජය සතු අත්පත් කරගෙන ඇති පෞද්ගලික ඉඩම් ඒවායේ අයිතිකරුවන්ට නිදහස් කිරීම''

  more
  Progress-unknown.si
 • ළමා හිංසනය, අපයෝජනය හා නීති විරෝධී වාණිජ කටයුතු සඳහා ළමයින් යොදාගැනීම ආදිය තුරන් කිරීම සඳහා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "දරුවන් කායික දණ්ඩනයට, මානසික පීඩනයට, ලිංගික සහ වෙනත් ආකාරයේ අපයෝජනයට, නීති විරෝධී වාණිජ කටයුතු සඳහා ළමයින් යොදා ගැනීමට , ළමා ශ‍්‍රමිකයින් ලෙස භාවිත කිරීමට සහ නොසලකා හැරීමට බඳුන්වීම මුළුමනින් ම තුරන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය, ළමා සහ කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සහ ඊට අදාළ සියලූ ආයතන එක් ව සකස් කර ක‍්‍රියාවට නංවනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල ආර්ථික කලාප ඇති කිරීම

  ''මෙම දෙපළාතේ සෑම දිස්ත‍්‍රික්කයකම දේශීය ව්‍යවසායකයින් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනවලට අගය එකතු කිරීමට මෙන්ම කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම සඳහා ආර්ථික කලාප පිහිටුවනු ඇත''

  more
  Progress-unknown.si
 • පෙරපාසල්, දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන හා පාසල් වලදී දරුවන් කායික දණ්ඩනයට හෝ අපයෝජනයට ලක්වීම වැළැක්වීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "පෙර පාසල්, දිවාසුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන සහ පාසල්වල දී දරුවන් කිසිදු ආකාරයේ වෙනස්කමකට භාජනය කිරීම, කායික දණ්ඩනයකට හෝ ලිංගික අපයෝජනයන්ට ලක් කිරීම මුළුමනින් ම වැළැක්වීම සඳහා පුළුල් වැඩපිළිවෙළක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • යාපනයේ ‘නෙලුම් පොකුණ’ඉදි කිරීම

  ''නර්තන, නාට්‍ය සහ ප‍්‍රසංග පැවත්වීම, එම අංශවල පුහුණුවීම් සහ ඉගැන්වීම් සඳහා පහසුකම් සලසන නවීන පහසුකම්වලින් යුත් ”නෙළුම් පොකුණක් ̃ යාපනයේ ඉඳි කිරීම''

  more
  Progress-unknown.si
 • දරුවන් සම්බන්ධ සියලු නඩු විසඳීම සඳහා සෑම දිස්ත්‍රික් අධිකරණයකම කොටසක් වෙන් කිරීම

  "දිගින් දිගට ම පමා වෙමින් ඇති දරුවන් සම්බන්ධ සියලූ නඩු විසඳීම සඳහා සෑම දිස්ත‍්‍රික් අධිකරණයක ම කොටසක් වෙන් කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ළමා නිවාස ගත දරුවන්ට 'කැපකාර පවුල' හඳුන්වාදීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම

  "සියලූ ම ළමා නිවාසගත දරුවන්ට ‘කැපකාර පවුල’හඳුන්වාදීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළක් සකස් කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • උද්‍යාන විද්‍යාව හා කාබනික නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනක් ඇති කිරීම

  ''වතුවල දැනට භාවිතයට නොගන්නා ඉඩම්වල දේශීය සහ විදේශීය ඉල්ලුමක් ඇති පිච්ච මල් සහ වෙනත් මල් වර්ග, කාබනික එළවළු සහ පළතුරු වගා කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කෙරේ.''

  more
  Progress-unknown.si
 • රැකියා ස්ථානය තුළ කාන්තාවන්ගේ සමාන අයිතිවාසකම් කඩවීම පිළිබඳවඅදාළ නිළධාරීන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා වෙනම ඒකකයක් පොලිස් කොමිසම තුළ පිහිටුවීම

  "කාන්තාව සමාන අයිතිවාසිකම් ඇති තැනැත්තියක ලෙස නොසලකා නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ට විරුද්ධ ව ද නොපමා ව විනය ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා වෙන ම ඒකකයක් පොලිස් කොමිසම තුළ පිහිටුවීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • නව පෝෂණ ආධාර වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  ''ගර්භිණී මව්වරුන්ගේ සහ ළදරුවන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය වර්ධනය කිරීම සඳහා ගම්මාන සහ වතු මට්ටමෙන් ‘නව පෝෂණ ආධාර වැඩසටහනක්’ ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ''

  more
  Progress-unknown.si
 • කාන්තාවන්ට උද්ගත වන ගැටලු සම්බන්දයෙන් උපදේශන ලබා ගැනීම සඳහා ජංගම දුරකථනය මගින් දවසේ ඕනෑම වෙලාවක සම්බන්ධ විය හැකි උපදේශන සේවාවක් ආරම්භ කිරීම

  "කාන්තාවක් කිසියම් කරදරයකට මුහුණපාන ඕනෑ ම අවස්ථාවක තම ජංගම දුරකථනය මගින් කඩිනමින් ළඟම ඇති පොලිස්ථානයට එම තොරතුර දන්වා යැවිය හැකි දුරකථන ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • කෘෂිකාර්මික විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීම

  ''කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ඥානය සහ නූතන තාක්ෂණික භාවිතයන් තරුණ තරුණියන්ට ලබාදීම සඳහා කෘෂිකාර්මික විද්‍යාලයක් ආරම්භ කෙරේ''

  more
  Progress-unknown.si
 • සංඥා භාෂා පරිවර්තකයන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම

  "ශ්‍රව්‍යාබාධිතයන් භාවිත කරන සංඥා පිළිබඳ භාෂා පරිවර්තකයින්ගේ සංඛ්‍යාව කිසිසේත් ප‍්‍රමාණවත් නොවන නිසා විධිමත් ලෙස සඥා භාෂා පරිවර්තකයින් පුහුණු කිරීමේ පුළුල් වැඩසටහනක් ආරම්භ කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • වතු ක්ෂේත‍්‍රය ම ආවරණය වන පරිදි කර්මාන්ත කලාපයක් ඇති කිරීම

  ''වතු ක්ෂේත‍්‍රය ම ආවරණය වන පරිදි නව කර්මාන්ත කලාපයක් ආරම්භ කරනු ඇත''

  more
  Progress-unknown.si
 • ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ වගකීම සඳහා සුදුසු අධිකාරියක් පිහිටු වීම

  "දැනට සමාජ සේවා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ වගකීම එම තැනැත්තන්ගේ ද සහභාගිත්වයෙන් යුත් සුදුසු අධිකාරියක් යටතට පවරනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • වැඩිහිටියන් පිළිබඳව ජාතික ප්‍රතිපත්තිය නැවත අධීක්ෂණය කොට ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා පියවර ගැනීම

  "වැඩිහිටියන් පිළිබඳ ජාතික ප‍්‍රතිපත්තිය නැවත අධීක්ෂණය කොට ක‍්‍රියාවට නැංවීම සඳහා පියවර ගනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • වියපත්භාවයේ අභියෝග ජයගැනීම සඳහා පස් අවුරුදු සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "වියපත්භාවයේ අභියෝග ජයගැනීම සඳහා සකස්කොට ඇති පස් අවුරුදු සැලැස්ම විධිමත්කර වඩාත් ඵලදායී ලෙස ක‍්‍රියාවට නංවනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගෙන් සමන්විත ස්වේච්ඡ සේවා බලකායක් ආරම්භ කිරීම

  "හඳුනාගත් සුමට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ අනාගත පරම්පරාවට තම ජීවන අත්දැකීම් සහ රටේ ඉතිහාසය පිළිබඳ දැනුම ලබාදෙන වැඩසටහන් සඳහාජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් දායක කර ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් ‘ස්වේච්ඡ සේවා බළකායක’ ආරම්භ කෙරේ'

  more
  Progress-unknown.si
 • වැඩහිටියන්ට ලබාදෙන දීමනාව රුපියල් 2500ක් දක්වා ඉහළ දැමීම

  "දැනට ලබා දෙන රුපියල් 2,000/-ක වැඩිහිටි දීමනාවෙන් කපා හැර ඇති රුපියල් 100/- ද නැවත් එක් කර මෙම දීමනාව රුපියල් 2,500/- දක්වා ඉහළ දැමීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ජේෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා නිර්දේශිත ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදී සහනාධාර ක්‍රමයක් ඇති කිරීම

  "අවුරුදු 65ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා නිර්දේශිත ඖෂධ මිලදී ගැනීමේ දී සහනාධාර ක‍්‍රමයක් ඇති කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • රාජ්‍ය සේවය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සහතික කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලීන අනුප්‍රාප්තික සැලැස්මක් සකස් කිරීම

  "රාජ්‍ය සේවා අඛණ්ඩ ව පවත්වාගෙන යාම සහතික කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලීන අනුප‍්‍රාප්තික සැලැස්මක් සකස් කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • රාජ්‍ය සේවය සඳහා නව සේවා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම

  "ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවයක් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නව සේවා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට මාසික දීමනා රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට රැකියා අහිමිවන අවස්ථාවක දී නැවත රැකියාවක් සොයා ගන්නා තෙක් මාසික දීමනා රක්ෂණ ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සේව්‍ය දයකත්වය 12% සිට 15% දක්වා වැඩි කිරීම

  "අර්ථ සාදක අරමුදලේ සාමාජිකත්වය ඇති රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සමස්ත සේවකයන් සඳහා සේවක අර්ධසාධක අරමුදලේ සේව්‍ය දායකත්වය 12% සිට 15% දක්වා වැඩි කර සේවක ඉතුරුම් වැඩි කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයෙකු රාජකාරි කාලය තුළ මියගිය විට වැන්දඹුවට සේවකයා විශ්‍රාම ලබන තෙක් සේව්‍යා විසින් වැටුප් ගෙවීම් අනිවාර්ය කිරීම් සඳහා නව නීති හඳුන්වා දීම

  "සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකත්වය ඇති රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයෙකු රාජකාරි කාලය තුළ මියගිය විට වැන්දඹුවට සේවකයා විශ‍්‍රාම ලබන තෙක් සේව්‍යයා විසින් වැටුප් ගෙවීම අනිවාර්ය කිරීම සඳහා නව නීති හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • රාජ්‍ය, අර්ධරාජ්‍ය, සංස්ථා සහ බැංකු නිලධාරීන්ට මුක්තිය හිමිවන පරදි අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන සැකසීම

  "රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය, සංස්ථා සහ බැංකු සේවයේ සියලූම ආයතනවල සද්භාවයෙන් යුක්තව රාජකාරීයේ යෙදෙන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මුක්තිය හිමිවන පරිදි අවශ්‍ය නීතිමය ප‍්‍රතිපාදන ඇති කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • රාජ්‍ය අංශයේ සේවක ආරවුල් විසඳීම සඳහා බේරුම්කාර ක්‍රියාවලියට සමාන ක්‍රමවේදයක් අඳුන්වා දීම

  "දැනට පෞද්ගලික අංශයේ සේවක ආරවුල් විසඳීම සම්බන්ධයෙන් ඇති බේරුම්කාර ක‍්‍රියාවලියට සමාන ක‍්‍රමවේදයක් රාජ්‍ය අංශයේ සේවක ආරවුල් විසඳීම සඳහා හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • රාජ්‍ය සේවයේ පහළම ශ්‍රේණි වලට අයත් සේවකයන් වෙනුවෙන් සනීපාරක්ෂක දීමනාවක් ලබා දීම

  "පළාත් පාලන සේවය ඇතුළු රාජ්‍ය සේවයේ පහළ ම ශ්‍රේණිවලට අයත් සේවකයන් වෙනුවෙන් සනීපාරක්ෂක දීමනාවක් ලබා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා රුපියල් 2500 කින් වැටුප් වැඩි කිරීම

  "රජයේ සේවකයින්ට ගෙවා ඇති දැනට අර්ධ රාජ්‍ය අංශයට නොගෙවන රුපියල් 2500/-ක වැටුප් වැඩිවීම මෙම අංශයටත් ලබා දීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සාප්පු සහ කාර්යාල සේවක පනත වර්තමානයට ගැළපෙන අයුරින් සංශෝධනය කිරීම

  "සාප්පු සහ කාර්යාල සේවා පනත සේවක සුභසාධනයට හිතකාමී අයුරින් වර්තමානයට ගැළපෙන ආකාරයට සංශෝධනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • විශ්‍රාම යාමේදී ලබාදෙන පාරිතෝෂිත දීමනාව සඳහා දැනට අය කරන 24% බද්ධ 15% දක්වා අඩු කිරීම

  "විශ‍්‍රාම යමේ දී ලබාදෙන පාරිතෝෂිත දීමනාව සඳහා දැනට අය කරන 24% බද්ධ 15% දක්වා අඩු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සේවකයන්ගේ අදායම් බදු ප්‍රතිශතය අඩු කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කිරීම

  "දැනට මෙම අංශයේ රැකියාවල නියුක්ත සේවකයන්ගේ ආදායම් බදු ප‍්‍රතිශතය 2014 පැවති ප‍්‍රමාණයට අඩු කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • විශ්‍රාම වැටුප් අයිතිය නොමැති බැංකු සේවකයන්ට විශ්‍රාම වැටුප් අයිතිය ලබා දීම

  "පැරණි රාජ්‍ය බැංකු සේවකයන් සඳහා ලබා දෙන විශ‍්‍රාම වැටුප නව සේවකයන්ට ද ලබා දීමට පියවර ගන්නා අතර එම හිමිකම නොමැති අනෙකුත් බැංකුවල සේවකයින්ට ද විශ‍්‍රාම වැටුප් අයිතිය ලබා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • වෛද්‍ය රක්ෂණ ක‍්‍රම නොමැති සියලූ සංස්ථා සහ ආයතනවලට අවම වශයෙන් ආරම්භක අවස්ථාවේ දී බරපතළ රෝගාබාධ සඳහා දායකත්ව රක්ෂණ ආවරණ ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "දැනට ඒ ඒ ආයතන මට්ටමින් වෛද්‍ය රක්ෂණ ක‍්‍රම නොමැති සියලූ සංස්ථා සහ ආයතනවලට අවම වශයෙන් ආරම්භක අවස්ථාවේ දී බරපතළ රෝගාබාධ සඳහා දායකත්ව රක්ෂණ ආවරණ ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ අවම වැටුප රුපියල් 12500ක් දක්වා වැඩි කිරිම

  "දැනට පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ රුපියල් 10000/- අවම වැටුප රුපියල් 2500/- කින් ඉහළ නංවනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සේවක ප්‍රජාව සම්බන්ධ අණ පනත් ඔවුන්ගේ සහ වෘත්තීය සමිතිවල එකඟතාවය අනුව නැවත සමාලෝචනය කිරීම

  "වත්මන් ආණ්ඩුව අලුතෙන් ගෙන ඒමට උත්සාහ කරන සියලු අණපනත් සේවක ප‍්‍රජාවේ සහ වෘත්තීය සමිතිවල එකඟතාව අනුව නැවත සමාලෝචනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • යම් අයෙකු සේවයට එක් වූ දිනයේ සිට සතියක් ඇතුළත කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තා කිරීම අනිවාර්ය කිරීම

  "යම් අයෙකු සේවයට එක් වූ දින සිට සතියක් ඇතුළත කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තා කිරීම අනිවාර්ය කෙරේ. එමගින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පැහැර හැරීම වළක්වන අතර සේවකයාට හිමි වෘත්තීය අයිතිය සුරක්ෂා කොට සුභසාධන පහසුකම්වල අදාළ කටයුතු පහසු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • 1934 අංක 19 දරන කම්කරු වන්දි ආන්‍යා පනත සංශෝධනය කිරීම

  "1934 අංක 19 දරන කම්කරු වන්දි අඥා පනත සංශෝධනය කර සේවයින්ට හිමිවිය යුතු වන්දි මුදල් ප‍්‍රමාණය ඉහළ නංවනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • 1950 අංක 43 දරන කාර්මික ආරවුල් පනත සංශෝධනය කිරීම

  "විනය පරීක්ෂණ හෝ වැඩ තහනමට ලක්වන සේවකයින් පිළිබඳව ක‍්‍රියාමාර්ග කඩිනම් කිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය ප‍්‍රතිපාදන ගෙන ඒම සඳහා 1950 අංක 43 දරන කාර්මික ආරවුල් සංශෝධනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සේවක අර්ථසාදක අරමුදලේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම

  "සේවක ප‍්‍රතිලාභ වැඩිවන ආකාරයට සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ආරක්ෂාව සහතික කරන අතර එම අරමුදල අවභාවිත කළ අය නීතිය ඉදිරියට පමුණුවා එම මුදල් නැවත අයකර ගැනීමට කටයුතු යෙදීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • සේවක අර්ථසාධක මුදලින් ණය ලබාදීම සහ අවුරුදු 55 න් පසුව එම පාර්තෝෂිත මුදල් ලබා ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා තම බැංකු ගිණුමට මුදල් බැර කිරීමේ ක්‍රම වේදයක් හඳුන්වා දීම

  " සේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් ණය ලබා දීම සහ අවුරුදු 55න් පසුව එම පාරිතෝෂික මුදල් ලබාගැනීමේ ක‍්‍රමවේදය තව දුරටත් පහසුකරමින් අන්තර්ජාලය හරහා තම බැංකු ගිණුමට මුදල් බැර කිරීමේ ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ "

  more
  Progress-unknown.si
 • ඉතා කෙටිකාලීන රැකියාවල යෙදීම, විටින් විට රැකියා මාරු කිරීම, ලිපිනය වෙනස් වීම, ලිපිනය මාරු කිරීම, තොරතුරු අසම්පූර්ණ වීම සහ නොදැනුවත්කම වැනි හේතු මත ප්‍රතිලාභීන්ට නොගෙවා ඇති සියලු අර්ථ සාධක අරමුදල් නොපමාව ගෙවීමට කඩිනම් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "ඉතා කෙටිකාල සඳහා රැකියාවල යෙදීම, විටින් විට රැකියා මාරු කිරීම, ලිපිනය වෙනස් වීම දැනුම් නොදීම, තොරතුරු අසම්පූර්ණ වීම සහ නොදැනුවත්කම වැනි හේතු මත ප‍්‍රතිලාභීන්ට නොගෙවා ඇති සියලූ අර්ථසාධක අරමුදල් නොපමා ව සොයා බලා ගෙවා දැමීම සඳහා කඩිනම් වැඩසටහනක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ''ලක් ව්‍යවසායක හරසර'' නමින් පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන ඇගයීමට සම්මාන උළෙලක් වාර්ෂිකව පැවැත්වීම

  "වාර්ෂිකව ලබාදෙන රැකියා ප‍්‍රමාණය, සේවක වැටුප් සහ වරප‍්‍රසාද සේවකයන්ගේ රැකියා වෘත්තිය ආදී නිර්ණායක මත පදනම්ව පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන ඇඟයීමට ‘ලක් ව්‍යවසායක හරසර’ නමින් රාජ්‍ය සම්මාන උළෙලක් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට සහ විදේශ රටවල ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍රයක් ලබා දීම

  "වසරකට ඩොලර් 50,000/- බැගින් වසර 10ක් ශ‍්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය අඛණ්ඩ ව එවන විදේශගත ශ‍්‍රමිකයින් හෝ විදේශ රටවල ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට තීරුබදු රහිත වාහන බලපත‍්‍රයක් ලබා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • මැදපෙරදිගට පුහුණු කාන්තා ශ්‍රමිකයන් යැවීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම

  "මැදපෙරදිග කලාපයට යවන නුපුහුණු කාන්තා ශ‍්‍රමිකයන්වෙනුවට පුහුණු ශ‍්‍රමිකයින් යැවීමේ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • විදේශ රටවල දී අනතුරට ලක්වන්නන්ට හිමි වන්දි ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීම

  "විදේශ රටවල දී විවිධ අනතුරුවලට ලක්වන්නන්ට හිමි වන්දි ලබාගැනිමේ ක‍්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය ප‍්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • විදේශ රටවල සේවය කිරීමේදී සදාකාලික ආබාධවලට ලක්වන පුද්ගලයන්ට නොමිලේ නිවසක් තනාදීම හෝ ඊට සමාන ඔවුන් කැමති ප්‍රතිලාභයක් ලබාදීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "විදේශ රටවල සේවය කිරීමේ දී සදාකාලික ආබාධවලට ලක්වන පුද්ගලයින්ට නොමිලේ නිවසක් තනා දීම හෝ ඊට සමාන ඔවුන් කැමති ප‍්‍රතිලාභයක් ලබාදීමේ ක‍්‍රමවේදයක් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ඒකකයක් පිහීටුවීම

  "ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ පෞද්ගලික ආරක්ෂ සේවය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ඒකකයක් පිහිටුවනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ඉතා අඩු පහසුකම් යටතේ ජිවත්වන, අවතැන් වූ සහ පැල්පත්වාසී ප්‍රජාවට නාගරික නිවාස යෝජනා ක්‍රමවලින් නිවාස ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "කොළඹ නගරයට පමණක් සීමා නොකොට දිවයින පුරා සියලු නගරවල ඉතා අඩු පහසුකම් යටතේ ජීවත්වන අවතැන් වූ සහ පැල්පත්වාසී ප‍්‍රජාවට පහසුකම් සහිත නාගරික නිවාස යෝජනා ක‍්‍රමවලින් නිවාස ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • 2020-2025 කාලය තුළ ඒක පුද්ගල ආදායම ඇ. ඩො. 6,500 ඉක්මවීම

  "2020-2025 කාලය තුළ ඒක පුද්ගල ආදායම ඇ. ඩො. 6,500 ඉක්මවීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • සේවා වියුක්ති අනුපාතය 4% ට වඩා අඩු මට්ටමක තබා ගැනීම

  "2020-2025 කාලය තුළ සේවා වියුක්ති අනුපාතය 4% ට වඩා අඩු මට්ටමක තබා ගැනීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • තනි ඉලක්කමේ පොලී අනුපාතයක් ළඟා කර ගැනීම

  "2020-2025 කාලය තුළදී තනි ඉලක්කමේ පොලී අනුපාතයක් ළඟා කර ගැනීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • විදේශ ණය මත පදනම්වු ආර්ථිකය අතහැර දැමීම

  "වසරකට ඩොලර් බිලියන 10 ඉක්මවා ඇති වෙළඳ හිඟය රටට දරා ගතහැකි මට්ටමකට අඩු කර විදේශ ණය මත රඳා පවතින ආර්ථිකය වෙනුවට දේශීය සම්පත් පදනම් කරගත් අපනයනය හා ආනයන ආදේශන නිෂ්පාදන පුළුල් කෙරේ "

  more
  Progress-unknown.si
 • සමාජ ව්‍යවසාය සංවර්ධන කේන්ද්‍රයක් පිහිටුවීම

  "සමාජ ව්‍යවසායකයන් යනු විවිධ සමාජ සහ ආර්ථික ගැටලූ විසඳීම සඳහා භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාර තුළි න් ම විසඳුම් ලබා දෙන නව්‍යකරණශීලී ව්‍යවසායකයන්ය. ශී‍්‍ර ලංකාවේ එවැනි සමාජ ව්‍යවසායකයින් දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය රාජ්‍ය ප‍්‍රතිපත්ති සකස් කර සමාජ ව්‍යවසාය සංවර්ධන කේන්ද්‍රයක් ඇති කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • වර්තමාන දේශීය ආදායම් පනත නව බදු නීතියක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම

  "දැනට ක‍්‍රියාත්මක වන දේශීය ආදායම් පනත වෙනුවට නව බදු පනතක් ගෙන එන අතර නිතර නිතර වෙනස් නොවී වසර කීපයක් අඛණ්ඩ ව පවතින සරල මිත‍්‍රශීලී නව බදු ක‍්‍රමයක් ස්ථාපනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • නිශ්පාදන ව්‍යාපාර සඳහා වන ආදායම් බද්ද 28% සිට 18% දක්වා අඩු කිරීම

  "නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර සඳහා අය කරන ආදායම් බද්ද 28% සිට 18% දක්වා අඩු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ආර්ථික සේවා ගාස්තු සහ රඳවා ගැනීමේ බදු අහෝසි කිරීම

  "ආර්ථික සේවා ගාස්තු (ESC) හා රවාඳ ගැනීමේ බදු (WHT) අහෝසි කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • පවත්නා ක්‍රමය ප්‍රතිස්ථාපනය කරමින්,වාර්ෂික වාහන ලියාපදිංචිය සහ වාර්ෂික සේවා ගාස්තු ආවරණය කිරීම සදහා සරල බදු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "වාහන ලියාපදිංචිය හා වාර්ෂික සේවා ගාස්තු සඳහා අය කරනු ලබන විවිධ බදු හා ගාස්තු අහෝසි කර සරල ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ආගමික ස්ථාන සඳහා පනවා ඇති බදු අහෝසි කිරීම

  "ආගමික ස්ථාන මත පනවා ඇති විවිධ බදු අහෝසි කරනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සංචාරක හෝටල් සඳහා සේවා සපයන ව්‍යාපාර සඳහා ශුන්‍ය වැට් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කීරිම

  "සංචාරක හෝටල් සහ සංචාරකයන් සඳහා සේවා සපයන ආයතන සඳහා යොදා ගන්නා ආහාර අමුද්‍රව්‍ය, රෙදිපිළි සහ අනෙකුත් පරිභෝජන ද්‍රව්‍ය වැනි දේශීය නිෂ්පාදනවලින් ලබා ගන්නා යෙදවුම්වලින් 60% ඉක්මවන ව්‍යාපාර අපනයන කර්මාන්ත සේ සලකා ශූන්‍ය වැට් (Zero VAT) බදු අනුපාතය කි‍්‍රයාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • දුරකථන සහ අන්තර්ජාලය සඳහා අය කරන සේවා ගාස්තු 50% කින් අඩු කිරීම

  "දුරකතන සේවා ගාස්තු සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් සඳහාඅයකරන බදු 50% කින් අඩු කරනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • බදු විමුක්ති පැකේජ හඳුන්වා දීම

  "හඳුනාගත් ක්‍ෂේත‍්‍ර කිහිපයක් සඳහා ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන 'බදු විමුක්ති පැකේජයක්' හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා සඳහා බදු ශුන්‍ය කිරීම

  "තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා සඳහා බදු ශුන්‍ය කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • උපදේශන සේවා හරහා විදේශ විනිමය ගෙන එන්නන් ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කිරීම

  "උපදේශන සේවා හරහා විදේශ විනිමය ගෙන එන්නන් ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල අඩු කිරීම

  "බදු අඩු කිරීමෙන් අඩුවන අත්‍යාවශ්‍ය බඩුවල මිල අඩුවීම ස්ථාවර ව පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • දැනට ක‍්‍රියාත්මක වන ඉන්ධන මිල සූත‍්‍රය වහාම අහෝසි කෙරේ

  "දැනට ක‍්‍රියාත්මක වන ඉන්ධන මිල සූත‍්‍රය වහාම අහෝසි කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සහ ළමා ඉතුරුම් තැන්පතු මත පනවා ඇති රඳවා ගැනීමේ බදු අහෝසි කිරීම

  "විශ‍්‍රාමික, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සහ ළමා ඉතුරු කිරීමේ ගිණුම් මත පනවා ඇති රඳවාගැනීමේ බදු අහෝසි කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • විවිධ හේතු නිසා පීඩා විඳින දිළිඳු ජනගහනය එයින් මුදා ගැනීම සඳහා කඩිනම් වැඩ පිළිවෙළක් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම

  "විරැකියාව, ආදායම් මාර්ග අහිමි වීම, ලෙඩ රෝග හෝ ආපදාවන්, වන ජීවීන්ගෙන් වන හානිය, නියං හා ගං වතුර පීඩන, දේශගුණික විපර්යාස, මත්ද්‍රව්‍යන්ට ඇබ්බැහි වීම, ජාතික ආපදා නිසා ජීවිත, නිවාස හා දේපළ අහිමි වීම වැනි විවිධ හේතු නිසා පීඩා විඳින දිළිඳු ජනගහනය එයින් මුදා ගැනීම සඳහා කඩිනම් වැඩ පිළිවෙළක් කි‍්‍රයාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • 'ජාතික සංවර්ධන බැංකුව' නමින් නව බැංකුවක් ස්ථාපනය කිරීම

  "ආනයන අපනයන අංශය, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රය, සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ කෘෂිකර්මය වැනි අංශ දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සහන පොළී ණය දීර්ඝ කාලීන ගෙවීමේ පදනමක් යටතේ ලබා දිය හැකි නව ක‍්‍රමවේදයන් සහිත 'ජාතික සංවර්ධන බැංකුව' නමින් නව බැංකුවක් ස්ථාපනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල අසාමූහීකරණය කිරීම

  "කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අසාමූහීකරණය කිරීම (Demutualization)"

  more
  Progress-unknown.si
 • වඩාත් සදාචාරවත් කොටස් වෙළඳ පොළ සංස්කෘතියක් බිහි කීරිමට රෙගුලාසි ආරම්භ කිරීම

  "කොටස් වෙළෙඳපොළ පිළිබඳව ආයෝජකයින් සහ මහජනතාව තුළ ඍණාත්මක ආකල්ප දුරු කිරීම සඳහා වඩාත් සදාචාරවත් කොටස් වෙළෙඳපොළ සංස්කෘතියක් බිහි කිරීමට ශී‍්‍ර ලංකා සුරැුකුම්පත් සහ විනිමය කොමිසම විසින් සිදු කරනු ලබන නියාමනය වඩාත් ඵලදායී කිරීම සහ කොටස් වෙළෙඳපොළ ආශ‍්‍රිත ව සිදුවන වංචා සහ දූෂණවලට එරෙහි ව නීතිමය පියවර ගැනීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • ගොවි රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "වගාවෙහි අවදානම ගොවියා අධෛර්යයට පත් කරවන බැවින් ඉහළ ප‍්‍රතිලාභ හිමිවන වන ගොවි රක්ෂණ ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ගොවි ප්‍රජාවට මාස 6 ක් තුළ වන්දි ලබා දීම

  "පසුගිය කාලය තුළ ගොවියා මුහුණ දුන් වගා හානි සඳහා ගෙවන වන්දි මාස හයක් ඇතුළත ගෙවා නිම කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • පසෙහි සරුබව කලමනාකරණය කිරීම සඳහා අන්තර් සම්බන්ධිත තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් හදුන්වා දීම

  "සාම්ප‍්‍රදායික වගා ක‍්‍රමවේදය වෙනුවට සියලූ වගා බිම්වල පසෙහි ගුණාත්මක බව, භාවිත කළ යුතු පොහොර, කෘෂි රසායන, පැළ සහ ඇට ප‍්‍රමාණය මිනුම් කිරි මෙන් ගුණාත්මක සහ ඉහළ පලදාවක් ලබාගත හැකි ය. ඒ සඳහා 'පසෙහි සරුබව කළමනාකරණ අන්තර් සම්බන්ධිත තාක්ෂණික ක‍්‍රවේදයක්' (Integrated Soil Fertility Management System) හඳුන්වා දීමට පියවර ගන්නා අතර එම ක‍්‍රමවේදය වසරක් තුළ කෘෂි නිලධාරීන් මගින් සෑම වගාකරුවකු අතට ම පත් කිරීමට පියවර ගනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • නව බෝග රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "අස්වැන්න එකම සමයක දී වෙළෙඳපොළට පැමිණීම නිසා අස්වනු විනාශය, මිල පහළ වැටීම සහ ගොවියා ණයකරුවකු වීම වැනි ප‍්‍රධාන ගොවි ගැටලූ රාශියක් ඇතිවීමෙන් දේශීය ගොවියා බරපතළ දුෂ්කරතාවකට ලක්වීම අප නිතර අත්දකින දෙයක් ය. එම ගැටලූව විසඳීම රට කෘෂි ආර්ථික කලාපවලට බෙදා වගාකිරීමේ 'නව කෘෂි අස්වනු කළමනාකණ ක‍්‍රමවේදයක්' හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ආනයනික භාණ්ඩ දේශීයව වගා කිරීම ප්‍රවර්ධනයට පද්ධතියක් ඇති කිරීම

  "වියළි මිරිස්, බඩ ඉරිඟු, සෝයා, මුං හා කව්පි, ඵෑණු සහ අල වැනි භෝග නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා වැඩ පිළිවෙළක් කි‍්‍රයාත්මක කර එම භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමසඳහා වැය වන ඩො.මි.500කට අධික විදේශ විනිමය එම භෝග වවන ගොවීන්ගේ ආදායම බවට පත් කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ගෙවතු මිලියන 2 ක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනක් ඇති කිරීම

  "කාබනික එළවළු හා පලතුරු පරිභෝජනය ගෘහ මට්ටමෙන් පුළුල් කිරීම සඳහා ගෙවතු ලක්ෂ 20ක් වගා කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළක් කි‍්‍රයාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • දේශීය වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය පොහොර නිපදවන වැඩසටහනක් ඇති කිරීම

  "ඉදිරි වසර කීපය අත්‍යවශ්‍ය ම පොහොර රට තුළ ම නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් නොපමා ව ආරම්භ කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ''දේශීය බීජ ප්‍රතිපත්තියක්' හඳුන්වා දීම

  "දේශීය බීජ ප‍්‍රතිපත්තියක් යටතේ රජයේ තත්ත්ව පාලනය මත සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ දේශීය ගොවීන් මගින් නිසි ප‍්‍රමිතියෙන් යුතු ගුණාත්මක බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා නව ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • බීජ ආනයනය කිරීම සඳහා සම්මත සහතිකයක් අනිවාර්ය කිරීම

  "ශ්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනය මගින් ආනයන බීජවල ප‍්‍රමිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා ප‍්‍රමිති සහතිකයක් නිකුත් කිරීම අනිවාර්ය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • බීජ බැංකුවක් ස්ථාපනය කිරීම

  "බීජ සුරක්ෂිතතාව සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ 'බීජ බැංකුවක්' ස්ථාපනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • නව නිෂ්පාදන අලෙවිකරණය උපායමාර්ගික සැලැස්මක් හඳුන්වා දීම

  "කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදන අපනයනය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන වෙළෙඳ සන්නාමකරණය ඇසුරුම්කරණය සහ නිෂ්පාදන ස්ථාන හඳුනාගැනීමේ සහතික පදනම් කරගත් 'නව නිෂ්පාදන අලෙවිකරණ උපාය මාර්ගික සැලැස්මක්' හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • කාබනික නිෂ්පාදනවල තත්වය සහතික කිරීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීම

  "දේශීය සහ අපනයන වෙළෙඳපොළට ගැළපෙන පරිදි වසවිසෙන් තොර කාබනික කෘෂි නිෂ්පාදන සඳහා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තත්ත්ව සහතිකයක් ලබාදීමටත්, කෘෂි නිෂ්පාදන ආනයනයේ දී ප‍්‍රමිති සහතිකයක් අනිවාර්ය කිරීමටත් පියවර ගනු ලැබේ. එහි වගකීම ශ්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනයට පවරනු ලබන අතර ඊට ගැළපෙන ආකාරයට එම ආයතනයේ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් ම නවීකරණය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • නිෂ්පාදන අපතේ යෑම අවම කිරීම සඳහා වූ වැඩසටහනක් හඳුන්වාදීම

  "අස්වනු නෙළීමේදීත්, ප‍්‍රවාහනයේදීත්, ගොඩබෑමේදීත් සිදුවන අපතේ යාම වළක්වා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශය ඒකාබද්ධ කර නව වැඩපිළිවෙළක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • කෘෂි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික අයවැයෙන් නිශ්චිත ප්‍රතිශතයක් විශ්ව විද්‍යාල සහ වෙනත් අදාළ ආයතන සඳහා වෙන් කීරිම

  "ආවේණික ප‍්‍රවේණි ගුණයෙන් යුතු සහ ලෙඩ රෝගවලට ඔරොත්තු දෙන, අධි ඵලදා බීජ, පැළ වර්ග හඳුන්වා දීම, නූතන වගා ක‍්‍රම, තාක්ෂණික උපකරණ සහ යන්ත‍්‍රසූත‍්‍ර ආශ‍්‍රිත නවෝත්පාදන සඳහා රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ කෘෂි විද්‍යාඥයන්ට, පර්යේෂකයන්ට, විශ්වවිද්‍යාල සහ අදාළ ආයතනවලට අවශ්‍ය පහසුකම් සහ ප‍්‍රතිපාදන ලබාදීම සඳහා කෘෂි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික අයවැයෙන් නිශ්චිත ප‍්‍රතිශතයක් වෙන් කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • නවෝත්පාදන නිෂ්පාදන වෙළඳ නාම යටතේ නිෂ්පාදනය කිරීම

  "නවෝත්පාදන ආශ‍්‍රිත නිෂ්පාදන දේශීය සන්නාමයක් යටතේ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දේශීය හෝ විදේශීය ආයෝජකයින් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • පර්යේෂකයන් සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍ර ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "පර්යේෂකයින්ට හෝ ආයතනවලට තම නවෝත්පාදන සොයාගැනීම් සහ පර්යේෂණවල නිර්මාණ අයිතිය සහතික කරන පේටන්ට් බලපත‍්‍ර ලබාදීමේ ක‍්‍රමවේදය කාර්යක්ෂම කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • විවිධ වී වර්ග වලට සහතික කළ මිල ගණන් ලබා දීම

  "දේශීය ගොවියා ආරක්ෂා කරනු පිණිස නාඩු වී කිලෝවක් රු.52/- කටත්, සම්බා කිලෝවක් රු.57/- ටත්, කීරි සම්බා කිලෝවක් රු.63/- ටත් වන සහතික මිලකට මිල දී ගනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • නිෂ්පාදන තත්ත්ව පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීම

  "ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තත්ත්ව පරීක්ෂණ ක‍්‍රමවේදයක් හදුන්වා දෙන අතර භූගෝලීය තොරතුරු සහතිකයක් ලබාදීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • තේ පර්යේෂණ ආයතනය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම

  "වගාවේ ගුණාත්මකභාවය සහ ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම සහ කාලගුණික වෙනස්කම් යන අභියෝගවලට මුහුණදීම සඳහා ගැළපෙන විසඳුම් ලබාදීම සහ නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දෙමින් තේ කර්මාන්තයේ සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය සැබෑ දායකත්වයක් සැපයිය හැකි ආකාරයට තේ පර්යේෂණ ආයතනය සංවර්ධනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ගෙවතු වල පොල් වගාව ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා අධි ඵලදා දෙමුහුන් පොල් පැළ ලබාදීමට වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කීරීම

  "ගෙවතු පොල්වගාව ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා අධි ඵලදා දෙමුහුන් පොල් පැළ ලබාදීමට පුළුල් වැඩසටහනක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • කුරුඳු නිස්සාරණය හා සකස් කිරීම සඳහා තාක්ෂණික පුහුණු පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දීම

  "කුරුඳු තැලීම සහ සැකසීම නිසි ගෞරවයක් සහිත රැුකියාවක් බවට පත් කිරීම සඳහා පිළිගත් ආයතනයකින් NVQ සහතිකය සඳහා වන ශිල්පීය ශ්‍රේණි පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ගම්මිරිස් නිෂ්පාදකයින්ට තාක්ෂණික සහාය ලබා දීමේ වැඩසටහනක් හඳුන්වා දීම

  "ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් ඉහළ ගම්මිරිස් නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම ගොවියාට ලබාදීම සඳහා කඩිනම් වැඩ පිළිවෙළක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • කෘෂි අපනයන ගම්මාන ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "කිලිනොච්චිය, මුලතිව්, අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, ත‍්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව, පුත්තලම, මොණරාගල සහ හම්බන්තොට යන දිස්ත‍්‍රික්කවල දේශීය වෙළෙඳපොළ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මෙන්ම අපනයනය පදනම් කරගත් කෘෂි අපනයන ගම්මාන ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • මත්ස්‍ය ගහණය වැඩි කිරීම සඳහා විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම

  "වෙරළාසන්න මත්ස්‍ය ගහනය සහ කළපු පද්ධතිවල සමතුලිතතාව නිරන්තර අධීක්ෂණයට භාජනය කරමින් හීන වූ මත්ස්‍ය ගහනය ගොඩනැංවීම සහ කළපු පද්ධතිවල පාරිසරික තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා විද්‍යාත්මක ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ඔළුවිල් වරාය ප්‍රධාන ධීවර වරායක් බවට පත් කිරීම

  "ඔළුවිල් වරාය මහා පරිමාණ ධීවර යාත‍්‍රා මෙහෙයවිය හැකි සියලූ පහසුකම් සහිත ප‍්‍රධාන ධීවර වරායක් බවට පත් කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ධීවර කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ට පොලී රහිත ණය ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "මත්ස්‍ය අස්වනු ආරක්ෂිත ව වෙරළට රැුගෙන ඒම, ආරක්ෂිත ගොඩබෑම, ප‍්‍රවාහනය සහ කල්තබා ගැනීමේ ක‍්‍රමවේද දියුණු කිරීම සඳහා පොලී රහිත ණය මුදලක් ධීවර අමාත්‍යාංශය හරහා ලබාදෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ධිවර කාන්තාවන් කේන්ද්‍ර කරගත් ධීවර කර්මාන්තය ආශ්‍රිත ගෘහස්ථ කර්මාන්ත හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "ධීවර කාන්තාවන් කේන්ද්‍රකර ගත් ධීවර කර්මාන්තය ආශ‍්‍රිත ගෘහස්ත කර්මාන්ත හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් ධීවර නිෂ්පාදන සමූපකාර හරහා ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ධීවර ප්‍රජාව සඳහා වඩාත් ඵලදායී රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "ධීවර ජ‍්‍රජාව සඳහා වඩාත් ඵලදායී රක්ෂණ ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ධීවර තරුණයන් සඳහා ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධ උසස් වෘත්තීය සහ අධ්‍යාපනිකදැනුම ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරීම

  "ධීවර තරුණයන් ව්‍යවසායකයන් බවට පත්කිරීම සඳහා ඔවුන්ට නූතන තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේද භාවිතය සහ ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳ උසස් වෘත්තීය සහ අධ්‍යාපනික දැනුම ලබාදීමේ වැඩසටහනක් සාගර විශ්වවිද්‍යාලය ආශ‍්‍රිත ව ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • බිඳ වැටී ඇති ව්‍යාපාර නැවත නගා සිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන සහන පොළී අනුපාතයක් යටතේ ලබා දීමට කටයුතු කිරීම

  "බිඳ වැටී ඇති ව්‍යාපාර නැවත නඟා සිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන සහන පොලී අනුපාතයක් යටතේ ලබාදීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • නිදහස් වෙළඳ කලාපවල සිදුකළ යුතු හා නොකළ යුතු දේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි නීතිමය ප්‍රතිපාදන පනතක් මගින් දැක්වීම

  "නිදහස් වෙළෙඳ කලාප සහ කර්මාන්තපුරවල සිදුවිය යුතු කාර්යයන් නිවැරදි ව සහ පහසුවෙන් කර ගැනීමටත්, නොවිය යුතු දේවල් සිදුවීම වැළැක්වීමටත් අවශ්‍ය පැහැදිලි නීතිමය ප‍්‍රතිපාදන පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් සම්පාදනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ආනයන අපනයන ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂමව ඉටුකර ගැනීම සඳහා 'තනි ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණයක්' ස්ථාපනය කිරීම

  "ආනයන අපනයන ක‍්‍රියාවලිය හිරිහැරයකින් තොර ව සහ කාල නාස්තිය වැළැක්වෙන පරිදි සහ කාර්යක්ෂම ව ඉටුකර ගැනීම සඳහා තනි ඒකාබද්ධ යාන්ත‍්‍රණයක්ස් ස්ථාපනය කෙරේ "

  more
  Progress-unknown.si
 • නව ලාංකීය ආර්ථික සැලැස්ම ප්‍රසිද්ධ කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රචාරණ වැඩපිළිවෙලක් දියත් කිරීම

  "විදේශ ආයෝජකයන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ ද සහාය ඇති ව නව ආර්ථික සැලැස්ම ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රචාරණ වැඩපිළිවෙළක් දියත් කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • පාසල් මට්ටමේ සිටම ව්‍යවසායකත්ව නමුරුවක් ඇති කරන වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම

  "පාසල් මට්ටමේ සිටම ව්‍යවසායකයත්ව නැඹුරුවක් ඇති කරන වැඩ පිළිවෙළක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සංචාරක පුහුණු පාසල් පිහිටුවීම

  "සංචාරක ප‍්‍රදේශ, සංචාරක නගර, සංචාරක පාසැල් සහ සංචාරක හෝටල්, පාසල් ආරම්භ කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • තරුණ තරුණියන් සඳහා සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳව ආරම්භක ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දීම

  "දැනට ඇති පාඨමාලාවලට අමතර ව සාමාන්‍ය පෙළ සුදුසුකම් රහිත, එහෙත් මෙම ක්‍ෂේත‍්‍රයේ රැකියා කරන සහ ක්‍ෂේත‍්‍රය පිළිබඳව උනන්දුවන තරුණ තරුණියන්ට හැදෑරිය හැකි ආරම්භක ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව මධ්‍යම අන්තර්ජාල මෘදුකාංග පද්ධතියක් සහ සියලූ සංචාරක ස්ථාන සඳහා ස්වයංක‍්‍රීය ඇතුළුවීම දොරටු ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "අන්තර්ජාලය හරහා හෝටල් වෙන් කිරීම, ප‍්‍රවාහන පහසුකම්, මාර්ගෝපදේශකයින්, අභ්‍යන්තර ගුවන් ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර සහ ඇතුළුවීමේ ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර ලබාගත හැකිවන ආකාරයට මධ්‍යම අන්තර්ජාල මෘදුකාංග පද්ධතියක් සහ සියලූ සංචාරක ස්ථාන සඳහා ස්වයංක‍්‍රීය ඇතුළුවීම දොරටු ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ සේවකයන්ගේ වෘත්තීය අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔවුන්ට බලපන් කම්කරු නීති සංශෝධනය කිරීම

  "හෝටල් ක්‍ෂේත‍්‍රයේ වැඩකරන සේවකයින්ගේ රැුකියාව අඛණ්ඩ ව පවත්වාගෙන යාම සහ අනෙකුත් වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔවුන්ට බලපාන කම්කරු නීිති සංශෝධන කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ගෘහාශ්‍රිත හා ප්‍රජා පාදක සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "ගෘහාශ‍්‍රිත සහ ප‍්‍රජා පාදක සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම විශේෂ සඳහා වැඩපිළිවෙළක් සකස් කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සංචාරක පොලිස් සේවාවක් වර්ධනය කිරීම

  "සංචාරක නගර ආශ‍්‍රිත සංචාරක පොලිස් සේවාව වැඩි දියුණු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • එරාවුර් ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත පුරයක් ආරම්භ කිරීම

  "දැනටමත් ආයෝජන මණ්ඩලය සමඟ ඒකාබද්ධ ව එරාවුර්ප‍් ප්‍රරදේශයේ ඉඩම් ප‍්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩම් අක්කර 200 ක ප‍්‍රදේශය තුළ ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති ඇඟලුම් පුරය නොපමා ව ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලූ ම යටිතල පහසුකම් රජය මගින් ලබාදෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය සඳහා 2014 පැවති බදු ක්‍රමය නැවත හඳුන්වා දීම

  "ඉදිකිරීම් ක්‍ෂේත‍්‍රය මත පනවන ලද 300% ඉක්මවා ගිය ඍජු හා වක‍්‍ර බදු වෙනුවට 2014 පැවති බදු ක‍්‍රමය නැවත හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • තට්ටු නිවාස සඳහා පනවා ඇති 15% වැට් බද්ද ඉවත් කිරීම

  "තට්ටු නිවාස මත පනවා ඇති 15% වැට් බද්ද ඉවත් කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ඉදිකිරීම් සඳහා උපදේශන ලබාදීමට උපදේශන සභාවක් පිහිටුවීම

  "ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්‍ය උපදේශන පහසුවෙන් ලබා ගැනීම සඳහා වෘත්තීය ඉංජිනේරුවන් සහ උසස් තාත්ෂණවේදීන්ගෙන් සමන්විත උපදේශන සභාවක් පිහිටුවනු ලැබේ "

  more
  Progress-unknown.si
 • කන්තලේ සහ අනෙකුත් සීනි කර්මාන්තශාලා නැවත විවෘත කිරීම

  "වසා දමා ඇති කන්තලේ ඇතුළු සියලූ ම සීනි කර්මාන්තශාලා නොපමා ව ආරම්භ කිරීමට කටයුකු කරන අතර අවශ්‍යතාව පරිදි නව කර්මාන්ත ශාලා ඉදිකිරීමට පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය දිරි ගැන්වීම් ලබා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • රථවාහන වැරදි සම්බන්ධයෙන් අයකරන දඩ මුදල් පහසුවෙන් ගෙවීම සඳහා ඩිජිටල් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "රථවාහන වැරදි සම්බන්ධයෙන් අයකරන දඩ මුදල් පහසුවෙන් ගෙවීම සඳහා ඩිජිටල් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගෙවීම් ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • රාජ්‍ය අංශයේ සියලු මිලදී ගැනීම් සඳහා විද්‍යුත් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම

  "දූෂණයෙන් තොර විනිවිදභාවයෙන් යුක්තව රාජ්‍ය අංශයේ සියලූ මිලදී ගැනීම් සඳහා විද්‍යුත් ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ජල සහ විදුලි භාවිතය, මාර්ග තදබදය සහ ආපදා තත්වයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණික පාලක මධ්‍යස්ථාන සහිත ඩිජිටල් නගර ඇති කිරීම

  "ජල සහ විදුලි භාවිතය, මාර්ග තදබදය සහ ආපදා තත්ත්වයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණික පාලක මධ්‍යස්ථාන සහිත ඩිජිටල් නගර ඇති කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • Business Process Outsourcing (BPO) සහ Knowledge Process Outsourcing (KPO) 2025 වනවිට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන තුනක වටිනාකමක් සහිත සේවාවක් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කිරීම

  "Business Process Outsourcing (BPO) සහ Knowledge Process Outsourcing (KPO) සේවාවන් 2025 වනවිට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3 ක අපනයන වටිනාකමක් සහිත සේවාවක් බවට පත්කිරීමට සැලසුම් කෙරේ.''

  more
  Progress-unknown.si
 • අනුනගර ආශ්‍රිතව තොරතුරු තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථාන සහ බ්පෝ මධ්‍යස්ථාන ඇති කිරීම

  "අනුනගර ආශ‍්‍රිතව තොරතුරු තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථාන සහ BPO මධ්‍යස්ථාන ඇති කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ලංකාවේ දැනට සිටින මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 2025 වනවිට ලක්ෂ 3ක් දක්වා වැඩි කිරීමට කටයුතු කිරීම

  "රටේ දැනට සිටින මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවන් ගේ සංඛ්‍යාව 2025 වන විට ලක්ෂ 3ක් දක්වා වැඩි කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • කෘෂි කාර්මිකකරණය පදනම් කරගත් වර්ධන උපාය මාර්ග ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "කෘෂි කාර්මිකකරණය පදනම් කරගත් වර්ධන උපාය මාර්ග ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම "

  more
  Progress-unknown.si
 • 'සී හැඩැති ආර්ථික කොරිඩෝ ක්‍රමයක්' හඳුන්වා දීම

  "ප‍්‍රධාන වරාය දෙක සහ ගුවන් කේන්ද්‍රස්ථාන දෙකට කඩිනමින් යා හැකි, සියලූ අතරමැදි නගර සහ භෞතික ප‍්‍රදේශ අතර අන්තර්සම්බන්ධතාවක් ඇතිකෙරෙන 'සී හැඩයේ ආර්ථික කොරීඩෝ ක‍්‍රමයක්' හඳුන්වාදීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • කොළඹ, හම්බන්තොට, යාපනය, ත්‍රිකුණාමලය යන නගර සිවුමහ වාණිජ නගර ලෙස වර්ධනය කිරීම

  "කොළඹ, හම්බන්තොට, යාපනය, ත‍්‍රිකුණාමලය යන සිව්මහ වානිජ නගරයන් වරාය සහ ගුවන්තොටුපොළ සහිත නගර නිසා ඒවා ආර්ථික කොරිඩෝ නමයෙහි ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සහසම්බන්ධීකරණය මධ්‍යස්ථාන ලෙස ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ජාතික නගර සංකල්පය සංවර්ධනය කිරීම

  "මහනුවර, අනුරාධපුරය, ගම්පහ, රත්නපුර, ගාල්ල, බදුල්ල, මන්නාරම, මඩකළපුව සහ කුරුණෑගල යන නගර ඒවායේ ඓතිහාසික, ආර්ථික සහ සමාජීය වටිනාකමත්, සී කලාප සම්බන්ධීකරණයේ දී ඇති වටිනාකමත් සලකා ජාතික නගර සංකල්පය යටතේ සංවර්ධනය කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • සහසම්බන්ධිත නගර සංකල්පය ආරම්භ කිරීම

  "පුත්තලම, මීගමුව, පොතුවිල්, දඹුල්ල, මාතර, නුවරඑළිය සහ බුත්තල වැනි නගර, සිව්මහ වානිජ නගර, සහ ජාතික නගර හා බැඳුණු සී කලාපවල සහ සම්බන්ධතා නගර ලෙස ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • තොරතුරු තාක්‍ෂණය, දැනුම, පර්යේෂණ, සංචාරක සහ සේවා සැපයුම් වැනි ක්ෂේත්‍රවලට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙන පොකුරු නගර නිර්මාණය කිරීම

  " සිව්මහ වානිජ නගර සහ ජාතික නගර ආශ‍්‍රිත ව තොරතුරු තාක්ෂණය, දැනුම, පර්යේෂණ, සංචාරක සහ සේවා සැපයුම් වැනි එක් එක් ක්ෂේත‍්‍රවලට ප‍්‍රමුඛතාව ලබාදෙන පොකුරු නගර පද්ධතියක් සුවපහසු ජීවන මධ්‍යස්ථාන ලෙස නිර්මාණය කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • කොළඹ ආශ්‍රිතව 'නව නාගරික දුම්රිය පද්ධතියක්' ස්ථාපනය කිරීම

  "අලූත් කොළඹ නගරය ආශ‍්‍රිත උපනාගරික පද්ධතීන් හා යා කරමින් දැනට භාවිත කරන සාමාන්‍ය දුම්රිය පද්ධතිය මගී හිතකාමී ආකාරයට වැඩි දියුණු කර, කොළඹ ආශ‍්‍රිත ව 'නව නාගරික දුම්රිය පද්ධතියක්' ස්ථාපනය කෙරේ. "

  more
  Progress-unknown.si
 • නාගරික අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම, මලාපද්‍රව්‍ය පිරිසිදු කිරීම සහ ජල ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා විශේෂ වැඩපිලිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "නාගරික අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම, මලාපද්‍රව්‍ය පිරිසිදු කිරීම, ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සහ ජල ප‍්‍රතිචක‍්‍රීකරණය සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • උතුරු සහ රත්නපුර අධ්වේගී මාර්ගවල ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කිරීම

  ''උතුරු අධිවේගී මාර්ගයේ සහ රත්නපුර අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කරන අතර අඩි දහසක් උසින් රටපුරා දිවෙන සියලූ අධිවේග මාර්ග සහ ප‍්‍රධාන මාර්ගවල ප‍්‍රවේශ සහිත වටරවුම් මාර්ගයක් ආරම්භ කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • මහනුවර සිට නුවර එළියට අධිවේගී මාර්ගයක් ඉදිකිරීම පිළිබඳව ශක්‍යතාවය සළකා බැලීම

  "මහනුවර සිට නුවරඑළියට අධිවේගී මාර්ගයක් ඉදිකිරීම පිළිබඳ ශක්‍යතාව සලකා බැලීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • සියලුම ප්‍රධාන මාර්ගවල ඉස්සර කිරීමේ මන්තීරු ස්ථාපනය කිරීම

  "රටේ සියලූ ප‍්‍රධාන මාර්ගවල සෑම කි. මී. 3-5 අතර දුරින් ඉස්සර කිරීමේ මංතීරු ස්ථාපනය කර එම මාර්ගවල තදබදය සහ වාහන අනතුරු සිදුවීම අඩු කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • පරිසර හිතකාමී බස් සේවාවක් ඇති කිරීම

  "පරිසර හිතකාමී ප‍්‍රවාහන සේවාවක් ඇතිකිරීම වැනි ජාතික අවශ්‍යතාවලදි ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවක් සහිත සුර්ය බලශක්ති සහ හයිබි‍්‍රඞ් වාහන මිලදී ගන්නට සිදුවුවහොත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන බදු සහන,අඩු පොලී ණය පහසුකම් ආදිය ලබාදිමට ක‍්‍රමවේදයක් සකස් කෙරෙනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • හරිත ප්‍රවාහන සංකල්පය හඳුන්වා දීම

  "හරිත ප්‍රවාහන සංකල්පය හඳුන්වා දීම "

  more
  Progress-unknown.si
 • අන්තර් සම්බන්ධිත ප්‍රවාහන සැලැස්මක් ඇති කිරීම (Park and Ride system)

  "කොළඹ නගරයේ සිට සියලූ නගර සම්බන්ධ කෙරෙන අති සුඛෝපභෝගී බස් රථ සේවාවක් හඳුන්වා දෙන අතර දෛනික කාර්යාලයීය ප‍්‍රවාහනයේදී ඇතිවන දුෂ්කරතා මඟහැරීම සඳහා දුම්රිය ස්ථාන යා කෙරෙන පරිදි කොළඹ සහ බත්තරමුල්ල අතර සුඛෝපභෝගී අන්තර් සම්බන්ධිත ප‍්‍රවාහන සැලැස්මක් ඇති කරනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ජල මාර්ග ප්‍රවාහන සේවයක් ආරම්භ කිරීම

  "වැල්ලවත්ත දුම්රිය ස්ථානය ආශ‍්‍රිතයේ සිට බත්තරමුල්ල දක්වා දිවෙන ජලමාර්ග ප‍්‍රවාහන සේවාවක් ආරම්භ කිරීම සහ 2013 දි අප ආරම්භ කළ සංචාරක ජලමාර්ග ප‍්‍රවාහන සේවය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමටත් කටයුතු කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ඕනෑම බස් රථයක භාවිතා කළ හැකි ඊ- ප්‍රවේශපත්‍ර (e-ticketing system) ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "ඕනෑම බස් රථයක භාවිත කළ හැකි ඊ-ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර ක‍්‍රමයක් ක‍්‍රමයක් අප හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • දැනට හඳුන්වා දී ඇති ගමනාගම බදු සංශෝධනය කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම

  " සෑම බස් රථයකටම දවසේ අපේක්ෂිත ආදායම විනයානුකූලව උපයා ගත හැකි ක‍්‍රමවේදයක් අප ස්ථාපිත කරන බැවින් රියැදුරන් සහ බස් හිමියන් නීතිය නිසිලෙස පිළිපදිනවා නම් නීතියත් ඔවුනට සාධාරණ විය යුතු ය. එම නිසා දැනට හඳුන්වා දී තිබෙන සමහර අසාධාරණ දඩ ගැසීම් ක‍්‍රම සහ අසාධාරණ බදු වර්ග ගැන යළි සොයා බලා සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • විදුලි දුම්රිය පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කිරීම

  "පානදුර - කොළඹ - වේයන්ගොඩ, රාගම - කටුනායක - මීගමුව සහ මරදාන - හෝමාගම යන දුම්රීය සේවා සඳහා විදුලි දුම්රීය පද්ධතියක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කර සාමාන්‍ය දුම්රීය සේවාවට අමතරව සුඛෝපභෝගී කාර්යාලීය දුම්රිය සේවයක් ආරම්භ කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීම සහ ආසන වෙන්කිරීම සඳහා ඔන්ලයින් සේවාවක් සහ ඊ ප්‍රවේශ පත්‍ර ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "දුම්රිය සේවාව නවීකරණය සඳහා නූතන තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේද සහ ඩිජිටල්කරණය හඳුන්වා දෙමින් දුම්රීය ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර නිකුත් කිරීම සහ ආසන වෙන් කිරීම සඳහා ඔන්ලයින් සේවාවක් සහ ඊ-ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර සහ ස්වංක‍්‍රීය ඇතුළුවීමේ-පිටවීමේ දොරටු ක‍්‍රමයක් ද හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • කොළඹ, හම්බන්තොට, ත්‍රිකුණාමලය සහ කන්කසන්තුරේ වරායවලට දුම්රිය මගින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් වර්ධනය කිරීම

  "කොළඹ - කටුනායක සහ හම්බන්තොට - මත්තල ගුවන් හා නාවික මගී සහ භාණ්ඩ ප‍්‍රවාහන මධ්‍යස්ථාන දෙකක් ලෙස සංවර්ධනය කෙරෙනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • කොළඹ වරායෙහි නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් නොපමාව ආරම්භ කිරීම

  "කොළඹ වරායේ ප‍්‍රතිඅපනයන බහාලුම් පර්යන්ත ප‍්‍රමාණය ඉහළ නංවන ජාත්‍යන්තර මගී පර්යන්තයක් අලූතින් ආරම්භ කර දැනට මෙහෙයුම් නොකරන නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් නොපමා ව ආරම්භ කර එහි ඉතිරී කොටස නොපමා ව ඉදිකරනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • කොළඹ වරායෙහිබටහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම

  "කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු පෞද්ගලික ආයෝජන ද යොදා ගනිමින් ආරම්භ කරනු ලැබේ. "

  more
  Progress-unknown.si
 • දුම්රිය මාර්ග ආශ්‍රිතව බහාලූ මද්‍යස්ථාන තුනක්, පෑළියගොඩ, වේයන්ගොඩ සහ රත්මලානේ ස්ථාපනය කිරීම

  "ප්‍රධාන මාර්ගවල බහාලූ ප‍්‍රවාහනය නිසා ඇතිවන මාර්ග තදබදයත් එම තදබදය වැලැක්වීම සඳහා පනවා ඇති සීමාවන් නිසාත් බහාලූ ප‍්‍රවාහනයට ඇතිවන ප‍්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීමටත් දුම්රිය මාර්ග ආශ‍්‍රිත ව බහාලූ මධ්‍යස්ථාන තුනක් පෑළියගොඩ, වේයන්ගොඩ සහ රත්මලානේ නොපමාව ස්ථාපනය කිරීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • හම්බන්තොට වරාය ජාත්‍යන්තර කාර්මික සහ සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස වර්ධනය කිරීම

  "හම්බන්තොට වරාය ජාත්‍යන්තර කාර්මික සහ සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස වර්ධනය කොට නෞකාවලට අවශ්‍ය ඉන්ධන, ආහාර, නඩත්තු සහ අනෙකුත් සේවා සැපයීම සඳහා දේශීය ව්‍යාපාරිකයන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • ගාල්ල, කන්කසන්තුරය සහ ත්‍රිකුණාමලය වරායන් ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම

  "ගාල්ල, කන්කසන්තුරය සහ ත‍්‍රිකුණාමල වරායන් කලාපීය අවශ්‍යතාවන්ට සහ ජාතික ආර්ථික කොරිඩෝවලට ගැළපෙන ආකාරයට ප‍්‍රති සංවිධානය කෙරෙනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • කටුනායක ගුවන්තොටුපළේ දෙවන ගුවන් පථය සහ දෙවන මගී පර්යන්තය ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම

  "කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ දෙවන ගුවන් පථය සහ දෙවන මගී පර්යන්ත ගොඩනැගිල්ලේ කටයුතු නොපමා ව ආරම්භ කර අභ්‍යන්තර ගුවන් ප‍්‍රවාහනය වර්ධනය කිරීම සඳහා දේශීය මගී පර්යන්තයන් අලූතින් ඉදිකිරීම ආරම්භ කෙරේ "

  more
  Progress-unknown.si
 • මත්තල ගුවන් තොටුපලේ සහය ගුවන් පථය සහ භාණ්ඩ පර්යන්තයක් ඉදිකිරීමට කටයුතු කිරීම

  "ජාත්‍යන්තර ගුවන් සමාගම් සමඟ සාකච්ඡුා කර මත්තල ගුවන් තොටුපොළේ ගුවන් මෙහෙයුම් ආරම්භ කරන අතර මත්තල ගුවන්තොටුපොළේ සහය ගුවන් පථය සහ භාණ්ඩ පර්යන්තයක් ඉදිකිරීමට කටයුතු යොදනු ලැබේ "

  more
  Progress-unknown.si
 • කොළොන්නාව තෙල් පිරිපහදුව නවීකරණය කිරීම

  "වසර 40 කටත් වඩා පැරණි කොලොන්නාවේ තෙල් පිරිපහදුව කඩිනමින් නවීකරණය කර ධාරීතාව ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරන අතර ත‍්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි ප‍්‍රතිසංස්කරණය කර භාවිතයට ගනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ත්‍රිකුණාමලයේ පවතින තෙල් ටැංකි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

  "ත‍්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි ප‍්‍රතිසංස්කරණය කර භාවිතයට ගනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • මෙගාවොට් 230 ක බලයක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග

  "දැනට පවතින සැලසුම අනුව 2020 දී බ්‍රෝඞ්ලන්ඞ් බලාගාරයත්, 2021 දී උමා ඔයත්, 2023 දී මොරගොල්ල බලාගාරයත්, 2024 දී තලපිටිගල සහ සීතාවක ගඟ බලාගාර යන ජලවිදුලි බලාගාර හරහා ඉදිරි සිව්වසර තුළදී මෙගාවෝට් 230 ක පමණ විදුලිබල නිපදවනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • කැලණිතිස්ස බලාගාරය ස්වාභාවික ගෑස් ටර්බයින් ආශ්‍රිත බලාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

  "කැලණිතිස්ස බලාගාරය නොපමා ව ස්වභාවික ගෑස් ටර්බයින් ආශ‍්‍රිත බලාගාරයක් බවට පත් කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • ඉන්ධන ආශ්‍රිත බලශක්ති උත්පාදන බලාගාර ස්වාභාවික ගෑස් ටර්බයින් බලාගාර බවට පරිවර්තනය කිරීම

  "පරිසර හිතකාමී ප‍්‍රතිපත්තිය යටතේ ඉදිරී සහ වසර තුළ කොළඹ සහ ඒ ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රදේශවල ඉන්ධන ආශ‍්‍රිත බලශක්ති උත්පාදන බලාගාර ස්වභාවික ගෑස් වලට මාරු කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • සියළුම බලාගාර වලින් උපරිම භාවිතය සහතික කිරීම සඳහා වඩාත් කාර්යක්ෂම සම්ප්‍රේක්ෂණ පද්ධතියක් හදුන්වා දීම

  "බාධාවකින් තොරව විදුලිය ලබාදීම සඳහාත් පුනර්ජනනීය බලශක්තියට ඉහළ ඉඩකඩක් ලබාදීම සඳහාත් ලංකාවේ දැනට පවතින සාම්ප‍්‍රදායික විදුලි සම්පේ‍්‍රක්ෂණ පද්ධතිය වෙනුවට වඩාත් කාර්යක්ෂම සාම්පේ‍්‍රක්ෂණ පද්ධතියක් සහ බලාගාර කළමනාකරණ පද්ධතියක් හඳුන්වාදීමට පියවර ගැනේ "

  more
  Progress-unknown.si
 • බලශක්ති නිශ්පාදන වැඩසටහනක් හඳුන්වා දීම

  "සෑම පළාතකම නාගරික අපද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් බලශක්ති නිෂ්පාදන වැඩසටහනක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • බලශක්තිය කාර්යක්ෂමව භාවිතය සහතික කිරීම සඳහා නව නීති සම්පාදනය කිරීම

  "රටේ සියලූ ගොඩනැගිලි ඉඳිකිරීමේදී බලශක්ති නාස්තිය අවමවන ආකාරයට සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය ප‍්‍රතිපත්ති සහ නීතිරීති හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ජල සම්පත් දූෂණයෙන් තොරව තබා ගැනීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් හඳුන්වා දීම

  "ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින සියලූ ගංගා ඇළ දොළ සහ ජලපෝෂක ප‍්‍රදේශ පිරිසිදු කොට සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්, පාසල් සිසුන්, තරුණයන් ඇතුළු පුළුල් ජනතා සහභාගීත්වයෙන් වසරක වැඩසටහනක් ක‍්‍රියාත්මක කර අඛණ්ඩ ව පවත්වාගෙන යාමේ වගකීම ප‍්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් සහ ප‍්‍රජා පොලිස් සේවය ඒකාබද්ධ ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙනු ඇත "

  more
  Progress-unknown.si
 • ගංවතුර පාලන යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කමිටුවක් පත් කෙරේ

  "ගංවතුර පාලනය කිරීම සඳහාත්, ජල ඌන ප‍්‍රදේශවලට ගෙනයාම සඳහාත් ගබඩා කිරීම, පොම්ප කිරීම, නව ඇල මාර්ග සහ නල මාර්ග සහිත ක‍්‍රමවේදයක් පිළිබඳ වර්ෂයක් තුළ අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට විෂය ප‍්‍රාමාණිකයින් ගෙන් සැඳුම්ලත් කමිටුවක් පත්කරන අතර එම වැඩසටහන 2025 ට පෙර ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ව්‍යසන කළමනාකරණ පනත සංශෝධනය කිරීම

  "ආපදා කළමනාකරණය වඩා පහසු කිරීම සඳහා 47 අංක 35 දරණ ව්‍යසන කළමනාකරණ පනත සහ ඊට අනුශාංගික සියලූ අණපනත් සංශෝධනය කිරීම"

  more
  Progress-unknown.si
 • 'ආපදා කළමනාකරණ අධිකාරිය ආයතනිකකරණය කිරීම

  "ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයට අවශ්‍ය පහසුකම් මෙන්ම අවශ්‍ය සම්පූර්ණ නීතිමය බලයත් ලබාදීම සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සහ ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය ඒකාබද්ධකර ආපදා කළමනාකරණ අධිකාරියක් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය යටතට පත්කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • 'ජාතික ආපදා දත්ත ගබඩාවක්' හඳුන්වා දීම

  ''ආපදාවන්ට ලක් වූ ප‍්‍රදේශ, නිතර ආපදාවට ලක්වන සහ ආපදා අවදානම සහිත ප‍්‍රදේශ, පුද්ගලයින්, ගොඩනැගලි, ව්‍යාපාර සහ කෘෂි ඉඩම් ආදි සියලූ තොරතුරු ඇතුළත් ‘ජාතික ආපදා දත්ත ගබඩාවක්’ගොඩනගනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • ස්ථිර 'රැකවරණ මධ්‍යස්ථාන ක්‍රමයක්' ආරම්භ කිරීම

  "නිතර ආපදාවන්ට භාජනය වන ප‍්‍රදේශවල ජනතාව එවැනි අවස්ථාවලදී රජයේ ගොඩනැගිලි සහ විහාරස්ථාන ආදියෙහි තාවකාලිකව රඳවා තැබීම් නිසා එම ආයතනවලටත් ආපදාවට ලක්වූවන්ට, විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට සහ දරුවන්ට විඳීමට සිදුවන විවිධ දුෂ්කරතා අවම කිරීම සඳහා නිසි ක‍්‍රමවේදයක් යටතේ අවශ්‍ය පහසුකම් සහිත ව රැුකවරණය ලබාදීමට හැකි ස්ථිරව ඉඳිකරන ‘රැුකවරණ මධ්‍යස්ථාන ක‍්‍රමයක්’ ස්ථාපිත කර ආපදා රහිත කාලවලදී ඒවා තාවකාලිකව කුලියට ලබාදීමෙන් ඒවායේ නඩත්තු සඳහා අවශ්‍ය වියදම උපයා ගැනීමේ ක‍්‍රමයක් සලසනු ඇත"

  more
  Progress-unknown.si
 • පවත්නා පාරිසරික නීති සහ ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීන කිරීම

  "දැනට රට තුළ පවතින සියලූම පාරිසරික ප‍්‍රතිපත්ති හානීති රීති යාවත්කාලීන කෙරේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ජාතික භෞතික සැලැස්ම නැවත සක්‍රීය කිරීම

  "තමන් වෙනුවෙන් හඬක් නැගිය නොහැකි කොට්ඨාශ, එනම් සත්ත්වයින් හා අනාගතයේ ඉපදීමට සිටින අනාගත පරම්පරාව සඳහා භූමිය ආරක්ෂා කරන භාරකාරයින් ලෙසට රජය ක‍්‍රියා කළ යුතු ය. ඒ සඳහා මූලිකවම ජාතික භෞතික සැලැස්මක්යාවත්කාලීන කළ යුතු ය. පරිසර විද්‍යානුකූලව සකසන ලද කෘෂිකර්මය, සත්ව පාලනය හා වැවිලි කර්මාන්ත මගින් පරිසර විනාශය අවම කර ආර්ථික වාසි ලබාගත යුතු ය"

  more
  Progress-unknown.si
 • වගුරු බිම් වලට සිදුවන මිනිස් බලපෑම් පාලනයට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම

  "වගුරුබිම් හා කඩොලාන පද්ධතීන් විනාශ කරන මානව ක‍්‍රියාකාරකම් පාලනය කර එම පද්ධතීන් සුරක්ෂිත කිරීමට නිසි පියවර ගනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si
 • ජාතික වන වැස්ම 30% ක් දක්වා ඉහළ දැමීම

  "භූමි පරිභෝජන ප‍්‍රතිපත්ති හා ජල කළමණාකරන ප‍්‍රතිපත්ති වල තිරසාර බව තහවුරු කරන අතරතුරම ජාතික වන වැස්ම 30% දකවා ඉහළ දැමීමට ක‍්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබේ. ඒ සඳහා යලි වන වගාවන් සිදු කිරීමට සුදුසු පරිසර නිසියාකාරව හඳුනා ගැනීමට නිශ්චිත ක‍්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබේ"

  more
  Progress-unknown.si

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.