සිංහල தமிழ் English
Medium_herath

கனக ஹேரத்

இராஜாங்க அமைச்சர் - கம்பனி தோட்டங்களை மறுசீரமைத்தல், தேயிலைத் தோட்டங்கள் சார்ந்த பயிர்ச்செய்கைகள், தேயிலை தொழிற்சாலைகளை நவீனமயப்படுத்துதல் மற்றும் தேயிலை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கேகாலை மாவட்டம்

352221622 / 352223841 kanaka_h@parliament.lk

சுருக்கம்

#111

மொத்த தரவரிசை

#56

கட்சி தரவரிசை

20

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 33
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
282-06 (2021-03-26) Adjournment Motion Type 2 Page 50
282-03 (2021-03-23) Petitions
Page 8
282-03 (2021-03-23) Petitions
Page 8
282-03 (2021-03-23) Petitions
Page 8
282-03 (2021-03-23) Petitions
Page 8
281-13 (2021-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 23
281-12 (2021-02-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-04-27
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Trinity college, Kandy
Undergraduate: Aerospace Engineering in Australia
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 352221622 / 352223841
Email: kanaka_h@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.