සිංහල தமிழ் English
Medium_gamlath

சிறிபால கமலத்

இராஜாங்க அமைச்சர் - மகாவலி வலயங்கள் சார்ந்த கால்வாய்கள் மற்றும் குடியிருப்புகளின் பொது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பொலநறுவை மாவட்டம்

272246361 gamalath_s@parliament.lk

சுருக்கம்

#197

மொத்த தரவரிசை

#128

கட்சி தரவரிசை

2

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

1

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 164

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1952-07-18
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 272246361
Email: gamalath_s@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.