සිංහල தமிழ் English
Medium_hadunneththi-46fe48581650c74efa916d16c5a4662d

சுனில் ஹதுன்னெத்தி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP), தேசியப்பட்டியல்

0112896394/2746718

சுருக்கம்

#5

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

451

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-12 (2019-08-21) Oral Contribution Page 5
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 13
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 13
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 13
273-2 (2019-07-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 13
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 100
272-10 (2019-07-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 73
272-7 (2019-07-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 32

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-10-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Dharmashoka College, Ambalangoda
Undergraduate: BSc, University of Sri Jayawardenepura
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP),
தொடர்பு
Telephone: 0112896394/2746718
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.