සිංහල தமிழ் English
Medium_nanayakkara

வாசுதேவ நாணாயக்கார

அமைச்சர் - நீர்வழங்கல்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

723271508 / 112778476 nanayakkara_v@parliament.lk

சுருக்கம்

#35

மொத்த தரவரிசை

#16

கட்சி தரவரிசை

23

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
278-6 (2020-10-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
278-6 (2020-10-07) Written Question- Response Page 24
278-6 (2020-10-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
278-5 (2020-10-06) Written Question- Response Page 28
278-5 (2020-10-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
278-5 (2020-10-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
278-3 (2020-09-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
278-3 (2020-09-24) Written Question- Response Page 22
278-3 (2020-09-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1939-03-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 723271508 / 112778476
Email: nanayakkara_v@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.